Asetukset toimivaltaisesta eläkelaitoksesta

Telp Default Thumbnail Image

Asetukset

Valtioneuvosto on TyEL:n nojalla antanut asetuksen toimivaltaisesta eläkelaitoksesta. Asetus sisältää tarkemmat säännökset siitä, mikä eläkelaitos on toimivaltainen hoitamaan eläkeasiaan liittyvät eläkelaitoksen tehtävät.

Säädöksen numero on

1405/2006

.

Valtioneuvosto on antanut myös VaEL:n nojalla asetuksen toimivaltaisen eläkelaitoksen määräytymisestä. Asetus sisältää säännökset toimivaltaisen viimeisen eläkelaitoksen määräytymisestä samanaikaisissa palveluksissa, osa-aikaeläkeasioissa ja perhe-eläkeasioissa. Lisäksi siinä on säännös eläkehakemuksen siirtämisestä toimivaltaiselle eläkelaitokselle.

Säädöksen numero on

1399/2006

.

Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen kunnallisista eläkkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetus sisältää säännökset toimivaltaisesta viimeisestä eläkelaitoksesta.

Säädöksen numero on

1294/2006

.

Voimaantulo

Asetukset tulivat voimaan 1.1.2007.

Säädöstekstin tilaaminen

Säädöstekstejä voi tilata sekä suomen- että ruotsinkielisenä Oy Edita Ab:n asiakaspalvelusta puhelimitse numerosta 020 45005 tai sähköpostitse osoitteesta

[email protected]

. Säädöstekstit löytyvät internetistä osoitteesta

www.finlex.fi

.