Kelan osakuntoutusrahaa koskevat lakimuutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Kelan kuntoutuslainsäädännön muutokset osakuntoutusrahasta on vahvistettu. Muutokset tulevat voimaan 1.10.2015. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutettiin siten, että Kelan kuntoutusrahaa voidaan maksaa kuntoutujalle joko täytenä kuntoutusrahana tai osakuntoutusrahana. Osakuntoutusrahaa maksetaan kuntoutujalle, joka työskentelee osapäiväisesti kuntoutuspäivänä.  

Lakimuutoksen tarkoituksena on kannustaa kuntoutujaa työskentelemään kuntoutuksen aikana. Työn ja kuntoutuksen yhteensovittamista edistetään mahdollistamalla kuntoutusrahan maksaminen vähintään 4 tuntia matkoineen kestävän kuntoutuksen ajalle.

Kuntoutuksesta aiheutuvan työstä poissaolon kestosta riippuen kuntoutujalle maksetaan kuntoutusraha joko täytenä kuntoutusrahana tai osakuntoutusrahana. Osakuntoutusrahan määrä on puolet täyden kuntoutusrahan määrästä. 

Lakimuutokset liittyvät valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen.

Voimaantulo

Lakimuutos  tulee voimaan 1.10.2015.

Katso lisää:

HE 201/2014 vp.