KKO:n päätös vakuutusoikeuden lääkärijäsenen esteellisyydestä

Telp Default Thumbnail Image

KKO katsoi, että työntekijän ammattitautiasiaa aiemmin käsitellyt tapaturmalautakunnan lääkärijäsen ei ollut esteellinen käsittelemään asiaa uudelleen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa. Sen sijaan valittajaa aiemmin hoitanut vakuutusoikeuden lääkärijäsen oli esteellinen käsittelemään asiaa vakuutusoikeudessa.

Tapaturmalautakunnan lääkärijäsen X oli käsitellyt eläkkeellä olevan myyntikonsultti A:n ammattitautiasiaa tapaturmalautakunnassa vuonna 2005, jolloin A:n valitus oli hylätty.  Vuosina 2007 – 2010 tehtyjen seurantatutkimuksien perusteella vakuutuslaitos oli vuonna 2010 käsitellyt  A:n asian uudelleen ja hylännyt korvausvaatimuksen. A valitti tästä tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.

Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi A:n valituksen. A haki muutosta ammatitautiasiaansa  vakuutusoikeudessa. Lisäksi A teki esteellisyysväitteen tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ratkaisukokoonpanoon osallistuneesta lääkärijäsen X:stä. Vakuutusoikeus hylkäsi X:stä tehdyn esteellisyysvalituksen.

Käsittely KKO:ssa

KKO myönsi valitusluvan A:lle. Valituksessaan A toisti vakuutusoikeudessa tekemänsä esteellisyysväitteen muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsen X:stä sekä lisäksi teki esteellisyysväitteen vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoon osallistuneesta lääkärijäsen Y:stä, koska tämä oli aiemmin toiminut hänen hoitavana lääkärinään.

KKO:n ratkaisusta ilmenevillä perusteilla X ei ollut esteellinen käsittelemään A:n valitusta tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnassa vuonna 2010.

KKO:lle esitetyn selvityksen perusteella vakuutusoikeuden lääkärijäsen Y oli tutkinut ja hoitanut A:ta vuosina 1984, 1999, 2006 sekä vuonna 2011, jolloin valitusasia oli jo vireillä vakuutusoikeudessa.  KKO katsoi, että lääkärijäsen Y oli esteellinen käsittelemään vakuutusoikeudessa vuonna 2012 A:n tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan päätöksestä tekemää valitusta. KKO katsoi,  että A:n ja häntä lääkärinä hoitaneen Y:n hoitosuhde ja sen liittyminen vakuutusoikeudessa käsiteltävään asiaan antavat oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla perustellun aiheen epäillä Y:n puolueettomuutta, kun hän on käsitellyt A:n asiaa vakuutusoikeudessa.

Katso lisää:

KKO:2014:66