Olympiavoittajille urheilijaeläke

Telp Default Thumbnail Image

Eduskunta on hyväksynyt lain ylimääräisistä urheilijaeläkkeistä. Eläke voidaan myöntää tunnustukseksi olympialaisissa saadusta kultamitalista ja erityisestä syytä tunnustukseksi pitkään jatkuneesta urheilu-urasta kansainvälisellä tasolla.

Eläkkeen myöntämisen edellytykset ovat, että urheilija asuu tai on pysyvästi asunut Suomessa ja että urheilija on täyttänyt 60 vuotta. Erityisestä syystä, esimerkiksi pysyvän työkyvyttömyyden johdosta, eläke voidaan myöntää nuoremmallekin.

Eläke myönnetään täytenä tai osaeläkkeenä. Täyden eläkkeen määrä on 1319,06 euroa kuukaudessa (vuoden 2014 tasossa) ja osaeläke on siitä puolet. Täysi eläke voidaan myöntää, jos urheilijan verotuksessa vahvistetut eläke- ja muut pysyvät tulot ovat alle 1319,06 e/kk. Jos tulot ovat suuremmat, mutta alle 2638,12 e/kk, eläke voidaan myöntää osaeläkkeenä. Kun tulot ylittävät 2638,12 e/kk, eläkettä ei myönnetä. Myös urheilijan varallisuusasema ja muut toimeentulomahdollisuudet otetaan huomioon eläkettä myönnettäessä. Sekä maksussa olevan että myönnettävän eläkkeen määrä tarkistetaan vuosittain työeläkeindeksillä.

Eläkkeen myöntää opetus- ja kulttuuriministeriö, ja eläkkeen maksaa Keva.

Laki tulee voimaan 1.1.2015.

Katso lisää:

HE 137/2014 vp ja EV 201/2014 vp