Eläkehakemuslomakkeiden uudistus ja vuoden 2017 eläkeuudistus

Telp Default Thumbnail Image

Eläkehakemuslomakkeiden uudistaminen vuoden 2017 eläkeuudistusta varten etenee. Työuraeläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuslomakkeiden luonnokset ovat kommenteilla työeläkelaitoksissa. Samalla pyydetään ETK:lle kommentteja muiden hakemuslomakkeiden uudistustarpeista vuodelle 2017. 

Lomakeuudistus tehdään Kelan ja työeläkejärjestelmän lomakeryhmässä

Hakemuslomakkeet uudistetaan Kelan ja työeläkejärjestelmän lomakeryhmässä. ETK lähettää lomakeluonnokset kommenteille työeläkelaitoksille sähköpostilla. Työuraeläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen lomakeluonnoksiin on tehty päivityksiä saatujen kommenttien perusteella. Seuraavat luonnosversiot on lähetetty kommenteille työeläkelaitoksille.

Kansaneläkettä ei voi hakea työuraeläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuksella

Kelan kanssa on sovittu, että työuraeläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuksilla voi hakea vain työeläkettä. Lomakkeille tulee infoteksti, jossa hakija ohjataan tarkistamaan Kelasta oikeutensa kansaneläkkeeseen. 

Ulkomaan eläkettä voi hakea työuraeläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuksella

Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuksella voi hakea vanhuuseläkettä EU- tai Eta -maasta tai Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta.

Työuraeläkkeen hakemuksella voi hakea työkyvyttömyyseläkettä EU- tai Eta -maasta tai Sveitsistä tai sosiaaliturvasopimusmaasta.

Hakemuslomakkeiden uudistuksen aikataulu

  • Lomakkeiden tietosisältö (kysymykset lomakkeilla) on tarkoitus olla selvillä lokakuun 2015 aikana.
  • Lomakkeiden ulkoasu (internetissä julkaistavat pdf-lomakkeet ja paperilomakkeet) valmistuvat toukokuussa 2016.
  • Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuslomake julkaistaan ja otetaan käyttöön marraskuussa 2016.
  • Työuraeläkkeen hakemuslomake julkaistaan ja otetaan käyttöön 2017 vuoden alkupuolella, jotta voidaan varautua ennakkopäätösten hakemiseen.

Tavoitteena on, että lomakkeiden kysymykset valmistuisivat lokakuun aikana, viimeistään vuoden 2015 aikana. Tämän jälkeen lomakkeet tarkistetaan kielenhuollossa ja valmistellaan internetissä myöhemmin julkaistavien pdf-lomakkeiden ja paperilomakkeiden ulkoasu.

Lomakeluonnoksiin voi vielä vuoden 2016 alkupuolella tulla muutoksia esimerkiksi kielenhuollon ehdotusten myötä. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuslomake otetaan käyttöön noin kahta kuukautta ennen uudistuksen voimaantuloa eli marras-/joulukuun vaihteessa vuonna 2016. Työuraeläkkeen hakemuslomakkeet otetaan käyttöön vuoden 2017 alkupuolella, jotta eläkelaitokset voivat ajoissa varautua työuraeläkkeen ennakkopäätösten antoon.

Lomakeluonnosten kommentointi eläkelaitoksissa

ETK lähettää lomakeluonnokset kommenteille työeläkelaitoksille sähköpostilla. 

Kommentteja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ja työuraeläkkeen hakemusluonnoksiin on pyydetty 15.10.2015 mennessä. Samalla on pyydetty työeläkelaitoksilta 2017 uudistuksesta johtuvia muutosehdotuksia muihin eläkehakemuslomakkeisiin ja kuntoutuksen hakemuslomakkeisiin.

Lisätiedot

Lomakeryhmän sihteeri Minna Virtanen

Sähköposti: [email protected]