Eläkehakemuslomakkeiden uudistus etenee

Telp Default Thumbnail Image

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen eläkehakemuslomakkeiden uudistustyö etenee.  Luonnokset työuraeläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuslomakkeista ovat kommenteilla työeläkelaitoksissa.  Vuotta 2016 varten päivitetään hakemusten täyttöohje ja poistetaan hakemuksilta kysymys palkan veronpidätysprosentista.

Lomakeuudistus tehdään Kelan ja työeläkejärjestelmän lomakeryhmässä

Hakemuslomakkeet uudistetaan Kelan ja työeläkejärjestelmän lomakeryhmässä. Lomakeryhmä pyytää työeläkelaitoksilta kommentit lomakeluonnoksiin.

ETK lähettää lomakeluonnokset kommenteille työeläkelaitoksille sähköpostilla. Työuraeläkkeen ja osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuslomakkeisiin kommentteja on pyydetty 30.10.2015 mennessä.

2017 eläkehakemuslomakkeiden uudistuksen aikataulu

  • Lomakkeiden tietosisältö (kysymykset lomakkeilla) on tarkoitus olla selvillä lokakuun 2015 aikana.
  • Lomakkeiden ulkoasu (internetissä julkaistavat pdf-lomakkeet ja paperilomakkeet) valmistuvat toukokuussa 2016.
  • Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuslomake julkaistaan ja otetaan käyttöön marraskuussa 2016.
  • Työuraeläkkeen hakemuslomake julkaistaan ja otetaan käyttöön 2017 vuoden alkupuolella, jotta voidaan varautua ennakkopäätösten hakemiseen.

Tavoitteena on, että lomakkeiden kysymykset valmistuisivat lokakuun aikana, viimeistään vuoden 2015 aikana. Tämän jälkeen lomakkeet tarkistetaan kielenhuollossa ja valmistellaan internetissä myöhemmin julkaistavien pdf-lomakkeiden ja paperilomakkeiden ulkoasu.

Lomakeluonnoksiin voi vielä vuoden 2016 alkupuolella tulla muutoksia esimerkiksi kielenhuollosta. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuslomake otetaan käyttöön noin kahta kuukautta ennen uudistuksen voimaantuloa eli marras-/joulukuun vaihteessa vuonna 2016. Työuraeläkkeen hakemuslomakkeet otetaan käyttöön vuoden 2017 alkupuolella, jotta työeläkelaitokset voivat ajoissa varautua työuraeläkkeen ennakkopäätösten antoon.

Eläkehakemuslomakkeiden muutokset 1.1.2016

Hakemuslomakkeista poistetaan palkan veroprosenttia koskeva kysymys 1.1.2016 alkaen. Lomakkeiden täyttöohjeeseen päivitetään mm. kansaneläkkeen rajamäärät vuodelle 2016. Vuotta 2016 varten päivitetyt lomakkeet julkaistaan Internetissä tammikuun alussa 2016.

Lisätiedot

Lomakeryhmän sihteeri Minna Virtanen

Sähköposti: [email protected]