Hallituksen esitys työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain muuttamisesta on annettu

Telp Default Thumbnail Image

Valtioneuvosto on 16.9.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhönpaluun edistämisestä annetun lain 6 ja 12 §:n muuttamisesta (

HE 131/2013

vp.).

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksen tavoitteena on tukea työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työhön palaamista. Lain 6 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että työkyvyttömyyseläkkeen lepäämäänjättämisjaksojen välissä edellytettyä aikaa lyhennettäisiin kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen. Esitetyn muutoksen tavoitteena on, että työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö voisi jättää työkyvyttömyyseläkkeensä lepäämään ja vastaanottaa työtä nopeammin, eli jo kuukauden kuluttua edellisen työn päättymisestä.

Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että lain voimassaoloa jatkettaisiin vuoden 2016 loppuun, jotta lain vaikuttavuutta työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työllistymiseen pystyttäisiin arvioimaan paremmin. Lisäksi vuoden 2017 alusta on suunniteltu voimaantulevaksi merkittäviä työeläkelakien muutoksia, ja tässä vaiheessa ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi ehdottaa lakia säädettäväksi pysyvästi voimaan.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014 ja se olisi voimassa vuoden 2016 loppuun.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.