Luopumistukijärjestelmään ehdotetut lakimuutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annettu laki ja eräät maatalouden luopumisjärjestelmiin liittyvät lait on vahvistettu hallituksen esityksen mukaisesti.

Vahvistetun lain mukaan lisäalueluovutuksissa luovutuksensaajana voi olla vain sellainen viljelijä, joka ei ole vielä täyttänyt 50 vuotta. Ikärajan muutos koskee myös porotalouden harjoittajia silloin, kun luopumistapana on porojen luovutus lisäporoiksi.

Lait tulevat voimaan 1.1.2008.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 91/2007 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat

1293/2007 – 1297/2007

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.