Laki valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvien tehtävien siirtämisestä Valtiokonttorista Kevalle on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 19.10.2012 lakimuutokset, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvien tehtävien siirtämistä Valtiokonttorista Kevalle koskevaksi lainsäädännöksi (HE 67/2012 vp).

Pääasiallinen sisältö

Valtion eläkeasioiden hoitoon liittyvät työnantaja-asiakkaisiin kohdistuvat tehtävät sekä valtion eläkkeisiin liittyvät aktuaari- ja tilastotoimen tehtävät siirretään Valtiokonttorista Kevan hoidettaviksi. Samassa yhteydessä Valtiokonttorista Kevaan siirrettäviä tehtäviä hoitava henkilöstö siirtyy Kevan palvelukseen. Tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa valtion eläkejärjestelmän toimeenpanoa, välttää kaksinkertaista työtä sekä aikaansaada kustannussäästöjä valtion eläkejärjestelmän toimeenpanossa.

Eduskuntakäsittelyssä esitykseen ei tullut muutoksia, vaan lait hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti.

Tarkempia tietoja on hallituksen esityksessä (

HE 67/2012 vp

).

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat

553 – 557/2012

.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.1.2013.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.