Lakiin eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta tehdyt muutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistettu laki

Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta on vahvistettu hallituksen esityksen mukaisesti.

Vahvistetun lain mukaan Eläketurvakeskus ei anna VEKL:n mukaista päätöstä VEKL:n 2–4 §:ssä tarkoitetuista etuuksien edellytyksistä henkilöille, joille eläkelaitos on TyEL:n 75 §:n, MEL:n 81 §:n, YEL:n 69 §:n ja MYEL:n 75 §:n perusteella antanut päätöksen perusteesta ja ajasta, jolta eläkettä karttuu VEKL:n mukaan. Lakiin lisättiin myös säännös, jonka mukaan Valtiokonttori hoitaa alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta karttuneen etuuden laskemisen ja maksamisen niissä tilanteissa, joissa työntekijä on siirtänyt Suomen työeläkejärjestelmän mukaisen eläketurvansa Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmään.

Laki tulee voimaan 1.1.2008.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 139/2007 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Vahvistetun säädöksen numero on

1190/2007

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.