Kansaneläkkeeseen ehdotetaan tasokorotusta

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle kansaneläkkeen tasokorotusta koskevaksi lainsäädännöksi (

HE 124/2005 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin viiden euron suuruinen tasokorotus. Samansuuruinen tasokorotus tehtäisiin myös leskeneläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, pitkäaikaistyöttömien eläketuen kansaneläkeosuuteen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan.

Tasokorotuksen suuruus viisi euroa kuukaudessa on laskettu vuoden 2005 kansaneläkeindeksin tasossa. Syyskuussa 2006 maksettavan kansaneläkkeen määrään vaikuttaa myös vuoden 2006 alussa tehtävä kansaneläkkeen indeksitarkistus. Tämän vuoksi vuonna 2006 toteutuvan tasokorotuksen määräksi arvioidaan noin 5,06 euroa kuukaudessa.

Valtionverotuksen eläketulovähennyksen ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen suuruus määräytyy täyden kansaneläkkeen määrän perusteella. Kansaneläkkeen tasokorotus korottaa siten myös valtion tuloverotuksessa ja kunnallisverotuksessa tehtävän eläketulovähennyksen määrää.

Voimaantulo

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1.9.2006.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.