Asetus eläkkeen korvaamista lapsen hoidon tai opiskelun ajalta koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa

Telp Default Thumbnail Image

Asetus

Tasavallan presidentti on antanut asetuksen eläkkeen korvaamista alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetuksella siirretään laissa valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta (644/2003) tarkoitettuja tehtäviä maakunnan hallitukselle niissä tapauksissa, joissa maakunnan hallitus toimii eläkelaitoksena. Asetuksessa säädetään myös Ahvenanmaan opintotukiviranomaisen velvollisuudesta toimittaa tietoja Eläketurvakeskukselle.

Asetus tuli voimaan 1.1.2008. Asetusta sovelletaan eläkkeen korvaamiseen alle kolmivuotiaan lapsen hoidon ja opiskelun ajalta 1.1.2005 alkaen.

Säädöksen numero on

1487/2007

.

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät Internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.