Luottamustehtävää hoitavan henkilön vakuuttaminen julkisilla aloilla

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 17.2.2021 – toistaiseksiJulkaistu 17.2.2021
Muutokset edelliseen versioon

Päivitetty tekstiä.

Lautamiehet työskentelevät käräjäoikeuksissa luottamustehtävässä. Valtio on järjestänyt lautamiesten työeläketurvan vuodesta 1998 lähtien seuraavasti:

 • 1.1.1998 – 31.12.2004 lautamiehet on vakuutettu LYVELin perusteella, ja heidän eläke-etunsa ovat samanlaiset kuin valtion palveluksessa olevilla.
 • 1.1.2005 lukien lautamiehet on vakuutettu valtion eläkelain mukaan.
 • 1.1.2017 lukien lautamiehet on vakuutettu julkisten alojen eläkelain mukaan.

Eläkettä karttuu kokouspalkkioista ja ansionmenetyskorvauksista. Vuosiansioina ei oteta huomioon matkakustannusten korvausta eikä päivärahaa.

Käräjäoikeuden lautamiehet (ent. kihlakunnanoikeuksien lautamiehet) kuuluivat Kunnallisten luottamushenkilöiden eläkelain (578/77, voimassa 1.1.1978 – 31.12.1992) alaisuuteen 31.12.1992 asti. Tämän lain perusteella karttuneet eläkkeet maksettu kertasuorituksena vuonna 1996 eikä näitä tietoja enää jälkikäteen selvitetä.

Lautamiehet eivät kuuluneet 1.1.1993 voimaan tulleen kunnallisia luottamushenkilöitä koskevia lain piiriin, vaan jäivät eläketurvan ulkopuolelle, joten eläkeoikeutta ei ole aikavälillä 1.1.1993-31.12.1997

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 17.2.2021 – toistaiseksiJulkaistu 17.2.2021
Muutokset edelliseen versioon

Päivitetty tekstiä.

Kunnalliset luottamushenkilöt ovat kuuluneet kunnallisen eläkelain piiriin 1.1.1993 alkaen. Eläkettä karttuu ansionmenetyksen korvauksista ja erillisistä määräajalta maksetuista palkkioista. Ansionmenetyskorvauksilla oli 31.12.2001 saakka vuotuinen alaraja, jonka tuli täyttyä eläkeoikeuden saamiseksi. Erillispalkkioilla oli 31.12.2004 saakka vuosittainen rajamäärä, jonka tuli täyttyä. Luottamustehtävästä maksettavista kokouspalkkioista ei kartu eläkettä.

Luottamushenkilöitä ovat esimerkiksi:

 • kunnanvaltuutetut ja varavaltuutetut
 • kunnan ja kuntayhtymän toimielimiin valitut jäsenet
 • muut kunnan luottamustoimiin valitut henkilöt kuten kunnanhallituksen ja kunnallisten lautakuntien, johtokuntien ja toimikuntien jäsenet sekä luottamushenkilötilintarkastajat
 • myös vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäsenet
 • pormestarit ja apulaispormestarit
 • muiden Kevan jäsenyhteisöjen luottamushenkilöt

Vaaliavustajat, -toimitsijat ja vaalilautakuntien sihteerit eivät ole luottamushenkilöitä.

Muita tehtäviä, jotka eivät ole kunnallisia luottamustoimia:

 • käräjäoikeuden lautamiehet
 • työpaikan luottamusmiehet
 • koulujen vanhempainneuvoston tms. jäsenet
 • kunnan viranhaltijat, jotka virkansa perusteella ovat jäsenenä kunnan toimielimessä

Jos kunta maksaa palkkiota henkilöille, jotka eivät ole kunnallisessa luottamustoimessa, he kuuluvat julkisten alojen eläkelain piiriin 1.1.2017 alkaen.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

SoveltamisohjeVoimassaoloaika 17.2.2021 – toistaiseksiJulkaistu 17.2.2021

Kirkon luottamustoimet tulivat eläketurvan piiriin 1.1.2005 alkaen. Kirkon eläketurvaan oikeuttavia ansioita ovat määräajalta maksetut palkkiot, esim. kuukausi- tai vuosipalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset. Luottamustehtävästä maksettavista kokouspalkkioista ei kartu eläkettä.

Luottamushenkilöitä ovat:

 • kirkkovaltuuston valtuutetut
 • kirkkoneuvoston ja seurakuntaneuvoston jäsenet ja varajäsenet
 • kirkon johtokuntien, toimikuntien ja lautakuntien jäsenet ja varajäsenet

Luottamushenkilöitä eivät ole esimerkiksi:

 • työpaikan luottamusmiehet
 • viranhaltijat, jotka virkansa perusteella ovat jäsenenä toimielimessä

Jos työnantaja maksaa palkkiota henkilöille, jotka eivät ole kirkollisessa luottamustoimessa, he kuuluvat julkisten alojen eläkelain piiriin 1.1.2017 alkaen.