Asetuksia vakavaraisuusrajan laskentaan

Telp Default Thumbnail Image

Asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaavassa käytettävien muuttujien arvoista

Valtioneuvosto on antanut 17.3.2011 asetuksen eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaavassa käytettävien muuttujien arvoista. Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain (1114/2006) 10 §:n 3 momentissa tarkoitetut eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisessa käytettävät sijoitusryhmien tuoton odotusarvot, hajonnat ja sijoitusryhmien väliset korrelaatiot annetaan tämän asetuksen

248/2011

liitteissä 1 ja 2.

Voimaantulo

Asetus tulee voimaan 31.3.2011.

Asetus luottoluokista eläkelaitoksen vakavaraisuusrajaa laskettaessa

Sosiaali- ja terveysministeriö on 17.3.2011 antanut asetuksen

249/2011

luottoluokista eläkelaitoksen vakavaraisuusrajaa laskettaessa. Asetuksessa säädetään vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetuista luottoluokista.

Voimaantulo

Asetus tulee voimaan 31.3.2011.

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät myös internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.