Laskutuspalveluyrityksiä käyttävät työnsuorittajat

Telp Default Thumbnail Image

Työeläkejärjestelmässä on käyty keskustelua siitä, kuinka laskutuspalveluyrityksiä käyttävien työnsuorittajien vakuuttaminen tulisi järjestää. Laskutuspalveluyritykset tarjoavat työnsuorittajille mahdollisuuden laskuttaa toimeksiantajiaan laskutuspalveluyrityksen kautta. Lisäksi laskutuspalveluyritykset lupaavat hoitaa työnsuorittajan puolesta muun muassa tämän lakisääteiset vakuutukset.

Laskutuspalveluyritysten toimintamallin mukaisesti työnsuorittaja etsii itse toimeksiantajat ja sopii kunkin toimeksiantajan kanssa muun muassa työskentelystä maksettavasta palkkiosta. Kun työ on tehty, työnsuorittaja toimittaa laskutustiedot laskutuspalveluyritykselle, joka laskuttaa toimeksiantajaa. Laskutuspalveluyritys vähentää työnsuorittajalle maksamastaan suorituksesta oman palvelumaksunsa, suorittaa veron ennakonpidätyksen ja työnantajan lakisääteiset sivukulut. Laskutuspalveluyritys vakuuttaa työnsuorittajat TyEL:n mukaisesti.

Eläketurvakeskus on yhdessä työeläkelaitosten, Kelan, Tapaturmavakuutuslaitosten liiton ja Työttömyysvakuutusrahaston sekä eräiden työttömyyskassojen kanssa keskustellut siitä, kuinka laskutuspalveluyritysten toimintamalli sopii voimassaolevaan sosiaalivakuutuslainsäädäntöön. Keskusteluissa on esitetty työeläkelainsäädännön osalta ratkaisuvaihtoehdoksi lainmuutosta, joka selkeyttäisi laskutuspalveluyrityksiä käyttävien työnsuorittajien vakuuttamista. Asiaa on pohdittu myös Tulkintaryhmässä, jossa on päätetty että Eläketurvakeskuksessa tehdään asiaa koskeva muistio. Muistiossa analysoidaan sitä, onko laskutuspalveluyritysten käyttämä toimintamalli ongelmallinen suhteessa TyEL:ssa noudatettavaan työsopimuslain mukaiseen työsuhteen käsitteeseen. Asian käsittelyä jatketaan Tulkintaryhmässä ensi syksynä.