Lähetettyjä työntekijöitä on yhä enemmän

Telp Default Thumbnail Image

Suomesta toiseen EU/ETA-maahan, Sveitsiin tai sosiaaliturvasopimusmaahan ulkomaantyöhön lähtevien työntekijöiden Suomen sosiaaliturvaan kuulumista koskevien todistushakemusten määrät jatkavat kasvuaan. Eläketurvakeskukselle saapuneiden hakemusten määrä on lähes kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa. Noin neljäsosa todistuksista annetaan useassa maassa työskentelyn perusteella.

Myös toisesta EU/ETA-maasta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrät ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuosina. ETK:ssa rekisteröidään vuosittain noin 20 000 ulkomaisen lähetetyn työntekijän todistuksen tiedot.

Lähetettyjen työntekijöiden todistusten määriä tilastoidaan myös EU-tasolla. Euroopan komissio on julkaissut tilastoraportin vuosina 2012 ja 2013 annetuista lähetetyn työntekijän todistuksista.

Katso lisää:

Etk.fi Ulkomaantyön vakuuttaminen – Ajankohtaista

EU:n tilastoraportti 2012 – 2013 annetuista A1-todistuksista (englanniksi)

EU:n komission Työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden -osaston Tilastoasiantuntijoiden verkosto (englanniksi)