Esijulkaistuja soveltamisohjeita kuntoutusoikeuden selvittämisestä työkyvyttömyyseläkehakemusta käsiteltäessä

Telp Default Thumbnail Image

ETK on esijulkaissut työeläkelaitosten käyttöön soveltamisohjeluonnokset 1.1.2015 voimaantulevasta lakimuutoksesta, joka koskee kuntoutusoikeuden selvittämistä työkyvyttömyyseläkehakemusta käsiteltäessä. Ohjeluonnokset löytyvät kokonaisuudesta Etuudet> Kuntoutus ja Etuudet> työkyvyttömyyseläke. Eläkelaitoksilta on pyydetty kommentteja ohjeluonnoksiin 31.10.2014 mennessä.

Eläkelaitoksen on 1.1.2015 tai sen jälkeen vireilletullutta työkyvyttömyyseläkehakemusta käsitellessään selvitettävä henkilön oikeus ammatilliseen kuntoutukseen ennen kuin eläkelaitos tekee päätöksen työkyvyttömyyseläkkeestä. Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen tulee selvittää, vaikka työkyvyttömyyseläkehakemus hylätään.

Oikeus ammatilliseen kuntoutuksen tulee selvittää aina, kun käsitellään

  • hakemusta työkyvyttömyyseläkkeestä tai kuntoutustuesta ensimmäisen kerran
  • kuntoutustuen jatkohakemusta
  • osatyökyvyttömyyseläkkeen muuttamista täydeksi työkyvyttömyyseläkkeeksi
  • täyden työkyvyttömyyseläkkeen muuttamista osatyökyvyttömyyseläkkeeksi
  • osakuntoutustuen muuttamista täydeksi kuntoutustueksi
  • täyden kuntoutustuen muuttamista osakuntoutustueksi
  • työkyvyttömyyseläkkeen lakkauttamista.

Ohjeluonnosten kommentointi

Ohjeluonnoksiin on pyydetty kommentit Telan kuntoutusasiaintyöryhmältä ja Telan työkyvyttömyysasioiden asiantuntijaryhmältä. Kommentit on pyydetty lähettämään ETK:lle 31.10.2014 mennessä.

Soveltamisohjeiden julkaisu

Soveltamisohjeet julkaistaan Työeläkelakipalvelussa 1.1.2015.

Lisätiedot

Mari Kuuvalo [email protected] ja Janne Pulkkinen [email protected]

Katso lisää:

Kuntoutus

Työkyvyttömyyseläke