Esitys muutoksenhakulautakuntien yhdistämisestä

Telp Default Thumbnail Image

Hallituksen esitys Eduskunnalle työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain muuttamisesta (

HE 91/2006 vp

)

Esityksen keskeinen sisältö

Esityksen tavoitteena on selkeyttää työeläke-etuuksien muutoksenhakujärjestelmää ja vahvistaa muutoksenhaun riippumattomuutta. Tavoitteena on myös kansalaisten oikeusturvan edistäminen tuottamalla entistä nopeammin oikeudenmukaisia ja yhdenmukaisia päätöksiä sekä yksinkertaistamalla työeläke-etuuksien muutoksenhakuteitä.

Esityksessä ehdotetaan, että valtion eläkelautakunta ja kuntien eläkelautakunta yhdistettäisiin työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta toimisi tällöin ensimmäisenä muutoksenhakuasteena sekä yksityisten alojen että julkisten alojen työeläkeasioissa.

Esityksessä ehdotetaan myös, että muutoksenhakulautakunnan organisaatiota ja jaostoja muutettaisiin vastaamaan yhdistyvän muutoksenhakulautakunnan asiantuntemuksen tarpeita. Lisäksi muutoksenhakulautakunnan rahoitusta muutettaisiin siten, että myös julkisten alojen eläkelaitokset osallistuisivat muutoksenhakulautakunnan kustannuksiin.

Voimaantulo

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2007.

Hallituksen esityksen tilaaminen

Hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

.