B-lääkärinlausunnon uudistamistyö on käynnistynyt

Telp Default Thumbnail Image

Kela uudistaa yhteistyössä työeläkejärjestelmän kanssa B-lääkärinlausunnon. B-lääkärinlausunnon uudistuksessa työkyvyttömyyteen perustuvien etuuksien, lääkkeiden ja kuntoutuksen osuuksia käsitellään omissa työpajoissaan. Kela järjestää työpajoja, joihin osallistuvat Kelan lisäksi työeläkelaitosten ja ETK:n edustajat. 

B-lääkärinlausunnon uudistamisen tavoitteena on saada etuuskäsittelyssä tarvittava tieto nykyistä täsmällisemmäksi. Uudituksen tavoite on myös helpottaa lausunnon täyttämistä ja vähentää lääkärin lausunnon täyttämiseen käyttämää työaikaa.

Yksi uudistuksen painopistealueista on tehdä rakenteisia, täyttäjää ohjaavia lomakkeita. Kysymyksiin tehdään selkeät vastausvaihtoehdot ja avovastauksia vähennetään. Lääkärit ovat toivoneet avovastausten vähentämistä täyttämisen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Työeläkelaitokset ja Kela ovat nimenneet edustajansa Kelan työpajoihin. Seuraava Kelan ja työeläkelaitosten työpaja on 8.10.2014. Kela on lähettänyt kutsut työpajoihin osallistuville.

Työeläkejärjestelmästä työpajoihin on nyt nimetty seuraavat osallistujat:

  • Otso Ervasti, Eläkesäätiöyhdistys
  • Maija Haanpää, Etera
  • Kaija Karjalainen, Etera
  • Seppo Kettunen, Ilmarinen
  • Jukka Kivekäs, Varma
  • Tiina Laine, Veritas
  • Sanna Poutsalo, ETK
  • Janne Pulkkinen, ETK
  • Sami Riekki, Keva
  • Jyrki Varjonen, Elo

Uudistuksen aikataulu

Uuden B-lääkärinlausunnon sisältö on valmis vuoden 2014 loppuun mennessä. Työpajatyöskentely päättyy marraskuun lopussa. B-lääkärinlausunnon katselmoinnit pidetään syksyllä 2014.

Tämä on työeläkejärjestelmän sisäinen uutinen.