Asetus maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain voimaantulosta

Telp Default Thumbnail Image

Asetus

Valtioneuvosto on antanut asetuksen maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksen mukaan 21.7.2006 annettu laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta (612/2006) tulee voimaan 1.1.2007.

Asetus tulee voimaan 1.1.2007.

Säädöksen numero on

1075/2006

.

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.