Kelaan osakuntoutusraha 1.10.2015

Telp Default Thumbnail Image

Hallitus esittää Kelaan osakuntoutusrahaa. Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että  Kelan kuntoutusrahaa voitaisiin maksaa kuntoutujalle osittaisena.  Osakuntoutusrahaa maksettaisiin kuntoutujalle, joka työskentelee osapäiväisesti kuntoutuspäivänä. Osakuntoutusrahan määrä olisi puolet täyden kuntoutusrahan määrästä. 

Esityksen tarkoituksena on kannustaa kuntoutujaa työskentelemään osapäiväisesti kuntoutuksen aikana. Työn ja kuntoutuksen yhteensovittamista edistetään mahdollistamalla kuntoutusrahan maksaminen vähintään neljä tuntia matkoineen kestävän kuntoutuksen ajalle. Kuntoutuksesta aiheutuvan työstä poissaolon kestosta riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha joko täysimääräisenä tai osakuntoutusrahana.

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousarvioesitykseen.

Lakimuutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2015.

Katso lisää:

HE 201/2014 vp