Eläkerekisterin muutokset 31.10.2015

Telp Default Thumbnail Image

Automaattisen vanhuuseläkemuuntoajon muutos sekä sotilaseläkkeiden muutos.

Automaattisen vanhuuseläkemuuntoajon muutos

Marraskuusta 2015 lähtien automaattista vanhuuseläkemuuntoajoa muutetaan siten, että ajossa muunnetaan ne työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkkeet vanhuuseläkkeiksi, joissa eläkkeensaaja täyttää kyseiseen eläkkeeseen liittyvän eläkeiän ajokuukautta seuraavan kuukauden aikana tai aikaisemmin.

Eläkkeen tunnisteeseen muutos sotilaseläkkeiden osalta

Sotilaseläkkeet ilmoitetaan eläkerekisteriin järjestelmätunnuksella W.