Etsitkö vanhoja yleiskirjeitä, kumottuja lakeja tai oikeustapauksia?

Telp Default Thumbnail Image

Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeet ja yleiskirjeet vuosilta 1962 – 2013 löytyvät Työeläkelakipalvelun arkistosta. Työeläkelakipalvelun arkistosta löytyy myös luettelo Eläketurvakeskuksen vuosina 1962 – 2003 julkaisemista yleiskirjeistä. Oikeustapaukset ja  työeläkelainsäädäntö löytyvät Säädöspalvelusta.

Tarvitsetko vanhoja yleiskirjeitä, ohjeaineistoa tai kumottuja säädöksiä? Eläketurvakeskuksen yleiskirjeet vuosilta 1962 – 2003 löydät Työeläkelakipalvelun arkistosta. Arkistosta löydät myös vuosina 2004 -2013 julkaistut soveltamisohjeet, esimerkit ja tiedotteet. ETK:n Säädöspalvelusta löydät voimassaolevan työeläkelainsäädännön, kumotut työeläkesäännökset ja oikeustapaukset.

Työeläkelakipalvelun arkisto

Vanha ohjeaineisto, tiedotteet, esimerkit ja aikasarjat löytyvät Työeläkelakipalvelun arkistosta.

Arkistosta löydät seuraavat aineistot:

  • Eläketurvakeskuksen yleiskirjeet ja tiedotteet vuosilta 1962 – 2003
  • Eläketurvakeskuksen soveltamisohjeet, tiedotteet ja aikasarjat sekä esimerkit vuosilta 2004 – 2013.

Vuosien 1962 – 2003 aineisto on saatavilla pdf-tiedostoina. Vuosien 2004 – 2013 aineisto on selattavissa samaan tapaan verkkosivuina kuin Työeläkelakipalvelun uusi aineisto. Arkistoon pääset Työeläkelakipalvelun etusivulta.

Eläketurvakeskuksen Säädöspalvelu

Säädöspalvelu on työeläkelainsäädännön ja oikeuskäytännön verkkopalvelu.

Säädöspalvelusta löydät seuraavat aineistot:

  • ajantasainen työeläkelainsäädäntö
  • kumotut säädökset
  • oikeustapaukset
  • indeksit ja rahamäärät eri vuosilta
  • laskuperusteet
  • kustannustenjaon perusteet.

Säädöspalvelusta löytyy työeläkelakien lisäksi keskeinen työeläkelakien toimeenpanoon liittyvää muu lainsäädäntö ja myös EU:n sosiaaliturva-asetukset. 

Katso lisää:

Työeläkelakipalvelun arkisto 1962 – 2003

Työeläkelakipalvelun arkisto 2004 – 2013

Säädöspalvelu