ETK on mukana EU-tasolla pohtimassa lainvalintasääntöjä

Telp Default Thumbnail Image

Eläketurvakeskus on mukana EU-tasoisessa työryhmässä, jossa pyritään selkeyttämään EU-maiden välillä liikkuvien työntekijöiden sosiaaliturvaan liittyviä käytäntöjä. Työn on tarkoitus valmistua 1.2.2016.

Työryhmä keskittyy haasteisiin, joita yhä monimuotoisempi liikkuvuus maiden välillä ja esimerkiksi erot eri jäsenmaiden sosiaalivakuutusmaksujen tasossa aiheuttavat EU-asetukselle, sitä soveltaville viranomaisille ja liikkuvalle henkilölle itselleen. Myös eri maiden viranomaisten välisen yhteistyön ja tiedonkulun parantamista pohditaan.

Katso lisää:

Etk.fi:n Ulkomaan vakuuttaminen -sivustolta