Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakiin ja perhe-eläkelakiin ehdotetut muutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain muuttamisesta ja laki evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta on vahvistettu hallituksen esityksen mukaisesti. Lakimuutoksilla otetaan huomioon valtion eläkelakiin ja perhe-eläkelakiin tehdyt, vuoden 2005 alusta voimaan tulleet muutokset.

Lait tulivat voimaan 1.1.2005.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 214/2004 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat (

1296/2004 – 1297/2004

).

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.