Kiinan ja Suomen sosiaaliturvasopimus allekirjoitettu

Telp Default Thumbnail Image

Kiinan ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus on allekirjoitettu eilen 22.9.2014. Sopimuksen tarkoituksena on kaksinkertaisen vakuuttamisen välttäminen ja työntekijöiden vakuuttaminen yhdessä maassa.

Sopimus on vielä saatettava voimaan kansallisesti ennen kuin sitä voidaan alkaa soveltaa. Tavoitteena on, että sopimus tulisi voimaan vuoden 2015 aikana.

Sopimuksessa pääsääntönä on työskentelymaassa vakuuttaminen, mutta sopimus mahdollistaa työntekijöiden lähettämisen toiseen sopimusmaahan. Sopimukseen tulee säännökset myös yrittäjistä, valtion virkamiehistä, merimiehistä ja lentohenkilökunnasta.

Sopimus tulee koskemaan työeläkkeitä ja vakuutusmaksujen osalta myös työttömyysvakuutusta. Näin ollen esimerkiksi Suomesta Kiinaan lähetetystä työntekijästä maksetaan eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut vain Suomeen. Muu sosiaaliturva määräytyy kansallisen lain perusteella.

Sopimus tulee sisältämään myös säännökset eläkkeiden maksamisesta sopimusvaltiosta toiseen, mutta ei eläkkeen hakemista koskevia säännöksiä. Näin ollen muista sosiaaliturvasopimusmaista ja EU/ETA-tilanteista poiketen, eläkkeenhakijan on itse haettava eläkkeensä Kiinasta.