Laki vakuutuskassalain muuttamisesta on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vakuutuskassalakiin tehdyillä muutoksilla muutetaan eläkekassojen jäsenyys vakuutuskassojen yhdistyksessä vapaaehtoiseksi ja rajoitetaan vakuutuskassojen yhdistyksen yhteydessä toimivan vakuutuskassalautakunnan toimivaltaa yhdistykseen kuulumattomien eläkekassojen osalta.

Laki tulee voimaan 1.5.2004.

Eduskuntakäsittelyssä lain voimaantulosäännökseen lisättiin teksti, jonka mukaan vakuutuskassojen yhdistyksestä vuoden 2004 aikana eroavan eläkekassan velvollisuus maksaa jäsenmaksuja vakuutuskassojen yhdistykselle päättyy 31.12.2004.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 130/2003 vp

) on kerrottu yleiskirjeessä

A 37/2003

.

Vahvistetun säädöksen numero on (

210/2004

).

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.