Hallitus esittää muutoksia viimeisen laitoksen periatteeseen

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti antoi 15. päivänä toukokuuta 2009 eduskunnalle hallituksen esityksen viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

(HE 73/2009 vp).

Pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että työeläkelainsäädäntöä muutettaisiin siten, että yksityisten alojen toimivaltainen eläkelaitos ja toimivaltainen viimeinen eläkelaitos määräytyisivät jatkossa vakuutettujen työansioiden perusteella. Siten työeläkettä koskevan asian selvittämisestä, ratkaisemisesta ja työeläkkeen maksamisesta omasta ja muiden eläkelaitosten puolesta huolehtiva viimeinen eläkelaitos olisi se, jossa työntekijällä tai yrittäjällä on ollut työansioita eniten vakuutettuna eläkkeelle jäämistä edeltäneen kahden kalenterivuoden aikana. Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta sovellettaisiin myös silloin, kun julkisten alojen eläkelaitos on viimeinen eläkelaitos ja yksityisten alojen eläkelaitoksille tulee työkyvyttömyyseläkkeestä laitoskohtainen vastuu.

Lisäksi työntekijän eläkelain mukaisessa luottamustoimessa jatkaminen ei enää estäisi työsuhteen perusteella karttuneen vanhuuseläkkeen saamista vanhuuseläkeiässä. Työeläkelakeihin ehdotetaan tehtäväksi myös eräitä lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia.

Voimaantulo

Ehdotetut lait on tarkoitetut tulemaan voimaan vuoden 2010 alusta. Viimeisen eläkelaitoksen periaatetta koskevat säännökset tulisivat kuitenkin voimaan vuoden 2012 alusta.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.