Laki Kiinan kanssa tehdystä sosiaaliturvasopimuksesta on hyväksytty

Telp Default Thumbnail Image

Eduskunta on hyväksynyt Kiinan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen sekä lain, jolla sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan. Sopimuksen tarkoituksena on kaksinkertaisen vakuuttamisen välttäminen ja työntekijöiden vakuuttaminen yhdessä maassa.

Sopimuksessa pääsääntönä on työskentelymaassa vakuuttaminen, mutta sopimus mahdollistaa työntekijöiden lähettämisen toiseen sopimusmaahan. Sopimuksessa on säännökset myös yrittäjistä, valtion virkamiehistä, merimiehistä ja lentohenkilökunnasta.

Sopimus koskee työeläkkeitä ja vakuutusmaksujen osalta myös työttömyysvakuutusta. Näin ollen esimerkiksi Suomesta Kiinaan lähetetystä työntekijästä maksetaan eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut vain Suomeen. Muu sosiaaliturva määräytyy kansallisen lain perusteella.

Sopimus sisältää myös säännökset eläkkeiden maksamisesta sopimusvaltiosta toiseen, mutta ei eläkkeen hakemista koskevia säännöksiä. Näin ollen muista sosiaaliturvasopimusmaista ja EU/ETA-tilanteista poiketen, eläkkeenhakijan on itse haettava eläkkeensä Kiinasta.

Sopimuksen voimaantulo

Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä sitä, että molemmat sopimusvaltiot kirjallisesti ilmoittavat toisilleen, että ovat saattaneet loppuun sopimuksen voimaantuloa varten vaadittavat valtion sisäiset lainsäädännölliset menettelyt.

Tavoitteena on, että sopimus tulisi voimaan vuoden 2015 aikana.

Muut uutiset aiheesta:

Kiinan ja Suomen sosiaaliturvasopimus allekirjoitettu