Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaiksi on vahvistettu hallituksen esityksen mukaisesti korjattuna pienellä teknisellä tarkistuksella. Laki korvaa voimassa olevat evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain.

Lain rakenne uudistuu siten, että se vastaa vuoden 2007 alusta voimaantulleiden yksityisten alojen palkansaajien ja valtion eläkelainsäädännön uudistusten rakennetta, ottaen kuitenkin huomioon evankelis-luterilaisen kirkon eläkejärjestelmän erityispiirteet. Eläketurvan sisältö määräytyy edelleen pääosin valtion eläkelain mukaan. Eläkkeiden muutoksenhakua koskevat säännökset muuttuvat sen takia, että valtion eläkelautakunta on yhdistetty yksityisen alan työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan ja kuntien eläkelautakunnan kanssa työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnaksi.

Laki tulee voimaan 1.5.2008.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä

(HE 5/2008 vp)

on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa.

Vahvistetun lain säädösnumero on

261/2008

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät Internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.