Intian ja Suomen välille sosiaaliturvasopimus

Telp Default Thumbnail Image

Intian ja Suomen välinen sosiaaliturvasopimus tulee voimaan 1.8.2014. Sopimusta sovelletaan Suomen ja Intian välillä liikkuviin henkilöihin. Sopimus koskee pelkästään työeläkkeitä ja sen lähtökohtana on kaksinkertaisen eläkevakuuttamisen välttäminen. Pääsääntönä on, että henkilö vakuutetaan siinä maassa, jossa henkilö työskentelee.

Lähetetyt työntekijät ja yrittäjät

Sopimus sisältää säännökset työntekijöiden ja yrittäjien lähettämisestä. Suomesta lähettämisen edellytykset täyttävä työntekijä tai yrittäjä pysyy sopimuksen mukaan Suomen työeläkejärjestelmän piirissä maksimissaan viisi vuotta. Tältä ajalta työeläkemaksut maksetaan vain Suomeen. Vastaavasti intialaisen työnantajan Suomeen lähettämä työntekijä kuuluu enintään viiden vuoden ajan Intian eläkejärjestelmän piiriin. Sopimuksesta löytyy lainvalintasäännökset myös virkamiesten, merimiesten sekä kuljetusyritysten matkustavan henkilöstön osalta.

Edellytyksenä Suomen sosiaaliturvaan kuulumiselle on, että työnantaja tai yrittäjä hakee lähetetyn työntekijän todistusta. Todistusta haetaan Eläketurvakeskukselta. Tulostettavat todistuslomakkeet sekä sähköinen hakemus löytyvät osoitteesta www.etk.fi/ulkomaantyo/sahkoinenhakeminen. Lisätietoja saat soittamalla ulkomaantyön vakuuttamisasiat -yksikköön puh. 029 411 2816 tai lähettämällä sähköpostia ulkomaanasiat(at)etk.fi.

Eläketurvakeskuksen myöntämä todistus koskee vain työeläkejärjestelmää. Muu sosiaaliturva ratkeaa kansallisen lain perusteella ja komennukselle lähtevän onkin hyvä olla yhteydessä myös Kelaan ja Tapaturmavakuutuslaitosten liittoon.

Eläkkeiden hakeminen

Sopimuksessa on sovittu eläkkeiden maksamisesta maasta toiseen. Työeläkkeet maksetaan Suomesta Intiaan jo kansallisen lainsäädännön perusteella, mutta sopimuksella helpotetaan eläkkeiden hakemista, joka tapahtuu keskitetysti yhteyselimien kautta. Suomessa yhteyselin on Eläketurvakeskus.

Intian eläkettä voit hakea jättämällä sopimuksen mukaisen hakemuslomakkeen Eläketurvakeskukseen. Intiasta voit hakea vanhuus- työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä sekä tietyin edellytyksin vakuutusmaksujen palautusta. Hakemuksen voit jättää sopimuksen voimaantulon eli 1.8.2014 jälkeen.

Lisätietoa Intian eläkkeen hakemisesta ja eläkkeiden edellytyksistä sekä hakemuslomakkeita saat Eläketurvakeskuksen ulkomaisten eläkeasiain osastolta puh. 029 411 2818 tai sähköpostitse ulkomaiset.elakeasiat(at)etk.fi. Hakemuslomakkeet voit tulostaa myös itse Etk.fi:n lomakepalvelusta.

Tarkemmat soveltamisoheet

Intian yhteyselimen yhteystiedot sekä tarkemmat tiedot eläkkeiden hakemisesta ja lähettämisen edellytyksistä löytyvät työeläkelakipalvelussa julkaistuista soveltamisohjeista.