Hallituksen esitys TEL-lisäeläketurvan lakkauttamisesta on annettu

Telp Default Thumbnail Image

Valtioneuvosto on 17.10.2013 antanut eduskunnalle hallituksen esityksen (

HE 162/2013 vp

) rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamiseksi ja eräiksi muiksi lisäeläkettä koskeviksi muutoksiksi.

Esityksen pääasiallinen sisältö

Hallitus esittää rekisteröidyn TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttamista siten, että vuoden 2016 viimeisenä päivänä vielä voimassa olevien TEL-lisäeläkevakuutuksien voimassaolo päätetään suoraan lain nojalla. Samalla päättyisi vakuutusmaksuvelvollisuus ja lisäeläkkeen karttuminen.

Päättymisajankohtaan mennessä karttuneesta eläkkeestä muodostettaisiin vapaakirja, jonka mukaan eläke aikanaan maksettaisiin. Eläkkeen maksu voisi edelleen alkaa lisäeläkevakuutuksen mukaisessa eläkeiässä, jos työntekijä olisi siihen asti lisäeläketurvan järjestäneen työnantajan palveluksessa.

TEL-lisäeläkejärjestelmän lakkauttaminen ei vaikuttaisi maksussa oleviin eläkkeisiin. Se ei vaikuttaisi myöskään siihen lisäeläkkeen määrään, joka työntekijälle on kertynyt ennen järjestelmän lakkauttamista.

Eläketurvakeskuksen arvion mukaan eläkkeen määrään vaikuttavan lisäeläketurvan piirissä olisi järjestelmän lakkauttamishetkellä noin 2600 työntekijää. Näiltä työntekijöiltä jäisi lisäeläkettä karttumatta arvion mukaan keskimäärin 20 euroa kuukaudessa. Vaikutus työntekijälle aikanaan maksettavaan eläkkeeseen olisi nollasta 1200 euroon kuukaudessa. Lisäeläkevakuutusten päättyessä työnantajilla olisi tietyin ehdoin mahdollisuus ostaa kertamaksulla lisäeläkettä lisäeläkevakuutukseen kuuluville työntekijöilleen.

Jos lisäeläketurva on työsuhteen ehto, työntekijä ja työnantaja voivat sopia karttumatta jäävän osuuden korvaamisesta työntekijälle muilla tavoin.

Lisäeläketurvan toimeenpanon yksinkertaistamiseksi lisäeläkevakuutuksen mukainen työkyvyttömyyseläke muuttuisi jatkossa vanhuuseläkkeeksi aina samaan aikaan kuin peruseläketurvan mukainen työkyvyttömyyseläke (nykyisin 63 vuotta). Muutos ei heikentäisi kenenkään eläketurvaa.

Muutokseen liittyisi eräitä osatyökyvyttömyyseläkettä koskevia poikkeussäännöksiä. Jos osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevan lisäturvan mukainen eläkeikä on alle 63 vuotta ja eläketapahtuma ennen 1.1.2017, osatyökyvyttömyyseläke muuttuisi vanhuuseläkkeeksi kyseisessä alle 63 vuoden eläkeiässä.

Lisäksi ehdotetaan, että YEL-lisäeläketurva rahoitettaisiin vuoden 2014 alusta alkaen kokonaisuudessaan YEL-eläkelaitosten yhteisestä tasausjärjestelmästä ja että TEL-lisäeläketurva rahoitettaisiin vuoden 2017 alusta alkaen kokonaisuudessaan TyEL- ja MEL-eläkelaitosten yhteisestä tasausjärjestelmästä.

Työeläkejärjestelmälle lisäeläkejärjestelmän lakkauttaminen toisi hallintokulujen pienentymisen vuoksi säästöä arviolta noin miljoona euroa vuodessa.

Eläkelaitoksen olisi tiedotettava TEL-lisäeläketurvan järjestäneelle työnantajalle ja vakuutuksen piiriin kuuluvalle työntekijälle TEL-lisäeläketurvan lakkauttamisesta.

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2014. TEL-lisäeläketurvan rahoituksen muutos tulisi kuitenkin voimaan 1.1.2017.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisinä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.