Asetusmuutoksia laksuperusteista

Telp Default Thumbnail Image

Sosiaali- ja terveysministeriö on 18.3.2011 antanut asetuksen

262/2011

työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 18.3.2011 antanut asetuksen

261/2011

työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta.

Voimaantulo

Asetukset tulevat voimaan 31.3.2011 ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan ja eläkesäätiön vuodelta 2011 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät myös internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.