Eläkeasioiden käsittely Valtiokonttorista Kuntien eläkevakuutukseen

Telp Default Thumbnail Image

Tasavallan presidentti vahvisti 4.6.2010 lakimuutokset, jotka sisältyvät hallituksen esitykseen laeiksi valtion eläkelain, kunnallisen eläkelain, valtiokonttorista annetun lain ja eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 4/2010 vp).

Pääasiallinen sisältö

Valtiokonttorin henkilöasiakkaita koskevien eläkeasioiden käsittely siirretään Kuntien eläkevakuutukseen. Kuntien eläkevakuutus käsittelee jatkossa valtion eläkejärjestelmän piiriin kuuluvien henkilöiden eläkehakemukset, tekee eläkepäätökset, huolehtii työeläkekuntoutuksesta sekä maksaa eläkkeet ja kuntoutusetuudet. Muutoksen tavoitteena on saada molemmille eläkejärjestelmille merkittäviä kustannussäästöjä. Kuntien eläkevakuutuksen uudeksi nimeksi tulee Keva. Nimi otetaan käyttöön vuoden 2011 alusta.

Tarkempia tietoja on aiemmin julkaistussa

tiedotteessa

ja asiaa koskevassa hallituksen esityksessä (

HE 4/2010 vp

).

Vahvistetut lait

Laki valtion eläkelain muuttamisesta, laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta, laki valtiokonttorista annetun lain 2 §:n muuttamisesta, laki kansanedustajain eläkelain 1 ja 18 §:n muuttamisesta, laki kansanedustajain perhe-eläkelain 4 §:n muuttamisesta ja laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain 5 §:n muuttamisesta.

Vahvistettujen lakien säädösnumerot ovat 468/2010 – 473/2010.

Voimaantulo

Lait tulevat voimaan 1.1.2011.

Hallituksen esityksen ja säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä ja hallituksen esityksiä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Hallituksen esitykset löytyvät myös Internetistä eduskunnan sivuilta osoitteesta

www.eduskunta.fi

ja säädöstekstit osoitteesta

www.finlex.fi

.