Ensimmäiset askeleet kohti Suomen ja Uruguayn välistä sosiaaliturvasopimusta

Ihmisiä neuvottelupöydän ympärillä.

Suomi ja Uruguay aloittivat neuvottelut kohti sosiaaliturvasopimusta, joka tulee kattamaan Suomen ja Uruguayn työeläkejärjestelmät. Sosiaaliturvasopimuksen myötä sopimusvaltioon lähetetyt työntekijät välttäisivät kaksinkertaiset työeläkevakuutusmaksut. Lisäksi sopimus helpottaisi Uruguayssa työskentelevien suomalaisten eläkeoikeuden syntymistä. 

Suomi ja Uruguay käynnistivät maaliskuun lopussa ensimmäisen neuvottelukierroksen kohti sosiaaliturvasopimusta. Neuvotteluissa käytiin läpi koko sosiaaliturvasopimuksen sisältö ja siitä saavutettiin yhteisymmärrys.  

Sosiaaliturvasopimus toisi helpotuksia suomalaisyritysten toimintaan Uruguayssa. Uruguayhin työkomennukselle lähetetyt työntekijät joutuvat ilman sopimusta maksamaan kaksinkertaisia eläkevakuutusmaksuja. Sopimus mahdollistaisi ulkomaille lähetetyn työntekijän pysyvän Suomen lainsäädännön alaisuudessa tietyn ajan, jolloin vältyttäisiin kaksinkertaisilta vakuutusmaksuilta.  

Sopimus toisi helpotuksia myös eläkeoikeuteen. Tällä hetkellä Uruguay edellyttää vanhuuseläkeoikeuteen 30 vuoden työuraa maassa. Tämä tarkoittaa, että Uruguayssa työntekijän täytyy työskennellä 30 vuotta, jotta voi saada oikeuden Uruguayn eläkkeeseen. Sopimuksen myötä Uruguayssa otettaisiin huomioon myös Suomessa tehty työskentely, joten henkilö voisi saada oikeuden Uruguayn eläkkeeseen, vaikka ei olisikaan kuulunut Uruguayn eläkejärjestelmään tarpeeksi pitkään.  

– Sopimus parantaisi Suomen ja Uruguayn välillä liikkuneiden henkilöiden asemaa ja sosiaaliturvaa. Sopimukseen perustuva viranomaisyhteistyö helpottaisi työeläkkeen hakemista, sanoo Eläketurvakeskuksen ulkomaanpalvelujen yksikön päällikkö Mirva Laitinen

Suomen ja Uruguayn välinen sosiaaliturvasopimus lujittaisi myös maiden välistä suhdetta ja parantaisi yritysten toimintaedellytyksiä.  

–  Sosiaaliturvasopimus helpottaisi myös suomalaisten yritysten toimintaa Uruguayssa ja uruguaylaisten työskentelyä Suomessa. Uruguayta pidetään potentiaalisena kauppakumppanina suomalaiselle yritystoiminnalle, toteaa Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Inka Hassinen 

Suomesta neuvotteluihin osallistuivat sosiaali- ja terveysministeriö, joka on sosiaaliturvasopimusneuvotteluista vastaava toimivaltainen viranomainen, ja Eläketurvakeskus työeläkejärjestelmän toimeenpanon asiantuntijana. Uruguayssa neuvotteluihin osallistui Sosiaaliturvapankki Banco de Previsión Social (BPS).  

Sopimus tulisi kattamaan koko Suomen työeläkejärjestelmän. Uruguayn puolelta sopimuksen soveltamisalaan kuuluisivat julkinen ja jakojärjestelmäperusteisesti rahoitettu työeläke (solidaridad intergeneracional) sekä rahastoidut yksilölliset eläketilit (ahorro individual obligatorio). 

Seuraava neuvottelukierros järjestetään jo mahdollisesti ensi syksynä, jolloin vuorossa on toimeenpanosopimuksen valmistelu. Pääsopimuksen ja toimeenpanosopimuksen jälkeen seuraa virallinen sopimusten allekirjoitus. Sosiaaliturvasopimukset saatetaan Suomessa lailla voimaan, joten allekirjoitusten jälkeen sopimuksesta laaditaan hallituksen esitys, joka etenee eduskunnalle ja lopulta presidentin vahvistettavaksi.