Hallintolain muutokset voimaan 1.9.2014

Telp Default Thumbnail Image

Hallintolakiin (HE 50/2013 vp) on tulossa muutoksia muun muassa hallintokantelusäännöksiin ja käsittelyaikojen määrittelyyn.

Käsittelyajat määriteltävä

Hallintolakiin on otettu säännös, jonka mukaan viranomaisen tulee määritellä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Tämä ei koske asioita, joiden käsittelylle on säädetty määräaika.

Käsittelyaikojen määrittelyvelvoitteella pyritään edistämään sellaista hallintokulttuuria, jossa käsittelyn joutuisuus mielletään hyvän hallinnon vaatimaksi laatu- ja oikeusturvatekijäksi.

Uudet hallintokantelusäännökset

Hallintolakiin on lisätty uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältää hallintokantelun tekemistä ja käsittelyä sekä kantelun johdosta annettavaa hallinnollista ohjausta koskevat säännökset.

Muutos selkeyttää ja täsmentää hallintokantelumenettelyä koskevaa sääntelyä.

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa. Kantelun tekeminen ei edellytä asianosaisasemaa. Kantelu tehdään kantelua koskevaa toimintaa valvovalle viranomaiselle. Hallintokantelu voi koskea muun muassa menettelyvirhettä, harkintavallan väärinkäyttöä tai virkatehtävien laiminlyöntiä.

Eduskunta on hyväksynyt lainmuutokset hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallintolain muutoksilla on vaikutus myös työeläkejärjestelmään. Eläketurvakeskus päivittää soveltamisohjeet lain voimaantuloon mennessä.

Laki tulee voimaan 1.9.2014.

Katso lisää:

Hallituksen esitys 50/2013