Hallituksen esitys kansaneläkelaista on peruttu

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti peruutti viime syksynä annetun hallituksen esityksen kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (

HE 209/2005 vp

). Esitys peruttiin, jotta kuntien kalleusluokituksesta luopuminen voitaisiin yhdistää esitykseen myöhemmässä vaiheessa.