Apurahansaajien vakuuttamista koskevat muutokset on hyväksytty

Telp Default Thumbnail Image

Eduskunta on hyväksynyt muuttamattomana hallituksen esityksen eduskunnalle apurahansaajien eläkevakuuttamista koskevien säännösten tarkistamiseksi (HE 226/2014 vp).  Keskeisimpiä muutoksia ovat uudet keskeytyssyyt, joiden perusteella apurahansaajalla on oikeus keskeyttää hänelle vahvistettu eläkevakuutus.  Lisäksi apurahansaajan vakuutukseen voidaan tietyissä tilanteissa yhdistää sellaisella apurahalla työskentely, joka ei yksinään muutoin täytä vakuuttamisen edellytyksiä.

Hyväksyttyjen lakimuutosten mukaan apurahansaajalle vahvistettu eläkevakuutus voidaan apurahansaajan hakemuksesta keskeyttää nykyisin laissa mainittujen keskeyttämissyiden lisäksi myös silloin, kun apurahalla työskentely keskeytyy muun ansiotyön vuoksi. Lisäksi eläkevakuutus olisi jatkossa mahdollista keskeyttää myös silloin, kun apurahalla työskentely keskeytyy ennen neljän kuukauden yhdenjaksoista apurahalla työskentelyä. Tällöin vakuutus keskeytettäisiin vakuutuksen alkamisesta lukien neljän kuukauden kuluttua.

Apurahansaajalle vahvistetun eläkevakuutuksen keskeyttäminen edellyttää jatkossa nykyisten edellytysten lisäksi, että apurahan myöntäjä on kirjallisesti hyväksynyt apurahalla työskentelyn keskeyttämisen.

Lisäksi apurahansaajalle vahvistettuun eläkevakuutukseen voitaisiin tietyissä tilanteissa apurahansaajan hakemuksesta yhdistää apurahansaajan sellaisella apurahalla työskentely, joka ei yksinään täytä työskentelyjakson lyhyyden tai apurahan euromäärän pienuuden vuoksi apurahansaajan eläkevakuuttamisen edellytyksiä.

Voimaantulo

Laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Katso lisää:

HE 226/2014 vp

Muut uutiset aiheesta:

12.11.2014 Apurahansaajia koskeviin säännöksiin ehdotetaan muutosta