Laki Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Keskeisimpiä muutoksia

Ahvenanmaan maakuntahallituksen nimi muuttuu Ahvenanmaan maakunnan hallitukseksi. Ruotsiksi uusi nimi on Ålands landskapsregering.

Ahvenanmaan itsehallintolakia on muutettu vastaamaan paremmin hallintolainkäyttölain periaatteita. Itsehallintolain 25 §:n 2 mom. on muutettu mm. siten, että maakunnan hallituksen eläkeasiassa antamasta päätöksestä valitetaan vakuutusoikeuteen eikä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Laki tulee voimaan 1.6.2004.

Asiaa koskee hallituksen esitys

HE 18/2002 vp

.

Vahvistetun säädöksen numero on (

68/2004

).

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.