Kelan lääkärärinlausuntopyyntöjen yhteystiedot ovat muuttuneet

Telp Default Thumbnail Image

ETK on aiemmin uutisoinut Kelan ilmoittamat yhteystiedot, mistä eläkelaitokset voivat pyytää lääkärinlausuntoja työkyvyttömyyseläkeasian käsittelyssä. Kela on nyt muuttanut aiemmin ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta. Eläkelaitokset voivat jatkossa pyytää lääkärinlausuntoja Kelasta myös puhelimitse.

Uusi sähköpostiosoite

Eläkelaitokset voivat 1.11.2014 alkaen pyytää lääkärinlausunnot Kelasta sähköpostitse osoitteesta:

sähköpostiosoite: [email protected]

Aiemmin ilmoitettua sähköpostiosoitetta [email protected] ei voi enää käyttää lääkärinlausuntopyyntöihin.

Puhelintiedustelu

Puhelimitse lääkärinlausuntoja voi pyytää puhelinnumerosta:

regressipuhelin: 020 63 44914

Soveltamisohjeet

ETK päivittää Kelan uudet yhteystiedot työkyvyttömyyseläkkeen soveltamisohjeisiin myöhemmin.

Tämä on työeläkejärjestelmän sisäinen uutinen.