Asetusta työttömyysturvalain täytäntöönpanosta on muutettu

Telp Default Thumbnail Image

Asetus

Valtioneuvosto on antanut asetuksen työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään mm. työssäoloehdon täyttymisestä eräillä työaikajärjestelyiltään epätavallisilla aloilla. Työsuhteisessa kotityössä, luovassa ja esityksellisessä työssä sekä urheilutoiminnassa työssäoloehdon täyttyminen muutetaan vastaamaan työttömyysturvalaissa vuoden 2007 alusta lukien säädettyä vähimmäisansioiden euromääräistä määrittelytapaa.

Asetus tuli voimaan 1.1.2007.

Säädöksen numero on

1417/2006

.

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.