Luopumiseläkelakia ehdotetaan muutettavaksi

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta (

HE 46/2007 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan luopumiseläkelain 13 §:n muuttamista siten, että luopumiseläkettä saavat voisivat luovuttaa pellon viljelemättömyys- ja myyntirajoitussitoumuksen estämättä sellaista peltoa, joka on ollut viljelemättä yhdenjaksoisesti vähintään 15 vuotta. Edellytyksenä on, että alue on luontaisesti poistunut pysyvästi tuotannosta ja lakannut olemasta peltoa.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008. Lakia sovellettaisiin luovutuksiin, jotka tapahtuvat lain voimaantulon jälkeen.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.