A1-todistusten käsittely nopeutuu helmikuun alussa

Telp Default Thumbnail Image

ETK:ssa on otettu käyttöön uusi järjestelmä käsittelee sähköisesti tehdyt A1-todistushakemukset automaattisesti. Myönnetty A1-todistus näihin hakemuspalvelun kautta tehtyihin hakemuksiin lähtee työnantajalle ja työntekijälle heti jos lisäselvittelyjä ei tarvita.

Automaattiseen käsittelyyn ohjautuvat kuitenkin vain ne hakemukset, jotka on tehty sähköisen hakemuspalvelun kautta ja jotka pääsevät läpi käsittelyjärjestelmän tarkistuksista. Automaattisesti käsitellyistä hakemuksista A1 todistukset lähtevät suoraan työnantajalle ja työntekijälle. Jatkossa on hyvä huomata, että saman työnantajan hakemuksista voidaan osa käsitellä automaattisesti, kun taas osa päätyy manu-aaliseen käsittelyyn. Tämän johdosta kannattaa hakemus laittaa ajoissa vastaisuudessakin.

Työeläkeyhtiöt hyötyvät uuden version käyttöönotosta, sillä järjestelmä välittää niille tiedot ulkomaantyön ratkaisuista säännöllisin väliajoin sähköisesti.

Hakemusmäärät ovat kasvaneet tasaisesti vuosien varrella, koska monimuotoinen ulkomailla työskentely lisääntyy jatkuvasti. Tällä hetkellä työn alla ovat useassa EU/ETA-maassa työskentelevien henkilöiden hakemukset sekä merimiesten vakuuttamisratkaisut, joissa haastetta aiheuttaa se, että työskentely on tapahtunut jo menneellä ajalla.

Käyttöönoton alkuvaiheessa on todennäköistä että hakemuskäsittelyssä on ruuhkaa. Hakemuksia työstetään saapumisjärjestyksessä, eikä kiirehtimispyyntöjä voida huomioida muusta kuin painavasta syystä. Automaattisen hakemuspalvelun toivotaan kuitenkin tuovan helpotusta työmäärään ja nopeuttavan A1-todistuksen myöntämistä.