Lakimuutos eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmien välillä on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Laki eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta on vahvistettu. Eduskuntakäsittelyssä lakiin tehtiin yksi lähinnä tekninen tarkistus.

Vahvistetussa laissa on otettu huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavan henkilöasetuksen muutokset sekä vuoden 2005 alusta voimaan tullut työeläkeuudistus. Lisäksi lakiin lisättiin säännökset siirrettävää eläkeoikeutta ja rahoitusosuuksia koskevan päätöksen poistamisesta.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 63/2006 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Laki tulee voimaan 1.1.2007.

Vahvistetun säädöksen numero on

687/2006

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.