Eläketurvakeskuksesta annettuun lakiin tehdyt muutokset on vahvistettu

Telp Default Thumbnail Image

Vahvistetut lait

Laki Eläketurvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja eräät siihen liittyvät lait on vahvistettu.

Vahvistetun lain mukaan Eläketurvakeskus on sekä yksityisten että julkisten alojen lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin, joka edistää ja yhteensovittaa työeläketurvan toimeenpanoa ja kehittämistä. Julkisten alojen eläkelaitokset osallistuvat nykyistä kiinteämmin Eläketurvakeskuksen toimintaan lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakunnan hallituksen eläkejärjestelmää. Lisäksi Eläketurvakeskuksen hallinto ja rahoitus muuttuu.

Eduskuntakäsittelyssä Eläketurvakeskuksesta annetun lain 5 § (Vastuu Eläketurvakeskuksen kustannuksista) muuttui esitetystä. Lisäksi voimaantulosäännöksen 2 momentissa oleva viittaussäännös tarkistettiin 5 §:n muuttumisen vuoksi.

Lait tulevat voimaan 1.1.2008.

Asiaa koskevasta hallituksen esityksestä (

HE 53/2007 vp

) on kerrottu aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

.

Vahvistettujen säädösten numerot ovat

1111/2007 – 1115/2007

.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät Internetistä osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.