Intian sopimus tulee voimaan 1.8.2014

Telp Default Thumbnail Image

Intian ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus tulee voimaan 1.8.2014. Sopimus vaikuttaa maiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaan ja koskee erityisesti työeläkkeitä. Sopimuksen lähtökohtana on kaksinkertaisen eläkevakuuttamisen välttäminen. Pääsääntönä on, että henkilö vakuutetaan siinä maassa, jossa hän työskentelee.

Sopimus sisältää myös työntekijöiden ja yrittäjien lähettämistä koskevat säännökset. Suomesta lähettämisen edellytykset täyttävä työntekijä tai yrittäjä pysyy sopimuksen mukaan Suomen työeläkejärjestelmän piirissä maksimissaan viisi vuotta. Tältä ajalta työeläkemaksut maksetaan vain Suomeen.

Vastaavasti intialaisen työnantajan Suomeen lähettämä työntekijä kuuluu enintään viiden vuoden ajan Intian eläkejärjestelmän piiriin. Muu sosiaaliturva ratkeaa sopimusmaiden kansallisten lainsäädäntöjen perusteella.

Intian eläkettä ja lähetetyn työntekijän todistuksia voi hakea sopimuksen voimaantulosta lähtien

Lähetetyn työntekijän ja yrittäjän todistuksia voi hakea Eläketurvakeskuksesta 1.8.2014 alkaen. Aikaa, joka on vietetty Intiassa ennen sopimuksen voimaantuloa, ei oteta huomioon lähettämisaikaa laskettaessa. Näin ollen viiden vuoden lähettämisaika alkaa kulua kaikilla maassa jo työskentelevillä 1.8.2014. Edellytyksenä lähettämissäännöksen soveltamiselle on, että henkilö kuuluu tuolloin Suomen sosiaaliturvaan ja työskentelee edelleen suomalaiselle tai siihen sidoksissa olevalle työnantajalle.

Sopimuksessa on sovittu myös eläkkeiden maksamisesta maasta toiseen. Intiassa kertynyt eläke maksetaan Suomessa asuville. Työeläkkeet maksetaan Suomesta Intiaan jo kansallisen lainsäädännön perusteella, mutta sopimuksella helpotetaan eläkkeiden hakemista. Eläkettä haetaan keskitetysti yhteyselimien kautta.

Suomen yhteyselin eläkkeiden osalta on Eläketurvakeskuksen ulkomaisten eläkeasioiden osasto. Eläkettä haetaan jättämällä sopimuksen mukainen lomake Eläketurvakeskukseen. Eläkehakemus tulee jättää vasta sopimuksen voimaantulon eli 1.8.2014 jälkeen.

Tarkemmat ohjeet Intian sopimuksen soveltamisesta annetaan myöhemmin.

Katso hallituksen esitys Intian sopimuksesta.