Lasku- ja kustannustenjakoperusteet vuodelle 2015 julkaistu Säädöspalvelussa

Telp Default Thumbnail Image

TyEL-maksun keskimääräinen taso vuonna 2015 on 24,0 %. Laskuperusteissa on määrätty vuoden 2015 TyEL-maksun ja vastuuvelan tarkat laskentaperusteet. Perusteisiin on nyt lisätty uusi vakuutusmaksukorko. Korkoa käytetään ensimmäisen kerran vuonna 2016 laskettaessa vuoteen 2015 kohdistuvia tarkistusmaksuja. Vakuutusmaksukoron vaatimat muutokset on tehty myös kustannustenjakoperusteisiin.

Vakuutusmaksun korkona on tähän asti käytetty perustekorkoa, joka on yleensä poikennut selvästi markkinakorosta. Siten on saattanut tulla tilanteita, joissa asiakkaille on tullut tarve harkita vakuutusmaksusuorituksien ajoittamista perustekoron tason perusteella. Myös kustannustenjaon selvittelyssä on katsottu paremmaksi siirtyä käyttämään lähempänä markkinakorkoa olevaa korkoa. Uuden vakuutusmaksukoron arvon olisi tarkoitus perustua TyEL:n 12 kuukauden viitekorkoon. Vakuutusmaksukorko olisi kuitenkin aina vähintään 2 %.

Laskuperusteista on lisäksi poistettu viittaukset työttömyyseläkkeisiin etuuden maksamisen loppuessa.

Nyt myös perustelut TyEL:n mukaisille laskuperusteille ja perusteiden muutoksille julkaistaan Säädöspalvelussa.

Katso lisää:

Työeläkeyhtiöiden laskuperusteet ja perustelut Säädöspalvelussa

Kustannustenjakoperusteet ja perustelut Säädöspalvelussa

TyEL-viitekorko Garantian internetsivuilla