Esimerkit EU-eläkkeestä

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

EsimerkkiVoimassaoloaika 27.5.2024 – toistaiseksiJulkaistu 27.5.2024
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty 2024 tasoon.

Eläkkeenhakijalla on oikeus korotettuun karttumaan, jos hän on työskennellyt työntekijänä tai yrittäjänä muussa EU-maassa sen ikäisenä, että hänellä olisi Suomessa työskennellessään ollut oikeus korotettuun karttumaan. Korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,4 prosenttia vuodessa ja 63–67-vuotiaana 3 prosenttia vuodessa ajalla 1.1.2005–31.12.2016. Ajalla 1.1.2017–31.12.2025 korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,2 prosenttia vuodessa. Korotus lasketaan teoreettiseen eläkkeeseen erillisenä lisänä.

Vuoden 2016 loppuun asti eläkettä karttuu 1,5 prosenttia niistä eläkkeen perusteena olevista vuosiansioista, jotka eläkkeensaaja ansaitsee ulkomailta maksettavan eläkkeen aikana. 1.1.2017 lukien ulkomailta myönnetty eläke ei enää estä korotettua karttumaa.

Perustiedot

 • Syntymäaika 21.10.1959
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 64 vuotta 3 kuukautta
 • Suomen vanhuuseläke alkaa ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä 1.2.2024
 • Elinaikakerroin 0,94984
 • Viron varhennettu/joustava vanhuuseläke alkanut 1.1.2024

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 504 kk
 • Virossa 1983 –2016 yhteensä 408 kk, joista työskentelyä 53 vuoden iän täyttämisen jälkeen 50 kk
 • Suomessa 2017–2024 yhteensä 96 kk

Kansallinen eläke

VuosiAnsiot PTEL-vähentämättömänäEläkeVakuutuskaudet, kkTodellinen työskentelytelyaika
2017

30 066,16

42,591212
2018

30 066,16

42,591212
2019

30 066,16

42,591212
2020

30 066,16

42,591212
2021

30 066,16

42,591212
2022

30 066,16

*41,751212
2023

30 066,16

37,581212
2024 2 505,513,13121
*Vuoden 2022 ansaittu eläke on (30 066,16 x 10/12 x 1,7% + 30 066,16 x 2/12 x 1,5 %)12 = 41,75 euroa/kk.

Kansallinen eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Kansallinen eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Henkilön ansaittu kansallinen eläke yhteensä on 295,41 euroa/kk.

Kansallisen eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Ansaitun kansallisen eläkkeen määrä kerrotaan 1959 syntyneiden elinaikakertoimella: 295,41 x 0,94984 = 280,59 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Korotetun karttuman ansioperustetta laskettaessa Suomen vuosiansiot 1.1.2005 alkaen jaetaan Suomen kalenterikuukausien lukumäärällä. Vanhuuseläkkeen eläketapahtumavuodelta otetaan huomioon ansiot ja kuukaudet eläketapahtumaan saakka.

Korotetun karttuman ansioperuste: 212 968,63 euroa / 85 kk = 2 505,51 euroa/kk.

504/96 kk x 280,59 euroa/kk + (50 kk x 0,4 % / 12 kk x 2 505,51 euroa/kk) x 0,94984 = 1 512,76 euroa/kk

Pro rata -eläke

96/504 kk x 1512,76 euroa/kk = 288,14 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 27.5.2024 – toistaiseksiJulkaistu 27.5.2024

Eläkkeenhakijalla on oikeus korotettuun karttumaan, jos hän on työskennellyt työntekijänä tai yrittäjänä muussa EU-maassa sen ikäisenä, että hänellä olisi Suomessa työskennellessään ollut oikeus korotettuun karttumaan. Korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,4 prosenttia vuodessa ja 63–67-vuotiaana 3 prosenttia vuodessa ajalla 1.1.2005–31.12.2016. Ajalla 1.1.2017–31.12.2025 korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,2 prosenttia vuodessa. Korotus lasketaan teoreettiseen eläkkeeseen erillisenä lisänä. Myös lykkäyskorotus huomioidaan teoreettisen eläkkeen laskennassa.

Perustiedot

 • Syntymäaika 6.7.1959
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 64 vuotta 3 kuukautta, eli eläke voisi alkaa 1.11.2023
 • Vanhuuseläke alkaa 1.5.2024
 • Elinaikakerroin 0,94984

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 504 kk, joista
 • Suomessa 1983 –2012 yhteensä 360 kk
 • Ruotsissa 2013–2021 yhteensä 108 kk, joista kaikki työskentelyä 53–62-vuotiaana (48 kk 0,4 % ja 60 kk 0,2 %)
 • Suomessa 2022–2024 yhteensä 36 kuukautta

Ansaittu eläke

Suomesta vuoden 2004 loppuun mennessä ansaittu eläke vuoden 2024 tasossa on 862,50 euroa/kk.

Suomesta 1.1.2022 alkaen ansaittu eläke

VuosiAnsiot v. 2024 palkkakertoimen tasossa PTEL-vähennettynäAnsiot v. 2024 palkkakertoimen tasossa PTEL-vähentämättömänäEläkeVakuutuskaudet, kkTodellinen työskentelyaika, kk
200530 000,0037,501212
200629 500,0036,881212
200729 500,0036,881212
200830 000,0037,501212
200929 500,0036,881212
201030 000,0037,501212
201130 000,0037,501212
201230 000,00*41,671212
202231 300,00**42,171212
202332 500,0040,631212
202410 833,3313,54124
*Vuoden 2012 ansaittu eläke on (30 000,00 x 7/12x 1,5 % + 30 000 x 5/12 x 1,9 %)/12= 41,67
** Vuoden 2022 ansaittu eläke on (31 300 x 7/12×1,7% + 31 300 x 5/12×1,5%)12 = 42,17

Henkilön ansaittu kansallinen eläke yhteensä on 862,50 + 398,65 = 1 261,15 euroa/kk.

Lykkäyskorotus

Lykkäyskorotus lasketaan ajalta 1.11.2023–30.4.2024 = 6 kk.

Lykkäyskorotus on 6 x 0,4 % = 2,4 %.

Kansallinen eläke ennen lykkäyskorotusta 1 261,15 euroa/kk.

Lykkäyskorotus on 0,024 x 1 261,15 euroa/kk = 30,27 euroa/kk.

Kansallinen eläke

Ansaitun kansallisen eläkkeen määrä kerrotaan 1959 syntyneiden elinaikakertoimella: 1 291,42 euroa/kk x 0,94984 = 1 226,64 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Korotetun karttuman ansioperusteessa Suomen vuosiansiot 1.1.2005 alkaen jaetaan Suomen kalenterikuukausien lukumäärällä. Vanhuuseläkkeen eläketapahtumavuodelta otetaan huomioon vuosiansiot ja kuukaudet eläketapahtumakuukauden loppuun saakka.

Korotetun karttuman ansioperuste: (30 000,00 + 29 500,00 + 29 500,00 + 30 000,00 + 29 500,00 + 30 000,00 + 30 000,00 + 30 000,00 + 31 300,00 + 32 500,00 + 10 833,33 ) / 124 = 2 525,269 euroa/kk.

504/396 x 1 226,64 euroa/kk + ((48 x 0,4 % / 12 x 2 549,09 euroa/kk) +( 60 x 0,2 %/ 12 x 2 549,09x )) x 1,024 x 0,94984 = 1 625,64 euroa/kk.

Pro rata –eläke

396/504 x 1 625,64 euroa/kk = 1 277,289 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 27.5.2024 – toistaiseksiJulkaistu 27.5.2024
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty 2024 tasoon.

Eläkkeenhakijalla on oikeus korotettuun karttumaan, jos hän on työskennellyt työntekijänä tai yrittäjänä muussa EU-maassa sen ikäisenä, että hänellä olisi Suomessa työskennellessään ollut oikeus korotettuun karttumaan. Korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,4 prosenttia vuodessa ja 63–67-vuotiaana 3 prosenttia vuodessa ajalla 1.1.2005–31.12.2016. Ajalla 1.1.2017–31.12.2025 korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,2 prosenttia vuodessa. Korotus lasketaan teoreettiseen eläkkeeseen erillisenä lisänä.

Perustiedot

 • Syntymäaika 19.7.1959
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 64 vuotta 3 kuukautta, eläke voisi alkaa 1.11.2023
 • Vanhuuseläke alkaa 1.4.2024
 • Elinaikakerroin 0,94984
 • Suomen ansaittu eläke 1 100 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista
 • Rahamäärät eläkkeen alkamisvuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 504 kk
 • Suomessa 1983–2005 yhteensä 276kk
 • Vuonna 2005 ansioita 39 000 euroa PTEL-vähennyksen jälkeen
 • Ruotsissa 2006–2024 yhteensä 228 kk (53 kk 0,4 % ja 67 kk 0,2 %)

Lykkäyskorotus

Lykkäyskorotus lasketaan ajalta 1.11.2023 – 31.3.2024 = 3 kk.

Lykkäyskorotus on 5 x 0,4 % = 2 %.

Kansallinen eläke ennen lykkäyskorotusta 1 100,00 euroa/kk.

Lykkäyskorotus on 0,02 x 1 100,00 euroa/kk = 22,00 euroa/kk.

Kansallinen eläke

Kansallinen eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Henkilön ansaittu kansallinen eläke yhteensä on 1 122,00 euroa/kk.

Kansallisen eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Ansaitun kansallisen eläkkeen määrä kerrotaan 1959 syntyneiden elinaikakertoimella: 1 122,00 euroa/kk x 0,94984 =1 065,72 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Korotetun karttuman ansioperustetta laskettaessa Suomen vuosiansiot 1.1.2005 alkaen jaetaan Suomen kalenterikuukausien lukumäärällä. Esimerkissä tällaisia kuukausia on 12.

Korotetun karttuman ansioperuste: 39 000,00 euroa / 12 kk = 3 250,00 euroa/kk.

504/276 kk x 1 065,72 euroa/kk + ((53 kk x 0,4 % / 12 kk x 3 250,00 euroa/kk) + (67kk x 0,2 % / 12 kk x 3 250,00 euroa/kk)) x 1,02 x 0,94984 = 2 036,89 euroa/kk.

Pro rata -eläke

276/504 x 2036,89 euroa/kk = 1 115,44 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Kelalle ilmoitettavan eläkkeen määrä

Kelalle ilmoitettavan työeläkkeen määrän tulee sisältää ansaittu eläke lukuun ottamatta yli 63 vuoden iän jälkeen tehdystä työstä ansaittua karttumaa ajalta ennen 1.1.2017. Kelalle ilmoitettava työeläke ei saa sisältää alimman vanhuuseläkeiän jälkeen maksettavaa työeläkkeen lykkäyskorotusta. Suomen ja muiden EU-maiden vakuutuskaudet otetaan huomioon vanhuuseläkkeessä eläketapahtumavuoden loppuun.

Ansaittu kansallinen eläke elinaikakerroinvähennettynä ilman lykkäyskorotusta: 1 100 euroa/kk x 0,94984 = 1 044,82 euroa/kk.

504/276 kk x 1 044,82 euroa/kk + ((53 kk x 0,4 % / 12 kk x 3 250,00 euroa/kk) + (67kk x 0,2 % / 12 kk x 3 250,00 euroa/kk)) * 0,94984= 1996,94 euroa/kk.

Pro rata -eläke 276/504 kk x 1996,94 euroa/kk = 1 093,562 euroa/kk.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiJulkaistu 27.5.2024
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2024 tasoon.

Eläkkeenhakijalla on oikeus korotettuun karttumaan, jos hän on työskennellyt työntekijänä tai yrittäjänä muussa EU-maassa sen ikäisenä, että hänellä olisi Suomessa työskennellessään ollut oikeus korotettuun karttumaan. Korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,4 prosenttia vuodessa ja 63–67-vuotiaana 3 prosenttia vuodessa ajalla 1.1.2005–31.12.2016. Ajalla 1.1.2017–31.12.2025 korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,2 prosenttia vuodessa. Korotus lasketaan teoreettiseen eläkkeeseen erillisenä lisänä.

Perustiedot

 • Syntymäaika 2.10.1959
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 64 vuotta 3 kuukautta
 • Vanhuuseläke alkaa 1.2.2024
 • Elinaikakerroin 0,94984
 • Suomen ansaittu eläke 1 200,00 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista
 • Vuosina 2005–2015 ansioita 30 000,00 euroa/vuosi PTEL-vähennyksen jälkeen
 • Rahamäärät eläkkeen alkamisvuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 504 kk, joista
 • Suomessa 1983–2015 yhteensä 396 kk
 • Ruotsissa 2016–2024 yhteensä 108 kk (50 kk 0,4 % ja 70 kk 0,2 %)
 • Työskentelee Suomessa eläkkeen rinnalla

Kansallinen eläke

Ansaitun kansallisen eläkkeen määrä kerrotaan 1959 syntyneiden elinaikakertoimella: 1 200,00 euroa/kk x 0,94984 = 1 139,81 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Korotetun karttuman ansioperustetta laskettaessa Suomen vuosiansiot 1.1.2005 alkaen jaetaan Suomen kalenterikuukausien lukumäärällä. Esimerkissä tällaisia kuukausia on 120.

Korotetun karttuman ansioperuste: 300 000,00 euroa / 120 kk = 2 500,00 euroa/kk.

504/396 kk x 1 139,81 euroa/kk + (50 kk x 0,4 % / 12 kk x 2 500,00 euroa/kk + 70 kk x 0,2 % / 12 kk x 2 500,00 euroa/kk) x 0,94984 = 1 517,95 euroa/kk.

Pro rata -eläke

396/504 x 1 517,95 euroa/kk = 1 192,68 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Eläke vanhuuseläkkeen rinnalla tehdystä työstä

Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttunut eläke lisätään aiemmin myönnettyyn eläkkeeseen, kun eläkkeensaaja täyttää 68 vuotta. Aiemmin myönnetty eläke säilyy entisellään, joten vakuutuskaudet eivät muutu.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 25.8.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle.

EU-mailla on oikeus edellyttää eläkkeen saamiseksi, että eläkkeenhakijalla on ainakin yksi vähintään vuoden mittainen vakuutuskausi kyseisessä maassa. Jos toisessa EU-maassa oikeutta eläkkeeseen ei synny alle vuoden työskentelyn perusteella, voi vakuutuskausi oikeuttaa eläkkeeseen Suomessa. Jos hakija on työskennellyt useassa EU-maassa, alle vuoden mittainen vakuutuskausi jakautuu vakuutuskausien pituuksien suhteessa sellaisten työskentelymaiden kesken, joissa työskentelyä on ollut yli vuoden ajan.

Eläkkeenhakijalla on oikeus korotettuun karttumaan, jos hän on työskennellyt työntekijänä tai yrittäjänä muussa EU-maassa sen ikäisenä, että hänellä olisi Suomessa työskennellessään ollut oikeus korotettuun karttumaan. Korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,4 prosenttia vuodessa ja 63–67-vuotiaana 3 prosenttia vuodessa ajalla 1.1.2005–31.12.2016. Ajalla 1.1.2017–31.12.2025 korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,2 prosenttia vuodessa. Korotus lasketaan teoreettiseen eläkkeeseen erillisenä lisänä.

Perustiedot

 • Syntymäaika 17.7.1954
 • Eläketapahtuma 31.7.2017
 • Elinaikakerroin 0,96800
 • Suomessa ansaittu eläke 1 575 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista
 • Vuosina 2005–2016 ansioita 36 000 euroa/vuosi PTEL-vähennyksen jälkeen
 • Rahamäärät ovat eläkkeen alkamisvuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 463 kk, joista
 • Ruotsissa 1979–1981 yhteensä 36 kk
 • Suomessa 1982–2016 yhteensä 420 kk
 • Saksassa 2017 yhteensä 7 kk, jotka kaikki työskentelyä 53-62-vuotiaana

Kansallinen eläke

Ansaitun kansallisen eläkkeen määrä kerrotaan 1954 syntyneiden elinaikakertoimella: 1 575,00 euroa/kk x 0,96800 = 1 524,60 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Teoreettisen eläkkeen vakuutuskausissa otetaan huomioon kaikki vakuutuskaudet.

Korotetun karttuman ansioperusteessa Suomen vuosiansiot 1.1.2005 alkaen jaetaan Suomen kalenterikuukausien lukumäärällä. Vanhuuseläkkeen eläketapahtumavuodelta otetaan huomioon ansiot ja kuukaudet eläketapahtumakuukauden loppuun saakka.

Korotetun karttuman ansioperuste: 432 000,00 euroa / 144 kk = 3 000,00 euroa/kk.

463/420 x 1 524,60 euroa/kk + (7 kk x 0,2 % / 12 kk x 3 000,00 euroa/kk) x 0,96800 = 1 684,08 euroa/kk.

Pro rata -eläke

Pro rata -eläkkeen jakajassa otetaan huomioon vain Suomen ja Ruotsin vakuutuskaudet. Tällöin Saksan kaudet jakautuvat Suomen ja Ruotsin vastattaviksi vakuutuskausien suhteessa.

420/456 x 1 684,08 euroa/kk = 1 551,13 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Eläkkeenhakijalla on oikeus korotettuun karttumaan, jos hän on työskennellyt työntekijänä tai yrittäjänä muussa EU-maassa sen ikäisenä, että hänellä olisi Suomessa työskennellessään ollut oikeus korotettuun karttumaan. Korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,4 prosenttia vuodessa ja 63–67-vuotiaana 3 prosenttia vuodessa ajalla 1.1.2005–31.12.2016. Ajalla 1.1.2017–31.12.2025 korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,2 prosenttia vuodessa. Korotus lasketaan teoreettiseen eläkkeeseen erillisenä lisänä.

Jos työskentely Suomessa on tapahtunut ennen 1.1.2005, korotetun karttuman ansioperuste on sama kuin tulevan ajan ansioperuste.

Perustiedot

 • Syntymäaika 1.7.1956
 • Osittainen vanhuuseläke alkaa 1.8.2017
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 63 vuotta 6 kuukautta
 • Elinaikakerroin 0,96344
 • Suomen ansaittu eläke 774,56 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista, eläkepalkka 2 556 euroa/kk
 • Työkyvyttömyyseläke alkaa 1.2.2019
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2534 vuodelle 2017 ja 2596 vuodelle 2019
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,389 vuodelle 2017 ja 1,418 vuodelle 2019

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 437 kk
 • Suomessa 1979–1995 yhteensä 197 kk
 • Ruotsissa 1996–2016 yhteensä 240 kk, joista työskentelyä 53 vuoden iän täyttämisen jälkeen 89 kk

Ruotsissa on työskentelyaikaa myös vuonna 2017, mutta vakuutuskaudet huomioidaan osittaisen vanhuuseläkkeen laskennassa eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun saakka.

Osittainen vanhuuseläke 1.8.2017 alkaen

Kansallinen osittainen vanhuuseläke

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 774,56 euroa/kk (2017 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke 50 % on 0,5 x 774,56 = 387,28 euroa/kk.

Varhennusvähennys osittaiseen vanhuuseläkkeeseen

Varhennusvähennys ajalla 1.8.2017–31.1.2020 on 30 kuukautta.

Varhennusvähennys on 30 x 0,4 % = 12 %.

0,12 x 387,28 euroa/kk = 46,47 euroa/kk.

Eläke yhteensä on 387,28 euroa/kk – 46,47 euroa/kk = 340,81 euroa/kk.

Eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden elinaikakertoimella 0,96344 x 340,81 euroa/kk = 328,35 euroa/kk.

Kansallinen osittainen vanhuuseläke 1.8.2017 alkaen on 328,35 euroa/kk.

Teoreettinen eläke osittaisen vanhuuseläkkeen tasoisena

Koska työskentelyä Suomessa on vain ennen vuotta 2005, korotetun karttuman osuus lasketaan samasta eläkepalkasta, josta tulevan ajan eläke olisi laskettu. Korotetun karttuman ansioperusteena on eläkepalkka Suomen työskentelyn ajalta vuosina 1979–1995 (2 556 euroa/kk).

437/197 x 328,35 euroa/kk = 728,37 euroa/kk.

Korotettu karttuma 89 kk x 0,4 % /12 x 2 556 euroa/kk = 75,83 euroa/kk, josta osittaisen vanhuuseläkkeen osuus 50 % on 37,92 euroa/kk.

Varhennusvähennetty osittaisen vanhuuseläkkeen korotettu karttuma elinaikakertoimella tarkistettuna on 37,92 euroa/kk x 0,88 x 0,96344 = 32,15 euroa/kk.

Teoreettinen eläke osittaisen vanhuuseläkkeen tasoisena yhteensä on 728,37 euroa/kk + 32,15 euroa/kk = 760,52 euroa/kk.

Pro rata -eläke osittaisen vanhuuseläkkeen tasoisena

197/437 x 760,52 euroa/kk = 342,84 euroa/kk

Pro rata -osittainen vanhuuseläke 1.8.2017 alkaen on 342,84 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Työkyvyttömyyseläke osittaisella vanhuuseläkkeellä olevalle 1.2.2019 alkaen

Henkilö tulee työkyvyttömäksi ja hakee työkyvyttömyyseläkettä Suomesta ja Ruotsista.

Työkyvyttömyyden katsotaan alkaneen tammikuussa 2018 eli osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisen jälkeen ja työkyvyttömyyseläke alkaa Ruotsin sairauspäivärahakauden jälkeen helmikuun alusta 2019.

Kansallinen työkyvyttömyyseläke

Säästöosuus (50 %) on vuoden 2019 tasossa 387,28 euroa/kk x 1,418/1,389 = 395,37 euroa/kk.

Säästöosuus tarkistetaan vuonna 1956 syntyneen elinaikakertoimella (arvio) 0,957 x 395,37 euroa/kk = 378,37 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeisessä työkyvyttömyyseläkkeessä huomioidaan maksussa olevana osittaisen vanhuuseläkkeen määränä kansallisen osittaisen vanhuuseläkkeen määrä, vaikka osittainen vanhuuseläke olikin maksussa pro rata -eläkkeenä.

Kansallinen osittainen vanhuuseläke on työeläkeindeksillä vuoden 2019 tasoon tarkistettuna on 328,35 euroa/kk x 2596/2534 = 336,38 euroa/kk.

Eläketapahtumavuotta edeltäneinä viimeisenä 5 kalenterivuotena (tarkasteluaikana) on ansioita vain Ruotsissa, joten tulevan ajan eläkkeen määrä on nolla.

Eläke yhteensä on 378,37 euroa/kk + 336,38 euroa/kk = 714,75 euroa/kk.

Kansallinen työkyvyttömyyseläke 1.2.2019 alkaen on 714,75 euroa/kk.

Teoreettinen eläke työkyvyttömyyseläkkeen tasoisena

Kansallinen varhennettu elinaikakertoimella muunnettu osittainen vanhuuseläke 50 % on 336,38 euroa/kk ja kansallinen elinaikakertoimella muunnettu säästöosuus 50 % 378,37 euroa/kk, yhteensä 714,75 euroa/kk.

437/197 x 714,75 euroa/kk = 1 585,51 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen yhteydessä laskettu korotettu karttuma ilman varhennusvähennystä ja elinaikakertoimella tarkistusta, mutta palkkakertoimella vuoden 2019 tasoon tarkistettuna on 75,83 euroa/kk x 1,418/1,389 = 77,41 euroa/kk.

Säästöosuus (50 %) korotetusta karttumasta elinaikakertoimella tarkistettuna on 38,71 euroa/kk x 0,957 = 37,05 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen yhteydessä laskettu varhennusvähennetty ja elinaikakertoimella tarkistettu korotettu karttuma työeläkeindeksillä vuoden 2019 tasoon tarkistettuna on 32,15 euroa/kk x 2596/2534 = 32,94 euroa/kk.

Teoreettinen eläke työkyvyttömyyseläkkeen tasoisena yhteensä on 1 585,51 euroa/kk + 37,05 euroa/kk + 32,94 euroa/kk = 1 655,50 euroa/kk.

Pro rata -eläke työkyvyttömyyseläkkeen tasoisena

197/437 x 1 655,50 euroa/kk = 746,30 euroa/kk.

Pro rata -työkyvyttömyyseläke 1.2.2019 alkaen on 746,30 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 7.2.2017

Eläkkeenhakijalla on oikeus korotettuun karttumaan, jos hän on työskennellyt työntekijänä tai yrittäjänä muussa EU-maassa sen ikäisenä, että hänellä olisi Suomessa työskennellessään ollut oikeus korotettuun karttumaan.

Korotetun karttuman osuutta kertyy ajalla 1.1.2005–31.12.2016

 • 53–62-vuotiaana 0,4 prosenttia vuodessa ja
 • 63–67-vuotiaana 3 prosenttia vuodessa.

Ajalla 1.1.2017–31.12.2025 korotetun karttuman osuutta kertyy

 • 53–62-vuotiaana 0,2 prosenttia vuodessa.

Korotus lasketaan teoreettiseen eläkkeeseen erillisenä lisänä.

Perustiedot

 • Syntymäaika 15.1.1953
 • Osittainen vanhuuseläke alkaa 1.2.2018
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 63 vuotta
 • Elinaikakerroin 0,97200
 • Vuosina 2005–2008 ja 2015–2017 ansioita Suomessa yhteensä 400 000 euroa (PTEL-vähennys huomioitu vuoden 2016 loppuun saakka)
 • Vuoden 2017 loppuun mennessä ansaittu Suomen eläke on 3 050,20 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista
 • Vanhuuseläke alkaa 1.2.2020
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2562 vuodelle 2018 ja 2637 vuodelle 2020
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,400 vuodelle 2018 ja 1,442 vuodelle 2020

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 483 kk
 • Suomessa 1977–2008 ja 2015–2017 yhteensä 411 kk
 • Norjassa 2009–2014 yhteensä 72 kk, joista kaikki työskentelyä 53 vuoden iän täyttämisen jälkeen

Suomessa on työskentelyaikaa myös vuosina 2018–2020, mutta vakuutuskaudet huomioidaan osittaisen vanhuuseläkkeen laskennassa eläkkeen alkamista edeltävän vuoden loppuun saakka.

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2018 alkaen

Kansallinen osittainen vanhuuseläke

Vuoden 2017 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 3 050,20 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke 50 % on 0,5 x 3 050,20 = 1 525,10 euroa/kk.

Lykkäyskorotus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen

Lykkäyskorotus ajalla 1.1.2017–31.1.2018 on 13 kuukautta.

Lykkäyskorotus on 13 x 0,4 % = 5,2 %.

0,052 x 1 525,10 euroa/kk = 79,31 euroa/kk.

Eläke yhteensä on 1 525,10 euroa/kk + 79,31 euroa/kk = 1 604,41 euroa/kk.

Eläke tarkistetaan vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella 0,97200 x 1 604,41 euroa/kk = 1 559,49 euroa/kk.

Kansallinen lykätty osittainen vanhuuseläke 1.2.2018 alkaen on 1 559,49 euroa/kk (2018 tasossa).

Teoreettinen eläke osittaisen vanhuuseläkkeen tasoisena

Korotetun karttuman ansioperustetta laskettaessa Suomen vuosiansiot 1.1.2005 alkaen jaetaan Suomen kalenterikuukausien lukumäärällä. Ansiot ja kuukaudet otetaan huomioon eläketapahtumaa edeltävän vuoden loppuun saakka. Esimerkissä Suomen kalenterikuukausia on 84 kuukautta vuosilta 2005–2008 ja 2015–2017.

Korotetun karttuman ansioperuste: 400 000 euroa / 84 kk = 4 761,90 euroa/kk.

483/411 x 1 559,49 euroa/kk = 1 832,69 euroa/kk.

Korotettu karttuma 72 kk x 0,4 % /12 x 4 761,90 euroa/kk = 114,29 euroa/kk, josta osittaisen vanhuuseläkkeen osuus 50 % on 57,15 euroa/kk.

Lykkäyskorotettu osittaisen vanhuuseläkkeen korotettu karttuma elinaikakertoimella tarkistettuna on 57,15 euroa/kk x 1,052 x 0,97200 = 58,44 euroa/kk.

Teoreettinen eläke osittaisen vanhuuseläkkeen tasoisena yhteensä on 1 832,69 euroa/kk + 58,44 euroa/kk = 1 891,13 euroa/kk.

Pro rata -eläke osittaisen vanhuuseläkkeen tasoisena

411/483 x 1 891,13 euroa/kk = 1 609,22 euroa/kk.

Pro rata -lykätty osittainen vanhuuseläke 1.2.2018 alkaen on 1 609,22 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Vanhuuseläke osittaisella vanhuuseläkkeellä olevalle 1.2.2020 alkaen

Osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen myönnettävä vanhuuseläke myönnetään joko kansallisena tai pro rata -eläkkeenä sen mukaan, kumpana osittainen vanhuuseläke on myönnetty.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuonna ja sen jälkeen tehdystä työstä karttunut eläke on aina kansallista eläkettä. Korotettua karttumaa ei lasketa.

Kansallinen lykätty elinaikakertoimella muunnettu osittainen vanhuuseläke 50 % työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon tarkistettuna on 1 559,49 euroa/kk x 2637/2562 = 1 605,14 euroa/kk.

Säästöosuus 50 % vuoden 2020 tasossa on 1 525,10 euroa/kk x 1,442/1,400 = 1 570,85 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta henkilölle on karttunut eläkettä 128,00 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Lykkäyskorotus säästöosuuteen ja osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttuneeseen eläkkeeseen

Lykkäyskorotus ajalla 1.1.2017–31.1.2020 on 37 kuukautta.

Lykkäyskorotus on 37 x 0,4 % = 14,8 %.

Lykkäyskorotettu säästöosuus 50 % on 1,148 x 1 570,85 euroa/kk = 1 803,34 euroa/kk.

Lykkäyskorotettu osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttunut eläke on 1,148 x 128,00 euroa/kk = 146,94 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Lykkäyskorotettu säästöosuus 50 % vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella tarkistettuna on 0,97200 x 1 803,34 euroa/kk = 1 752,85 euroa/kk.

Lykkäyskorotettu osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttunut eläke vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella tarkistettuna on 0,97200 x 146,94 euroa/kk = 142,83 euroa/kk.

Teoreettinen eläke vanhuuseläkkeen tasoisena

Kansallinen lykätty elinaikakertoimella muunnettu ja indeksikorotettu

 • osittainen vanhuuseläke 50 % on 1 605,14 euroa/kk ja
 • säästöosuus 50 % on 1 752,85 euroa/kk.

Eläke on yhteensä 3 357,99 euroa/kk.

Kansallinen lykätty elinaikakertoimella muunnettu osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttunut eläke on 142,83 euroa/kk.

483/411 x 3 357,99 euroa/kk = 3 946,25 euroa/kk.

Lykätyn osittaisen vanhuuseläkkeen yhteydessä laskettu korotettu karttuma ilman lykkäyskorotusta ja elinaikakertoimella tarkistamista, mutta palkkakertoimella vuoden 2020 tasoon tarkistettuna on 114,29 euroa/kk x 1,442/1,400 = 117,72 euroa/kk.

Säästöosuus 50 % korotetusta karttumasta lykkäyskorotettuna ja elinaikakertoimella tarkistettuna on 58,86 euroa/kk x 1,148 x 0,97200 = 65,68 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen yhteydessä laskettu lykkäyskorotettu ja elinaikakertoimella tarkistettu korotettu karttuma työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon tarkistettuna on 58,44 euroa/kk x 2637/2562 = 60,15 euroa/kk.

Teoreettinen eläke vanhuuseläkkeen tasoisena yhteensä on 3 946,25 euroa/kk + 65,68 euroa/kk + 60,15 euroa/kk = 4 072,08 euroa/kk.

Pro rata -eläke vanhuuseläkkeen tasoisena

411/483 x 4 072,08 euroa/kk = 3 465,06 euroa/kk.

Pro rata -eläkkeeseen lisätään kansallinen osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttunut eläke 142,83 euroa/kk.

Pro rata -lykätty vanhuuseläke 1.2.2020 alkaen on 3 465,06 euroa/kk + 142,83 euroa/kk = 3 607,89 euroa/kk.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 21.8.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle.

Eläkkeenhakijalla on oikeus korotettuun karttumaan, jos hän on työskennellyt työntekijänä tai yrittäjänä muussa EU-maassa sen ikäisenä, että hänellä olisi Suomessa työskennellessään ollut oikeus korotettuun karttumaan. Korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,4 prosenttia vuodessa ja 63–67-vuotiaana 3 prosenttia vuodessa ajalla 1.1.2005–31.12.2016. Ajalla 1.1.2017–31.12.2025 korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,2 prosenttia vuodessa. Korotus lasketaan teoreettiseen eläkkeeseen erillisenä lisänä.

Jos työskentely Suomessa on tapahtunut ennen 1.1.2005, korotetun karttuman ansioperuste on sama kuin tulevan ajan ansioperuste.

Perustiedot

 • Syntymäaika 30.5.1955
 • Eläketapahtuma huhtikuussa 2017
 • Elinaikakerroin 0,96344
 • Suomen ansaittu eläke 750 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista, eläkepalkka 2 500 euroa/kk
 • Rahamäärät ovat eläkkeen alkamisvuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 469 kk, joista
 • Suomessa 1978–1998 yhteensä 247 kk
 • Ranskassa 1999–2017 yhteensä 222 kk, joista 53–62-vuotiaana työskentelyä 31.12.2016 saakka 103 kk ja 1.1.2017 alkaen 6 kk.

Ranskassa työskentelyaikaa vuonna 2017 on 4 kk, mutta koska Ranska ilmoittaa vakuutuskaudet vuosineljänneksinä, tulee vuodelle 2017 vakuutuskausia 6 kk. Korotettua karttumaa lasketaan todelliseen työskentelyn päättymiseen asti ja enintään Suomen eläketapahtumakuukauden loppuun eli tässä 30.4.2017 asti.

Kansallinen eläke

Eläketapahtumavuotta edeltäneinä viimeisenä 5 kalenterivuotena (tarkasteluaikana) on ansioita vain Ranskasta, joten tulevan ajan eläkkeen määrä on nolla.

Kansallisen eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Ansaitun kansallisen eläkkeen määrä kerrotaan 1955 syntyneiden elinaikakertoimella: 750,00 euroa/kk x 0,96344 = 722,58 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Koska tarkasteluaikana on ansioita vain Ranskasta, tulevan ajan eläkkeen määrä on nolla.

Koska työskentelyä Suomessa on vain ennen vuotta 2005, korotetun karttuman osuus lasketaan samasta eläkepalkasta, josta tulevan ajan eläke olisi laskettu. Korotetun karttuman ansioperusteena on eläkepalkka Suomen työskentelyn ajalta vuosina 1978–1998 (2 500 euroa/kk).

Eläkkeessä ei ole tulevaa aikaa (tulevan ajan eläke on nolla), joten korotettua karttumaa laskettaessa toisen EU-maan työskentelyaika otetaan huomioon Suomen eläketapahtumakuukauden loppuun.

469/247 x 722,58 euroa/kk + ((103 kk x 0,4 % / 12 x 2 500,00 euroa/kk) + (4 kk x 0,2 % / 12  x 2 500,00 euroa/kk)) x 0,96344 = 1 456,32 euroa/kk

Pro rata -eläke

247/469 x 1 456,32 = 766,97 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 21.8.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle.

Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti eläketapahtumavuotta edeltäneiden 5 viimeisen kalenterivuoden (tarkasteluajan) ansioiden perusteella. Jotta Suomen tulevan ajan eläkettä voitaisiin laskea, on tarkasteluaikana oltava Suomen eläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita. Jos tarkasteluaikana on vain ansioita toisesta EU-maasta ja mahdollisia Suomen sosiaalietuuksia, tulevan ajan eläkkeen määrä on nolla.

Perustiedot

 • Syntymäaika 11.10.1966
 • Eläketapahtuma vuonna 2017
 • Elinaikakerroin 0,96344
 • Suomen ansaittu eläke 600 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista
 • Rahamäärät ovat eläkkeen alkamisvuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 324 kuukautta, joista
 • Suomessa 1990–2004 yhteensä 180 kuukautta
 • Ruotsissa 2005–2016 yhteensä 144 kuukautta

Kansallinen eläke

Eläketapahtumavuotta edeltäneinä viimeisenä 5 kalenterivuotena (tarkasteluaikana) on ansioita vain Ruotsista, joten tulevan ajan eläkkeen määrä on nolla.

Kansallisen eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Ansaitun kansallisen eläkkeen määrä kerrotaan eläketapahtumavuoden elinaikakertoimella: 600,00 euroa/kk x 0,96344 = 578,06 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Tarkasteluaikana on ansioita vain Ruotsista, joten tulevan ajan eläkkeen määrä on nolla.

324/180 x 578,06 euroa/kk = 1 040,51 euroa/kk.

Pro rata -eläke

180/324 x 1 040,51 euroa/kk = 578,06 euroa/kk.

Kansallinen eläke ja pro rata -eläke ovat yhtä suuret, joten kansallinen eläke myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 21.8.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle.

EU:n sosiaaliturva-asetusten mukaista työkyvyttömyyseläkettä laskettaessa toisen EU-maan vakuutuskaudet otetaan huomioon eläketapahtumakuukauden loppuun, jos Suomen eläkkeessä ei ole tulevan ajan eläkkeenosaa. Tämä koskee myös tilannetta, jossa tulevan ajan edellytys täyttyy, mutta tulevan ajan eläkkeen määrä on nolla.

Perustiedot

 • Syntymäaika 30.5.1962
 • Eläketapahtuma 1.3.2017
 • Elinaikakerroin 0,96344
 • Suomessa ansaittu eläke 544 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista
 • Rahamäärät ovat eläkkeen alkamisvuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 370 kk, joista
 • Suomessa 1985–1997 yhteensä 145 kk 
 • Tanskassa 1998-2017 yhteensä 225 kk

Kansallinen eläke

Eläketapahtumavuotta edeltäneinä viimeisenä 5 kalenterivuotena (tarkasteluaikana) on ansioita vain Tanskasta, joten tulevan ajan eläkkeen määrä on nolla.

Kansallisen eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Ansaitun kansallisen eläkkeen määrä kerrotaan eläketapahtumavuoden elinaikakertoimella: 544,00 euroa/kk x 0,96344 = 524,11 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

370/145 x 524,11 euroa/kk = 1 337,38 euroa/kk.

Pro rata -eläke

145/370 x 1 337,38 euroa/kk = 524,11 euroa/kk.

Kansallinen eläke ja pro rata -eläke ovat samansuuruiset, joten kansallinen eläke myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 21.8.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle.

Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti eläketapahtumavuotta edeltäneiden 5 viimeisen kalenterivuoden (tarkasteluajan) ansioiden perusteella. Jotta Suomen tulevan ajan eläkettä voitaisiin laskea, on tarkasteluaikana oltava Suomen eläkelakien mukaan vakuutettuja työansioita. Jos tarkasteluaikana on ansioita vain toisesta EU-maasta ja mahdollisia Suomen sosiaalietuuksia, tulevan ajan eläkkeen määrä on nolla.

Perustiedot

 • Syntymäaika 1.12.1963
 • Eläketapahtuma vuonna 2017
 • Elinaikakerroin 0,96344 vuodelle 2017
 • Suomessa 1987–2007 ansaittu eläke 790 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista
 • Suomessa 2014–2016 ansaittu eläke 90 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista

Työskentelyajat eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 360 kk, joista
 • Suomessa 1987–2007 yhteensä 252 kk
 • Ruotsissa 2008–2014 yhteensä 79 kk
 • Suomessa 2014–2016 yhteensä 29 kk

Työansiot palkkakertoimella tarkistettuina PTEL-vähennyksen jälkeen, euroa/vuosi

        Vuosi                    Ansiot Vakuutuskaudet, kk Tulevan ajan jakajassa
huomioon otettavat kaudet, kk
Todellinen työskentelyaika, kk
2012  Ruotsi 12 12 12
2013 Ruotsi 12 12 12
2014 Ruotsi 12 0 7
2014 10 000 12 12 5
2015 30 000 12 12 12
2016 32 000 12 12 12

Tarkasteluajan ansiot ovat Suomessa ansaitut 72 000 euroa.

Kansallinen eläke

Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti eläketapahtumavuotta edeltäneiden 5 viimeisen kalenterivuoden ansioiden perusteella. Tulevan ajan ansiot jaetaan tarkasteluaikaan sisältyvien kuukausien lukumäärällä (60). Jakaja on aina pääsääntöisesti 60, vaikka tarkasteluaikaan sisältyisi vuosia, jolloin henkilö ei ole työskennellyt Suomessa.

Tuleva aika eläketapahtumavuoden alusta 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun on 144 kuukautta.
Tulevan ajan ansio: 72 000,00 euroa / 60 kk = 1 200,00 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 1 200,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 144 kk = 216,00 euroa/kk.

Kansallinen eläke: (790,00 euroa/kk + 90,00 euroa/kk) x 0,96344 + 216,00 = 1 063,83 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Kun lasketaan teoreettista ja pro rata -eläkettä, tulevan ajan ansioiden jakajana on tarkasteluajan Suomen kuukausien lukumäärä kuitenkin niin, että vajaa vuosi on 12 kuukautta.

Tuleva aika eläketapahtumavuoden alusta 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun on 144 kuukautta.
Tulevan ajan ansio: 72 000,00 euroa / 36 kk = 2 000,00 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 2 000,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 144 kk = 360,00 euroa/kk.

Teoreettinen eläke: 360/288 kk x (790,00 euroa/kk + 90,00 euroa/kk) x 0,96344 + 360,00 euroa/kk = 1 419,78 euroa/kk.

Pro rata -eläke

288/360 kk x 1 419,78 euroa/kk = 1 135,82 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 21.8.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle.

Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti eläketapahtumavuotta edeltäneiden 5 viimeisen kalenterivuoden (tarkasteluajan) ansioiden perusteella. Kun kysymys on nuoresta, sovelletaan erityisäännöksiä.

Henkilöllä, joka tulee työkyvyttömäksi viimeistään sen vuoden aikana, jolloin hän täyttää 23 vuotta, tarkasteluaika on aika 18 vuoden täyttämistä seuraavan kuukauden alusta työkyvyttömyyden alkamiskuukauden loppuun. Nuoren tulevan ajan ansiot lasketaan jakamalla tarkasteluaikana saadut ansiot tähän aikaan sisältyvien kuukausien lukumäärällä, enintään kuitenkin 60 kuukaudella.

Perustiedot

 • Syntymäaika 1.5.1996
 • Eläketapahtuma 28.8.2017
 • Tulevan ajan pääteikä 65 vuotta (henkilön syntymävuotta lähinnä olevan ikäluokan alin vanhuuseläkeikä, koska eläketapahtumahetkellä henkilön ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää ei vielä ole vahvistettu)
 • Elinaikakerroin 0,96344

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 36 kk, joista
 • Suomessa 2014–2015 yhteensä 24 kk
 • Ruotsissa 2016 yhteensä 12 kk

Ruotsissa on työskentelyaikaa myös vuonna 2017, mutta vakuutuskaudet huomioidaan tulevan ajan eläkkeenosan sisältävän työkyvyttömyyseläkkeen laskennassa eläketapahtumavuotta edeltävän vuoden loppuun saakka.

Kansallinen eläke

Kansallinen eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Vuosi

Ansiot v.2017 palkkakertoimen tasossa PTEL-vähennettynä

Eläke Vakuutuskaudet, kk Tulevan ajan jakajassa
huomioon otettavat kaudet, kk
2014 6 000 7,5 12 7
2015 14 000 17,5 12 12
2016 Ruotsi   12 12
2017 Ruotsi   12 8

Tarkasteluajan ansiot ovat Suomessa ansaitut 20 000 euroa.

Kun henkilö tulee työkyvyttömäksi viimeistään sen vuoden aikana, jolloin täyttää 23 vuotta, tarkasteluaikana ovat todelliset kuukaudet. Tarkasteluaika on 18 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta eläketapahtumakuukauden loppuun, kuitenkin enintään 60 kuukautta.

Tarkasteluaika: 1.6.2014–31.8.2017 = 39 kk.
Tuleva aika: eläketapahtumavuoden alusta 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun: 533 kk.
Tulevan ajan ansio: 20 000,00 euroa / 39 kk = 512,82 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 512,82 euroa/kk x 1,5 % / 12 x 533 kk = 341,67 euroa/kk.

Kansallisen eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Ansaitun kansallisen eläkkeen määrä kerrotaan eläketapahtumavuoden elinaikakertoimella: 25 euroa/kk x 0,96344 + 341,67 euroa/kk = 365,76 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Tarkasteluaika on kansallisen eläkkeen tarkasteluaikaan kuuluvien Suomen kuukausien lukumäärä: 1.6.2014–31.12.2015 = 19 kk.

Tuleva aika: eläketapahtumavuoden alusta 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun: 533 kk.
Tulevan ajan ansio: 20 000,00 euroa / 19 kk = 1 052,63 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 1 052,63 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 533 kk = 701,31 euroa/kk.

36/24 x 25,00 euroa/kk x 0,96344 + 701,31 euroa/kk = 737,44 euroa/kk.

Pro rata -eläke

24/36 x 737,44 euroa/kk = 491,63 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 25.8.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle.

Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti eläketapahtumavuotta edeltäneiden 5 viimeisen kalenterivuoden (tarkasteluajan) ansioiden perusteella. Jos henkilöllä on työansioita vain tarkasteluajan viimeisenä vuotena ja/tai eläketapahtumavuotena, tulevan ajan ansio lasketaan poikkeuksellisesti ottamalla huomioon työkyvyttömyyden alkamisvuoden ansiot eläketapahtumakuukauden loppuun saakka.

Perustiedot

 • Syntymäaika 7.2.1966
 • Eläketapahtuma 18.3.2017
 • Elinaikakerroin 0,96344
 • Rahamäärät ovat eläkkeen alkamisvuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 324 kk, joista
 • Suomessa 1990–2001 yhteensä 144 kk
 • Ruotsissa 2002–2016 yhteensä 168 kk
 • Suomessa 2016–2017 yhteensä 12 kk

Kansallinen eläke

Kansallinen eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Suomessa ajalla 1990-2001 ansaittu eläke vuoden 2017 tasossa on 630 euroa/kk.

 

            Vuosi Ansiot v.2017 palkkakertoi-    men tasossa PTEL-vähennet- tynä Ansiot PTEL- vähentämät-tömänä Eläke Vakuutuskaudet, kk Todellinen työskentely- aika, kk Tulevan ajan ansioiden jakajassa huomioon otettavat kaudet, kk
2012 Ruotsi     12 12 12
2013 Ruotsi     12 12 12
2014 Ruotsi     12 12 12
2015 Ruotsi     12 12 12
2016 Ruotsi     12 11 0
3 500   4,38 12 1 12
2017   10 500   2 3 0

Tulevan ajan ansio saadaan jakamalla työkyvyttömyyden alkamisvuoden ja/tai työkyvyttömyyden alkamista edeltävän vuoden ansiot 60:lla. Esimerkissä tällaisia ansioita on 14 000 euroa.

Tuleva aika: eläketapahtumavuoden alusta 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun: 170 kk.
Tulevan ajan ansio: 14 000,00 euroa / 60 kk = 233,33 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 233,33 euroa/kk x 1,5 % /12 kk x 170 kk = 49,58 euroa/kk.

Kansallisen eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Ansaitun kansallisen eläkkeen määrä kerrotaan eläketapahtumavuoden elinaikakertoimella: (630,00 euroa/kk + 4,38 euroa/kk) x 0,96344 + 49,58 euroa/kk = 660,77 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Kuten kansallisessa eläkkeessä, tulevan ajan ansio lasketaan poikkeuksellisesti ottamalla huomioon työkyvyttömyyden alkamisvuoden ansiot eläketapahtumakuukauden loppuun saakka. Jakajana on eläketapahtumavuotta edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden (tarkasteluajan) Suomen kuukausien lukumäärä kuitenkin niin, että vajaa vuosi on 12 kuukautta. Esimerkissä jakajana on siis 12 kk.

Tuleva aika: eläketapahtumavuoden alusta 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun: 170 kuukautta.
Tulevan ajan ansio: 14 000 euroa / 12 kk = 1 166,67 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 1 166,67 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 170 kk = 247,92 euroa/kk.

324/156 x (630,00 euroa/kk + 4,38 euroa/kk) x 0,96344 + 247,92 euroa/kk = 1 517,31 euroa/kk.

Pro rata -eläke

156/324 x 1 517,31 euroa/kk = 730,56 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 5.3.2019 – toistaiseksiJulkaistu 5.3.2019
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on korjattu korotetun karttuman laskentaa koskeva kohta.

Tulevan ajan ansioiden tarkasteluaikaan voi sisältyä sellaisia vuosia, jolloin henkilöllä ei ole ansioita Suomessa eikä eläkettä kartuttavia vakuutuskausia toisessa EU-maassa. Tällöin Suomen ansiot jaetaan tarkasteluaikaan kuuluvien Suomen kuukausien lukumäärällä lisättynä niillä kuukausilla, joilla Suomen kuukaudet ja muiden EU-maiden eläkettä kartuttavat vakuutuskaudet alittavat 60 kuukautta. Toisin sanoen, jakajana käytettävään Suomen kuukausien lukumäärään lisätään kuukaudet, jolloin henkilöllä ei ole lainkaan eläkettä kartuttavaa vakuutusaikaa missään EU-maassa. Myös tällöin vajaa vuosi on 12 kuukautta.

Eläkkeenhakijalla on oikeus korotettuun karttumaan, jos hän on työskennellyt työntekijänä tai yrittäjänä muussa EU-maassa sen ikäisenä, että hänellä olisi Suomessa työskennellessään ollut oikeus korotettuun karttumaan. Korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,4 prosenttia vuodessa ja 63–67-vuotiaana 3 prosenttia vuodessa ajalla 1.1.2005–31.12.2016. Ajalla 1.1.2017–31.12.2025 korotetun karttuman osuutta kertyy 53–62-vuotiaana 0,2 prosenttia vuodessa. Korotus lasketaan teoreettiseen eläkkeeseen erillisenä lisänä.

Perustiedot

 • Syntymäaika 5.8.1956
 • Eläketapahtuma vuonna 2017
 • Elinaikakerroin 0,96344
 • Suomessa 2014–2016 ansaittu eläke 142,50 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista
 • Rahamäärät ovat eläkkeen alkamisvuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 430 kk, joista
 • Suomessa 1980–2000 yhteensä 252 kk
 • Englannissa 2001–2012 yhteensä 142 kk, joista työskentelyä 53 vuoden iän täyttämisen jälkeen 38 kk
 • Suomessa 2014–2016 yhteensä 36 kk

Kansallinen eläke

Suomessa 1980–2000 ansaittu eläke 945 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista.

Suomessa 2014–2016 ansaittu eläke ennen elinaikakertoimen soveltamista:

Vuosi                               

Ansiot v.2017 palkkakertoimen tasossa PTEL-vähennettynä

Eläke         Vakuutuskaudet, kk Tulevan ajan jakajassa huomioon otettavat kaudet, kk
2012     Englanti   10 12
2013 0   0 12
2014 18 000 28,5 12 12
2015 35 000 55,42 12 12
2016 37 000 58,58 12 12

Henkilön ansaittu kansallinen eläke yhteensä on 1 087,50 euroa/kk.

Tarkasteluajan ansiot ovat Suomessa vuosina 2014–2016 ansaitut 90 000 euroa.

Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti eläketapahtumavuotta edeltäneiden viiden viimeisen kalenterivuoden ansioiden perusteella. Tulevan ajan ansiot jaetaan tarkasteluaikaan sisältyvien kuukausien lukumäärällä (60). Jakaja on aina pääsääntöisesti 60, vaikka tarkasteluaikaan sisältyisi vuosia, jolloin henkilö ei ole työskennellyt Suomessa.

Tuleva aika eläketapahtumavuoden alusta 63 vuoden ja 6 kuukauden iän täyttämiskuukauden loppuun: 38 kk.
Tulevan ajan ansio: 90 000,00 euroa / 60 kk = 1 500,00 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 1 500,00 e/kk x 1,5 % / 12 x 38 kk = 71,25 euroa/kk.

Ansaitun kansallisen eläkkeen määrä kerrotaan eläketapahtumavuoden elinaikakertoimella: 1 087,50 euroa/kk x 0,96344 + 71,25 = 1 118,99 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Kun lasketaan teoreettista ja pro rata -eläkettä, tulevan ajan ansioiden jakajana on tarkasteluajan Suomen kuukausien lukumäärä kuitenkin niin, että vajaa vuosi on 12 kuukautta. Suomen kuukausien lukumäärään lisätään kuukaudet, jolloin henkilöllä ei ole lainkaan eläkettä kartuttavaa vakuutusaikaa missään EU-maassa (vuosi 2013). Jakaja on siis 36 kk + 12 kk = 48 kk.

Tuleva aika eläketapahtumavuoden alusta 63 vuoden ja 6 kuukauden iän täyttämiskuukauden loppuun: 38 kk.
Tulevan ajan ansio: 90 000 euroa / 48 kk = 1 875,00 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 1 875,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 x 38 kk = 89,06 euroa/kk.

Korotetun karttuman ansioperustetta laskettaessa Suomen vuosiansiot 1.1.2005 alkaen jaetaan Suomen kalenterikuukausien lukumäärällä. Muilta paitsi eläketapahtumavuodelta vajaa vuosi on kuitenkin 12 kk. Jos jonakin vuonna ei ole ollut lainkaan ansioita, ei tällaista vuotta lasketa mukaan Suomen kalenterikuukausiin.

90 000 euroa / 36 kk = 2 500,00 euroa/kk.

430/288 x 1 087,50 x 0,96344 + (38 kk x 0,4 %/12 x 2 500,00 x 0,96344) + 89,06 = 1 683,90

Pro rata -eläke

288/430 x 1 683,90 euroa/kk = 1 127,82 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 21.8.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle.

Jos toinen EU-maa myöntää eläkkeen, jossa on tulevan ajan osuus, niin Suomi myöntää tulevan ajan eläkkeen Suomen vakuutuskausien suhteessa eli osittaa tulevan ajan eläkkeen.

Perustiedot

 • Syntymäaika 2.3.1957
 • Eläketapahtuma vuonna 2017
 • Elinaikakerroin 0,96344
 • Suomessa ansaittu eläke 692 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista
 • Rahamäärät ovat eläkkeen alkamisvuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 426 kk, joista
 • Tanskassa 1980–1986 yhteensä 72 kk
 • Saksassa 1987–2003 yhteensä 204 kk
 • Suomessa 2004–2016 yhteensä 150 kk

Asetuksen mukainen kansallinen eläke

                           Vuosi                                       Ansiot v.2017 palkkakertoimen tasossa PTEL-vähennettynä Vakuutuskaudet / tulevan ajan jakajassa huomioon otettavat kaudet, kk
2012 36 000 12
2013 37 000 12
2014 36 500 12
2015 36 500 12
2016 34 000 12

Tarkasteluajan ansiot ovat Suomessa ansaitut 180 000 euroa.

Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti eläketapahtumavuotta edeltäneiden 5 viimeisen kalenterivuoden (tarkasteluajan) ansioiden perusteella. Tulevan ajan ansiot jaetaan tarkasteluaikaan sisältyvien kuukausien lukumäärällä (60).

Tuleva aika: eläketapahtumavuoden alusta 63 vuoden ja 9 kuukauden iän täyttämiskuukauden loppuun: 48 kk.
Tulevan ajan ansio: 180 000,00 euroa / 60 kk = 3 000,00 euroa/kk
Tulevan ajan eläke: 3 000,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 x 48 kk = 180,00 euroa/kk

Jos Suomen lisäksi myös toisesta EU-maasta myönnetään tulevan ajan sisältävä eläke, tuleva aika ositetaan näiden maiden kesken vakuutuskausien suhteessa. Näin kumpikin maa myöntää tulevaa aikaa siinä suhteessa kuin työskentelyä on eri maissa. Tulevan ajan eläkkeen osittamisessa otetaan huomioon vain Suomen ja Saksan vakuutuskaudet, koska Tanskan eläkkeessä ei ole tulevaa aikaa.

692,00 euroa/kk x 0,96344 + 150/354 kk x 180,00 euroa/kk = 742,97 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Kun lasketaan teoreettista ja pro rata -eläkettä, tulevan ajan ansioiden jakajana on tarkasteluajan Suomen kuukausien lukumäärä kuitenkin niin, että vajaa vuosi on 12 kuukautta.

Tuleva aika: eläketapahtumavuoden alusta 63 vuoden ja 9 kuukauden iän täyttämiskuukauden loppuun: 48 kk.
Tulevan ajan ansio: 180 000 euroa / 60 kk = 3 000,00 euroa/kk
Tulevan ajan eläke: 3 000,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 x 48 kk = 180,00 euroa/kk

426/150 kk x 692,00 euroa/kk x 0,96344 + 180,00 euroa/kk = 2 073,43 euroa/kk

Pro rata -eläke

150/426 x 2 073,43 euroa/kk = 730,08 euroa/kk.

Asetuksen mukainen kansallinen eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 21.8.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle.

Kansallisen lain mukaiset eläkkeet lasketaan erikseen kunkin työeläkelain osalta. Niiden yhteismäärää verrataan Suomen eri eläkelaeista yhdistettynä laskettavaan EU-säännösten mukaiseen pro rata -eläkkeeseen ja suurempi maksetaan.

Jos toinen EU-maa myöntää eläkkeen, jossa on tulevan ajan osuus, niin Suomi myöntää tulevan ajan eläkkeen Suomen vakuutuskausien suhteessa eli osittaa tulevan ajan eläkkeen. Näin kumpikin maa myöntää tulevaa aikaa siinä suhteessa kuin työskentelyä on eri maissa.

Perustiedot

 • Syntymäaika 3.4.1959
 • Eläketapahtuma vuonna 2017
 • Elinaikakerroin 0,96344
 • Suomessa 1982–1989 ansaittu TEL:n mukainen eläke 292 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista, ansiot 3 000 euroa/kk
 • Suomessa 2013–2016 ansaittu TyEL:n mukainen eläke 114 euroa/kk ja VaEL:n mukainen eläke 133 euroa/kk, yhteensä 247 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista
 • Rahamäärät ovat eläkkeen alkamisvuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 408 kk, joista
 • Suomessa 1982–1989 yhteensä 78 kk
 • Saksassa 1989–2012 yhteensä 282 kk, joista 53 vuoden iän täyttämisen jälkeen 8 kk
 • Suomessa 2013–2016 yhteensä 48 kk

Asetuksen mukainen kansallinen eläke

         Vuosi Ansiot v.2017 palkkakertoimen tasossa PTEL-vähennettynä Vakuutuskaudet/tulevan ajan ansioiden jakajassa huomioon otettavat kaudet, kk Eläkelaki                
2012 Saksa 12  
2013 36 000 12 TyEL
2014 36 000 12 TyEL
2015 42 000 12 VaEL
2016 42 000 12 VaEL

Tarkasteluajan ansiot:

 • TyEL 72 000 euroa
 • VaEL 84 000 euroa.

Tulevan ajan ansio määräytyy pääsääntöisesti eläketapahtumavuotta edeltäneiden 5 viimeisen kalenterivuoden (tarkasteluajan) ansioiden perusteella. Tulevan ajan ansiot jaetaan tarkasteluaikaan sisältyvien kuukausien lukumäärällä (60).

Tulevan ajan ansio TyEL: 72 000,00 euroa / 60 kk = 1 200,00 euroa/kk.
Tulevan ajan ansio VaEL: 84 000,00 euroa / 60 kk = 1 400,00 euroa/kk.

Tuleva aika: eläketapahtumavuoden alusta 64 vuoden ja 3 kuukauden iän täyttämiskuukauden loppuun: 79 kk.

Tulevan ajan eläke TyEL: 1 200,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 79 kk = 118,50 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke VaEL: 1 400,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 79 kk = 138,25 euroa/kk.

Koska myös Saksa myöntää tulevan ajan sisältävän eläkkeen, tuleva aika ositetaan maiden kesken vakuutuskausien suhteessa.

(292,00 euroa/kk + 247,00 euroa/kk) x 0,96344 + 126/408 kk x 118,50 euroa/kk + 126/408 kk x 138,25 euroa/kk = 598,58 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Kun lasketaan teoreettista ja pro rata -eläkettä, tulevan ajan ansioiden jakajana on tarkasteluajan Suomen kuukausien lukumäärä kuitenkin niin, että vajaa vuosi on 12 kuukautta.

Tulevan ajan ansio TyEL: 72 000 euroa / 48 kk = 1 500,00 euroa/kk.
Tulevan ajan ansio VaEL: 84 000 euroa / 48 kk = 1 750,00 euroa/kk.

Tuleva aika eläketapahtumavuoden alusta 64 vuoden ja 3 kuukauden iän täyttämiskuukauden loppuun: 79 kuukautta.

Tulevan ajan eläke TyEL: 1 500,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 79 kk = 148,13 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke VaEL: 1 750,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 79 kk = 172,81 euroa/kk.

Korotetun karttuman ansioperusteessa Suomen vuosiansiot 1.1.2005 alkaen jaetaan Suomen kalenterikuukausien lukumäärällä. Vajaa vuosi on 12 kuukautta.

Korotetun karttuman ansioperuste: 156 000,00 euroa / 48 kk = 3 250,00 euroa/kk.

408/126 x (292,00 euroa/kk + 247,00 euroa/kk) x 0,96344 + (8 kk x 0,4 % / 12 x 3 250,00) x 0,96344 + 148,13 euroa/kk + 172,81 euroa/kk = 2 010,81 euroa/kk.

Pro rata -eläke

126/408 x 2 010,81 euroa/kk = 620,99 euroa/kk.

Pro rata -eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Pro rata -eläke jaetaan TyEL- ja VaEL-eläkkeeseen ansioiden suhteessa.

TEL-ansiot vuosilta 1982–1989: 78 kk x 3 000,00 euroa/kk = 234 000,00 euroa.
TEL + TyEL-ansiot: 234 000,00 euroa + 72 000,00 euroa = 306 000,00 euroa.
VaEL-ansiot: 84 000,00 euroa.
Ansiot yhteensä 390 000,00 euroa.

TEL + TyEL-osuus: 620,99 euroa/kk / 390 000,00 x 306 000,00 = 487,24 euroa/kk.
VaEL-osuus: 620,99 euroa/kk / 390 000 x 84 000,00 = 133,75 euroa/kk.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 11.9.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle.

LITA-etuuksien osalta EU-tilanteissa sovelletaan erilaisten etuuksien päällekkäisyyttä koskevia säännöksiä. Jos useampi kuin 1 jäsenvaltio ottaa huomioon saman erilaisen etuuden vähentävänä, etuuden määrä jaetaan etuuden huomioon ottavien maiden määrällä.

Perustiedot

 • Syntymäaika 8.9.1973
 • Eläketapahtuma vuonna 2017
 • Elinaikakerroin 0,96344
 • Suomen ansaittu eläke 312,50 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista
 • Tapaturmakorvaus Saksasta 1 200 euroa/kk
 • Rahamäärät eläkkeen alkamisvuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 225 kk, joista
 • Suomessa 1997–2007 yhteensä 125 kk
 • Saksassa 2008–2017 yhteensä 100 kk työtapaturmaan asti

Asetuksen mukainen kansallinen eläke

Tulevan ajan ansiossa otetaan huomioon ansiot vuosilta 2012–2016. Koska tarkasteluaikana on ansioita vain Saksasta, Suomen tulevan ajan eläkkeen määrä on nolla.

Koska myös Saksa ottaa tapaturmakorvauksen huomioon omaa työeläkettään vähentävänä, Suomen työeläkkeestä vähennetään puolet tapaturmakorvauksen määrästä.

Kansallisen eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella ja LITA-vähentäminen

312,50 euroa/kk x 0,96344 – 1 200,00 euroa/kk / 2 = –298,92 euroa/kk –> 0 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Tulevan ajan ansiossa otetaan huomioon ansiot vuosilta 2012–2016. Koska tarkasteluaikana on ansioita vain Saksasta, Suomen tulevan ajan eläkkeen määrä on nolla. 

225/125 kk x (312,50 euroa/kk x 0,96344) = 541,94 euroa/kk.

Pro rata -eläke

Pro rata-eläkkeen laskennassa Saksan tapaturmakorvaus otetaan huomioon vakuutuskausien suhteessa: 125/225 kk x 1 200,00 euroa/kk = 666,67 euroa/kk.

Pro rata-eläke on 125/225 kk x 541,94 euroa/kk – 666,67 euroa/kk = –365,59 euroa/kk –> 0 euroa/kk.

Myönnetään asetuksen mukainen kansallinen eläke, mutta sitä ei jää maksettavaksi.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 11.9.2017
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle.

LITA-etuuksien osalta EU-tilanteissa sovelletaan erilaisten etuuksien päällekkäisyyttä koskevia säännöksiä. Jos useampi kuin 1 jäsenvaltio ottaa huomioon saman erilaisen etuuden vähentävänä, etuuden määrä jaetaan etuuden huomioon ottavien maiden määrällä.

Perustiedot

 • Syntymäaika 8.9.1965
 • Eläketapahtuma vuonna 2017
 • Elinaikakerroin 0,96344
 • Suomen ansaittu eläke 1 200 euroa/kk ennen elinaikakertoimen soveltamista
 • Tapaturmakorvaus Saksasta 1 000 euroa/kk
 • Rahamäärät eläkkeen alkamisvuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

 • Vakuutuskausia yhteensä 330 kk, joista
 • Suomessa 1989–2006 yhteensä 210 kk
 • Saksassa 2007–2017 yhteensä 120 kk työtapaturmaan asti

Asetuksen mukainen kansallinen eläke

Tulevan ajan ansiossa otetaan huomioon ansiot vuosilta 2012–2016. Koska tarkasteluaikana on ansioita vain Saksasta, Suomen tulevan ajan eläkkeen määrä on nolla.

Koska myös Saksa ottaa tapaturmakorvauksen huomioon omaa työeläkettään vähentävänä, Suomen työeläkkeestä vähennetään puolet tapaturmakorvauksen määrästä.

Kansallisen eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella ja LITA-vähentäminen

1 200,00 euroa/kk x 0,96344 – 1 000,00 euroa/kk / 2 = 656,13 euroa/kk.

Teoreettinen eläke

Tulevan ajan ansiossa otetaan huomioon ansiot vuosilta 2012–2016. Koska tarkasteluaikana on ansioita vain Saksasta, Suomen tulevan ajan eläkkeen määrä on nolla.

330/210 kk x (1 200,00 euroa/kk x 0,96344) = 1 816,78 euroa/kk.

Pro rata -eläke

Pro rata-eläkkeen laskennassa Saksan tapaturmakorvaus otetaan huomioon vakuutuskausien suhteessa: 210/330 kk x 1 000,00 euroa/kk = 636,36 euroa/kk.

Pro rata-eläke on 210/330 kk x 1 816,78 euroa/kk – 636,36 euroa/kk = 519,77 euroa/kk.

Asetuksen mukainen kansallinen eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 27.6.2018 – toistaiseksiJulkaistu 27.6.2018

Suomessa asuva edunjättäjä oli osittaisella vanhuuseläkkeellä. Koska myös leski on osittaisella vanhuuseläkkeellä edunjättäjän kuollessa, vähennetään leskeneläkettä vasta edunjättäjän kuolemaa seuraavan seitsemännen kalenterikuukauden alusta. Perhe-eläkkeen kansallisen ja pro rata -eläkkeen edullisuusvertailu tehdään vasta leskeneläkkeen vähentämisen yhteydessä, koska edunjättäjä oli kuollessaan täyttänyt vanhuuseläkeikänsä.

Perustiedot

 • Edunjättäjä oli syntynyt 1.5.1951
 • Edunjättäjä kuolee lokakuussa 2017
 • Edunjättäjä oli 1.5.2017 alkaen myönnetyllä lykätyllä osittaisella vanhuuseläkkeellä
 • Edunjättäjän kansallinen lykätty elinaikakertoimella tarkistettu osittainen vanhuuseläke (50 %) on 397,92 euroa/kk ja säästöosuus (50 %) on 400,00 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa)
 • Edunjättäjän osittaisen vanhuuseläkkeen yhteydessä laskettu lykkäyskorotettu ja elinaikakertoimella tarkistettu korotettu karttuma (50 %) on 85,93 euroa/kk ja säästöosuus (50 %) korotetusta karttumasta lykkäyskorotettuna ja elinaikakertoimella tarkistettuna on 87,96 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa)
 • Edunjättäjän eläke Sveitsistä oli 5 240,00 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa)
 • Edunsaajana on vuonna 1955 syntynyt leski, joka on osittaisella vanhuuseläkkeellä (25 %) 1.5.2017 alkaen
 • Lesken laskennallinen työkyvyttömyyseläke Suomesta on 1 016,11 euroa/kk ja Ruotsista 120,00 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa)
 • Leskelle 1.9.2019 alkaen myönnettävä vanhuuseläke Suomesta on 1 126,33 euroa/kk ja Ruotsista 106,44 euroa/kk
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2534 vuodelle 2017, 2548 vuodelle 2018 ja 2583 (arvio) vuodelle 2019
 • Vuonna 1951 syntyneen elinaikakerroin on 0,97914

Vakuutuskaudet eri maissa

Edunjättäjällä oli vakuutuskausia yhteensä 498 kk, joista

 • Suomessa 1974–2002 yhteensä 338 kk
 • Sveitsissä 2003–2016 yhteensä 160 kk, joista korotetun karttuman kausia 53-62-vuotiaana 113 kk (0,4 %) ja yli 63-vuotiaana 31 kk (3 %).

Leskellä oli vakuutuskausia yhteensä 448 kk, joista

 • Suomessa 1978–2002 ja 2005–2016 yhteensä 424 kk
 • Ruotsissa 2003–2004 yhteensä 24 kk.

Kun myönnetään perhe-eläke osittaisella vanhuuseläkkeellä olleen edunjättäjän jälkeen, käytetään alkuperäisiä, osittaisen vanhuuseläkkeen laskennassa käytettyjä vakuutuskausia.

Leskeneläke 1.11.2017 alkaen

Edunjättäjän osittainen vanhuuseläke oli myönnetty pro rata -eläkkeenä, joten myös alkueläke myönnetään pro rata -eläkkeenä, koska edunjättäjä oli kuollessaan täyttänyt vanhuuseläkeikänsä.

Lykkäyskorotus edunjättäjän säästöosuuteen

Lykkäyskorotus ajalla 1.1.2017–31.10.2017 on 10 kuukautta.

Lykkäyskorotus on 10 x 0,4 % = 4 %.

Lykkäyskorotettu säästöosuus (50 %) on 1,04 x 400,00 euroa/kk = 416,00 e/kk.

Säästöosuuden tarkistaminen elinaikakertoimella

Lykkäyskorotettu säästöosuus (50 %) tarkistetaan vuonna 1951 syntyneen elinaikakertoimella 0,97914 x 416,00 euroa/kk = 407,32 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 498/338 x (397,92 euroa/kk + 407,32 euroa/kk) + 85,93 euroa/kk + 87,96 euroa/kk = 1 360,31 euroa/kk.

Teorettinen leskeneläke: 0,5 x 1 360,31 euroa/kk = 680,16 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke: 338/498 x 680,16 euroa/kk = 461,63 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen alkueläkkeen jälkeen 1.5.2018 alkaen

Kansallinen leskeneläke

Edunjättäjän kansallinen osittainen vanhuuseläke (50 %) indeksoidaan vuoden 2018 tasoon: 397,92 euroa/kk x 2548/2534 = 400,12 euroa/kk.

Edunjättäjän lykkäyskorotettu ja elinaikakertoimella tarkistettu säästöosuus (50 %) indeksoidaan vuoden 2018 tasoon: 407,32 euroa/kk x 2548/2534 = 409,57 e/kk.

Edunjättäjän kansalliset eläkkeet yhteensä: 400,12 euroa/kk + 409,57 euroa/kk = 809,69 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen (suhteellinen vähennys)

Lesken omat eläkkeet: 1 016,11 euroa/kk + 120,00 euroa/kk = 1 136,11 euroa/kk.
Leskeneläkkeen alkamisvuoden mukainen vähennyksen peruste tarkistetaan työeläkeindeksillä vähentämishetken tasoon: 694,50 euroa/kk x 2548/2534 = 698,34 euroa/kk.
Ylite: 1 136,11 euroa/kk – 698,34 euroa/kk = 437,77 euroa/kk.

Vähennys: 0,5 x 437,77 euroa/kk = 218,89 euroa/kk.

Kansallinen vähentämätön leskeneläke: 0,5 x 809,69 euroa/kk = 404,85 euroa/kk.
Laskennallinen Sveitsin leskeneläke: 0,5 x 5 240,00 euroa/kk = 2 620,00 euroa/kk.

Yhteensä: 404,85 euroa/kk + 2 620,00 euroa/kk = 3 024,85 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähennys jaetaan Suomen leskeneläkkeen ja Sveitsin laskennallisen leskeneläkkeen suhteessa. Suomen osuus vähennyksestä on:

218,89 euroa/kk x 404,85 euroa/kk / 3 024,85 euroa/kk = 29,30 euroa/kk.

Vähennetty kansallinen leskeneläke: 404,85 euroa/kk – 29,30 euroa/kk = 375,55 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 498/338 x 809,69 euroa/kk + 173,89 euroa/kk x 2548/2534 = 1 367,83 euroa/kk.

Vähentämätön teoreettinen leskeneläke: 0,5 x 1 367,83 euroa/kk = 683,92 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen

Lesken omat eläkkeet: 1 016,11 euroa/kk + 120,00 euroa/kk = 1 136,11 euroa/kk.
Leskeneläkkeen alkamisvuoden mukainen vähennyksen peruste tarkistetaan työeläkeindeksillä vähentämishetken tasoon: 694,50 euroa/kk x 2548/2534 = 698,34 euroa/kk.
Ylite: 1 136,11 euroa/kk – 698,34 euroa/kk = 437,77 euroa/kk.

Vähennys: 0,5 x 437,77 euroa/kk = 218,89 euroa/kk.

Vähennetty teoreettinen leskeneläke: 683,92 euroa/kk – 218,89 euroa/kk = 465,03 euroa/kk.

Vähennetty pro rata -leskeneläke: 338/498 x 465,03 euroa/kk = 315,62 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke on suurempi, joten se myönnetään.

Leskeneläkkeen vähentäminen uudelleen, kun leskelle myönnetään oma eläke 1.9.2019

Kansallinen leskeneläke

Edunjättäjän kansallinen osittainen vanhuuseläke (50 %) indeksoidaan vuoden 2019 tasoon: 400,12 euroa/kk x 2583/2548 = 405,62 euroa/kk.

Edunjättäjän lykkäyskorotettu ja elinaikakertoimella tarkistettu säästöosuus (50 %) indeksoidaan vuoden 2019 tasoon: 409,57 euroa/kk x 2583/2548 = 415,20 e/kk.

Edunjättäjän kansalliset eläkkeet yhteensä: 405,62 euroa/kk + 415,20 euroa/kk = 820,82 euroa/kk.

Edunjättäjän eläke Sveitsistä indeksoidaan vuoden 2019 tasoon: 5 240,00 x 2583/2548 = 5 311,98 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen (suhteellinen vähennys)

Leskelle myönnetään 1.9.2019 alkaen Suomesta vanhuuseläke, jonka määrä on 1 126,33 euroa/kk. Leskelle myönnetään samasta ajankohdasta myös Ruotsista vanhuuseläke, jonka määrä on 106,44 euroa/kk.

Lesken omat eläkkeet: 1 126,33 euroa/kk + 106,44 euroa/kk = 1 232,77 euroa/kk.
Vähennyksen peruste: 698,34 euroa/kk x 2583/2548 = 707,93 euroa/kk.
Ylite: 1 232,77 euroa/kk – 707,93 euroa/kk = 524,84 euroa/kk.

Vähennys: 0,5 x 524,84 euroa/kk = 262,42 euroa/kk.

Kansallinen vähentämätön leskeneläke: 0,5 x 820,82 euroa/kk = 410,41 euroa/kk.
Laskennallinen Sveitsin leskeneläke: 0,5 x 5 311,98 euroa/kk = 2 655,99 euroa/kk.

Yhteensä: 410,41 euroa/kk + 2 655,99 euroa/kk = 3 066,40 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähennys jaetaan Suomen leskeneläkkeen ja Sveitsin laskennallisen leskeneläkkeen suhteessa. Suomen osuus vähennyksestä on:

262,42 euroa/kk x 410,41 euroa/kk / 3 066,40 euroa/kk = 35,12 euroa/kk.

Vähennetty kansallinen leskeneläke: 410,41 euroa/kk – 35,12 euroa/kk = 375,29 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 498/338 x 820,82 euroa/kk euroa/kk + 174,85 euroa/kk x 2583/2548 = 1 386,62 euroa/kk.

Vähentämätön teoreettinen leskeneläke: 0,5 x 1 386,62 euroa/kk = 693,31 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen

Lesken omat eläkkeet: 1 126,33 euroa/kk + 106,44 euroa/kk = 1 232,77 euroa/kk.
Vähennyksen peruste: 698,34 euroa/kk x 2583/2548 = 707,93 euroa/kk.
Ylite: 1 232,77 euroa/kk – 707,93 euroa/kk = 524,84 euroa/kk.

Vähennys: 0,5 x 524,84 euroa/kk = 262,42 euroa/kk.

Vähennetty teoreettinen leskeneläke: 693,31 euroa/kk – 262,42 euroa/kk = 430,89 euroa/kk.

Vähennetty pro rata -leskeneläke: 338/498 x 430,89 euroa/kk = 292,45 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke on suurempi, joten se myönnetään.

EsimerkkiVoimassaoloaika 10.4.2017 – toistaiseksiJulkaistu 10.4.2017

Suomessa asuva edunjättäjä oli osittaisella vanhuuseläkkeellä, joten kansallisen ja pro rata -perhe-eläkkeen edullisuusvertailu tehdään uudestaan. Edunjättäjällä oli työskentelyä osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuonna ja sen jälkeen. Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla karttunut eläke huomioidaan teoreettisen eläkkeen laskennassa. Eläkkeen rinnalla karttuneeseen eläkkeeseen ei lasketa korotettua karttumaa.

Koska leski on eläkkeellä edunjättäjä kuollessa, vähennetään leskeneläkettä heti perhe-eläkkeen alkaessa.

Perustiedot

 • Edunjättäjä oli syntynyt 15.1.1953
 • Edunjättäjä kuolee tammikuussa 2020
 • Edunjättäjä oli vuonna 2018 myönnetyllä lykätyllä osittaisella vanhuuseläkkeellä
 • Edunjättäjän kansallinen osittainen vanhuuseläke on 1 559,49 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa), säästöosuus (50 %) on 1 525,10 euroa/kk euroa (vuoden 2018 tasossa) ja osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta karttunut eläke 128 euroa (vuoden 2020 tasossa)
 • Edunjättäjän säästöosuus (50 %) korotetusta karttumasta lykkäyskorotettuna ja elinaikakertoimella tarkistettuna on 65,68 euroa/kk, ja osittaisen vanhuuseläkkeen yhteydessä laskettu lykkäyskorotettu ja elinaikakertoimella tarkistettu korotettu karttuma työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon tarkistettuna on 60,15 euroa/kk
 • Edunjättäjän eläke Norjasta oli 450,00 euroa/kk
 • Edunsaajana leski, jonka työkyvyttömyyseläke Suomesta on 758,09 euroa/kk ja Ruotsista 820,00 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa)
 • Työeläkeindeksinä (arvio) on käytetty 2562 vuodelle 2018 ja 2637 vuodelle 2020
 • Palkkakertoimena (arvio) on käytetty 1,400 vuodelle 2018 ja 1,442 vuodelle 2020
 • Vuonna 1953 syntyneen elinaikakerroin on 0,97200

Vakuutuskaudet eri maissa

Edunjättäjällä oli vakuutuskausia yhteensä 483 kk, joista

 • Suomessa 1977–2008 ja 2015–2017 yhteensä 411 kk
 • Norjassa 2009–2014 yhteensä 72 kk, joista kaikki työskentelyä 53 vuoden iän täyttämisen jälkeen.

Kun myönnetään perhe-eläke osittaisella vanhuuseläkkeellä olleen edunjättäjän jälkeen, käytetään alkuperäisiä, osittaisen vanhuuseläkkeen laskennassa käytettyjä vakuutuskausia.

Kansallinen leskeneläke 1.2.2020 alkaen

Edunjättäjän kansallinen lykätty elinaikakertoimella muunnettu osittainen vanhuuseläke (50 %) työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon tarkistettuna on 1 559,49 euroa/kk x 2637/2562 = 1 605,14 euroa/kk.

Edunjättäjän säästöosuus (50 %) vuoden 2020 tasossa on 1 525,10 euroa/kk x 1,442/1,400 = 1 570,85 euroa/kk.

Lykkäyskorotus edunjättäjän säästöosuuteen ja osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttuneeseen eläkkeeseen

Lykkäyskorotus ajalla 1.1.2017–31.1.2020 on 37 kuukautta.

Lykkäyskorotus on 37 x 0,4 % = 14,8 %.

Lykkäyskorotettu säästöosuus (50 %) on 1,148 x 1 570,85 euroa/kk = 1 803,34 euroa/kk.

Lykkäyskorotettu osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttunut eläke on 1,148 x 128,00 euroa/kk = 146,94 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Lykkäyskorotettu säästöosuus (50 %) tarkistetaan vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella 0,97200 x 1 803,34 euroa/kk = 1 752,85 euroa/kk.

Lykkäyskorotettu osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttunut eläke tarkistetaan vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella 0,97200 x 146,94 euroa/kk = 142,83 euroa/kk.

Perhe-eläkkeen peruste yhteensä on 1 605,14 euroa/kk + 1 752,85 euroa/kk + 142,83 euroa/kk = 3 500,82 euroa/kk.

Vähentämätön leskeneläke on 0,5 x 3 500,82 euroa/kk = 1 750,41 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen (suhteellinen vähennys)

Lesken omat eläkkeet: 758,09 euroa/kk + 820,00 euroa/kk = 1 578,09 euroa/kk.
Vähennyksen peruste (arvio): 721,00 euroa/kk.
Ylite: 1 578,09 euroa/kk – 721,00 euroa/kk = 857,09 euroa/kk.

Vähennys: 0,5 x 857,09 euroa/kk = 428,55 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke: 0,5 x 3 500,82 euroa/kk = 1 750,41 euroa/kk.
Laskennallinen Norjan leskeneläke: 0,5 x 450,00 euroa/kk =225,00 euroa/kk.

Yhteensä: 1 750,41 euroa/kk + 225,00 euroa/kk = 1 975,41 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähennys jaetaan Suomen leskeneläkkeen ja Norjan laskennallisen leskeneläkkeen suhteessa. Suomen osuus vähennyksestä on:

428,55 euroa/kk x 1 750,41 euroa/kk / 1 975,41 euroa/kk = 379,74 euroa/kk.

Vähennetty kansallinen leskeneläke: 1 750,41 euroa/kk – 379,74 euroa/kk = 1 370,67 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke 1.2.2020 alkaen

Edunjättäjän teoreettinen eläke:
483/411 x 3 500,82 + 65,68 euroa/kk + 60,15 euroa/kk = 4 239,93 euroa/kk.

Vähentämätön teoreettinen leskeneläke:
0,5 x 4 239,93 euroa/kk = 2 119,97 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen

Lesken omat eläkkeet: 758,09 euroa/kk + 820,00 euroa/kk = 1 578,09 euroa/kk.
Vähennyksen peruste (arvio): 721,00 euroa/kk.
Ylite: 1 578,09 euroa/kk – 721,00 euroa/kk = 857,09 euroa/kk.

Vähennys: 0,5 x 857,09 euroa/kk = 428,55 euroa/kk.

Vähennetty teoreettinen leskeneläke: 2 119,97 euroa/kk – 428,55 euroa/kk = 1 691,42 euroa/kk.

Vähennetty pro rata -leskeneläke:

411/483 x 1 691,42 euroa/kk = 1 439,28 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke on suurempi, joten se myönnetään.

EsimerkkiVoimassaoloaika 27.6.2018 – toistaiseksiJulkaistu 27.6.2018

Suomessa asuva edunjättäjä oli kuollessaan osittaisella vanhuuseläkkeellä. Perhe-eläkkeen perusteena olevaan edunjättäjän eläkkeeseen ei tehdä kansallinen-/pro rata-vertailua, koska perhe-eläkkeen peruste tulee laskettavaksi vanhuuseläkkeenä eikä leskeneläkettä vielä vähennetä.

LITA-etuudesta vähennetään Suomen perhe-eläkkeestä vain puolet, koska myös Saksa ottaa etuuden huomioon eläkettä vähentävänä.

Perustiedot

 • Edunjättäjä oli syntynyt 1.3.1955
 • Edunjättäjä kuolee kesäkuussa 2018 alimmassa vanhuuseläkeiässään
 • Edunjättäjä oli vuonna 2017 myönnetyllä osittaisella vanhuuseläkkeellä
 • Edunjättäjän kansallinen osittainen vanhuuseläke on 458,60 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa) ja säästöosuus (50 %) on 500 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa) ennen elinaikakertoimella tarkistamista
 • Edunjättäjän osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta karttunut eläke on 45 euroa/kk elinaikakertoimella tarkistettuna, josta LITA-etuuden vahinkotapahtumavuoden jälkeen työansioiden perusteella karttunut eläke (VTJ-karttuma) on 15 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa)
 • Vuonna 1955 syntyneen elinaikakerroin on 0,96344
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2534 vuodelle 2017 ja 2548 vuodelle 2018
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,389 vuodelle 2017 ja 1,391 vuodelle 2018
 • Edunsaajana on 30.4.1960 syntynyt leski ja 13.3.2002 syntynyt lapsi
 • LITA-perhe-eläke leskelle ja lapselle yhteensä 1 000 euroa/kk

Vakuutuskaudet eri maissa

Edunjättäjällä oli vakuutuskausia yhteensä 456 kk, joista

 • Saksassa 1979–1986 yhteensä 96 kk
 • Suomessa 1987–2016 yhteensä 360 kk

Kun myönnetään perhe-eläke osittaisella vanhuuseläkkeellä olleen edunjättäjän jälkeen, käytetään alkuperäisiä, osittaisen vanhuuseläkkeen laskennassa käytettyjä vakuutuskausia.

Kansallinen perhe-eläke 1.7.2018 alkaen

Edunjättäjän kansallinen osittainen vanhuuseläke (50 %) työeläkeindeksillä vuoden 2018 tasoon tarkistettuna on 458,60 euroa/kk x 2548/2534 = 461,13 euroa/kk.

Edunjättäjän säästöosuus (50 %) elinaikakertoimella tarkistettuna vuoden 2018 tasossa on 500 euroa/kk x 0,96344 x 1,391/1,389 = 482,41 euroa/kk.

Edunjättäjän kansallinen eläke yhteensä: 461,13 euroa/kk + 482,41 euroa/kk + 45,00 euroa/kk = 988,54 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke: 6/12 x 988,54 euroa/kk = 494,27 euroa/kk.
Kansallinen lapseneläke: 4/12 x 988,54 euroa/kk = 329,51 euroa/kk.

Perhe-eläkkeet yhteensä: 494,27 euroa/kk + 329,51 euroa/kk = 823,78 euroa/kk.

LITA-vähennetty kansallinen perhe-eläke 1.7.2018 alkaen

Koska myös Saksa ottaa LITA-etuuden huomioon vähentävänä, vähennetään Suomen perhe-eläkkeestä vain puolet LITA-etuudesta.

LITA-vähennys: 823,78 euroa/kk – 500,00 euroa/kk = 323,78 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke: 6/10 x 323,78 euroa/kk = 194,27 euroa/kk.
Kansallinen lapseneläke: 4/10 x 323,78 euroa/kk = 129,51 euroa/kk.

VTJ-karttuma

Kun arvioidaan VTJ-karttuman vaikutusta eläkkeeseen, on lähtökohtana pääsäännön mukainen laskenta. Ensin LITA-etuus vähennetään normaalisti suorana vähennyksenä. Jos eläke on LITA-vähennyksen jälkeen pienempi kuin VTJ-karttuma, eläkkeensaajalle maksetaan VTJ-karttuman suuruinen eläke.

EU-perhe-eläkkeen laskennassa VTJ-karttuman vaikutuksen tarkastelu eläkkeeseen tehdään LITA-vähennetyn perhe-eläkkeen ja VTJ-karttuman välillä viimeiseksi.

VTJ-karttuma on 15,00 euroa/kk, joten pääsäännön mukaan laskettu eläke on suurempi.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 9.2.2018
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle.

Suomessa asuva edunjättäjä ei ollut kuollessaan eläkkeellä, joten perhe-eläkkeen perusteena oleva edunjättäjän eläke lasketaan EU-säännösten mukaan. Perhe-eläkkeen perusteena oleva edunjättäjän eläke lasketaan kansallisena eläkkeenä ja pro rata -eläkkeenä, joista perhe-eläkkeenä myönnetään suurempi.

Leskeneläkettä vähennetään, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Perustiedot

 • Edunjättäjä oli syntynyt 2.6.1970
 • Edunjättäjä kuolee syyskuussa 2017
 • Edunjättäjän ansaittu eläke oli 562 euroa/kk ennen elinaikakertoimella tarkistamista
 • Edunsaajina 8.12.1975 syntynyt leski ja 18.4.2000 syntynyt lapsi
 • Lesken ansaittu eläke on 500 euroa/kk ennen elinaikakertoimella tarkistamista
 • Elinaikakerroin 0,96344 (2017) / 0,96102 (2018)
 • Työeläkeindeksi 2534 (2017) / 2548 (2018)
 • Rahamäärät eläkkeen laskentavuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

Edunjättäjällä oli vakuutuskausia yhteensä 270 kk, joista

 • Ruotsissa 1994–2003 yhteensä 120 kk
 • Suomessa 2004–2016 yhteensä 150 kk

Leskellä on vakuutuskausia yhteensä 160 kk, joista

 • Ruotsissa 1999 yhteensä 12 kk
 • Suomessa 2004–2016 yhteensä 148 kk

Perhe-eläke 1.10.2017

Edunjättäjän Suomen työansiot tarkasteluajalta palkkakertoimella tarkistettuna, PTEL-vähennyksen jälkeen, euroa/vuosi:

Vuosi Ansiot
2012 36 000
2013 36 000
2014 38 000
2015 38 500
2016 39 000

Tarkasteluajan ansiot ovat yhteensä 187 500 euroa.

Kansallinen perhe-eläke

Tulevan ajan ansiot jaetaan tarkasteluaikaan sisältyvien kuukausien lukumäärällä (60). Jakaja on aina pääsääntöisesti 60, vaikka tarkasteluaikaan sisältyisi vuosia, jolloin henkilö ei ole työskennellyt Suomessa. Ruotsin perhe-eläkkeeseen ei tule tulevaa aikaa, joten tulevan ajan ositusta ei tehdä.

Tuleva aika eläketapahtumavuoden alusta 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun: 222 kuukautta.
Tulevan ajan ansio: 187 500,00 euroa / 60 kk = 3 125,00 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 3 125,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 222 kk = 867,19 euroa/kk.

Edunjättäjän kansallinen eläke: 562,00 euroa/kk x 0,96344 + 867,19 euroa/kk = 1 408,64 euroa/kk.

Leskeneläke: 6/12 x 1 408,64 euroa/kk = 704,32 euroa/kk.
Lapseneläke: 4/12 x 1 408,64 euroa/kk = 469,55 euroa/kk.

Pro rata -perhe-eläke

Kun lasketaan teoreettista ja pro rata -eläkettä, tulevan ajan ansioiden jakajana on tarkasteluajan Suomen kuukausien lukumäärä kuitenkin niin, että vajaa vuosi on 12 kuukautta.

Tuleva aika eläketapahtumavuoden alusta 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun: 222 kuukautta.
Tulevan ajan ansio: 187 500,00 euroa / 60 kk = 3 125,00 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 3 125,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 222 kk = 867,19 euroa/kk.

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 270/150 x 562,00 euroa/kk x 0,96344 + 867,19 euroa/kk = 1 841,81 euroa/kk.

Teoreettinen leskeneläke: 6/12 x 1 841,81 euroa/kk = 920,90 euroa/kk.
Teoreettinen lapseneläke: 4/12 x 1 841,81 euroa/kk = 613,94 euroa/kk.

Lesken pro rata -eläke: 150/270 x 920,90 euroa/kk = 511,61 euroa/kk.
Lapsen pro rata -eläke: 150/270 x 613,94 euroa/kk = 341,08 euroa/kk.

Kansallinen perhe-eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Leskeneläkkeen vähentäminen lapsen täyttäessä 18 vuotta

Lapsi täyttää 18 vuotta 18.4.2018, joten leskeneläkättä vähennetään 1.5.2018 alkaen. Leskeneläkettä vähennettäessä lesken tuloina otetaan huomioon ne työkyvyttömyyseläkkeet, jotka leskelle olisi myönnetty, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi sinä päivänä, jona lapsi täyttää 18 vuotta. Leskeneläkkeen vähennys jaetaan laskennallisten Suomen ja Ruotsin leskeneläkkeiden suhteessa.

Kansallinen leskeneläke

Edunjättäjän eläke

Edunjättäjän Ruotsin laskennallinen työeläke määritellään teoreettisen eläkkeen perusteella siten, että teoreettisesta eläkkeestä vähennetään edunjättäjän kansallinen eläke.

Edunjättäjän eläke indeksikorotettuna:  2548 / 2534 x 1 408,64 euroa/kk = 1 416,42 euroa/kk.
Edunjättäjän teoreettinen eläke: 2548 / 2534 x 1 841,81 euroa/kk = 1 851,99 euroa/kk.
Edunjättäjän laskennallinen eläke Ruotsista: 1 851,99 euroa/kk – 1 416,42 euroa/kk = 435,57 euroa/kk.

Lesken laskennallinen eläke

Lesken Suomen työansiot tarkasteluajalta palkkakertoimella tarkistettuna, PTEL-vähennyksen jälkeen, euroa/vuosi:

Vuosi Ansiot
2013 32 000
2014 33 000
2015 34 000
2016 35 500
2017 35 000

Tarkasteluajan ansiot ovat yhteensä 169 500 euroa.

Tuleva aika lapsen 18 vuoden täyttämisvuoden alusta lesken 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun: 276 kuukautta.
Tulevan ajan ansio: 169 500,00 euroa / 60 kk = 2 825,00 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 2 825,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 276 kk = 974,63 euroa/kk.

Koska leski ei vielä saa eläkettä työskentelystään Ruotsissa eikä ole vanhuuseläkeikäinen, lesken laskennallinen eläke lasketaan samoin kuin laskettaisiin EU-eläkkeen teoreettinen eläke.

160/148 x 500,00 euroa/kk x 0,96102 + 974,63 euroa/kk = 1 494,10 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen (suhteellinen vähennys)

Leskeneläkkeen vähennyksen peruste: 695,50 euroa/kk.
Ylite: 1 494,10 euroa/kk – 695,50 euroa/kk = 798,60 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 798,60 euroa/kk = 399,30 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke: 6/12 x 1 416,42 euroa/kk = 708,21 euroa/kk.
Laskennallinen Ruotsin leskeneläke: 6/12 x 435,57 euroa/kk = 217,79 euroa/kk.
Yhteensä: 708,21 euroa/kk + 217,79 euroa/kk = 926,00 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähennys jaetaan laskennallisten Suomen ja Ruotsin leskeneläkkeiden suhteessa. Suomen osuus vähennyksestä: 399,30 euroa/kk x 708,21 euroa/kk / 926,00 euroa/kk = 305,39 euroa/kk.

Vähennetty kansallinen leskeneläke: 708,21 euroa/kk – 305,39 euroa/kk = 402,82 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 2548 / 2534 x 1 841,81 euroa/kk = 1 851,99 euroa/kk.
Vähentämätön teoreettinen leskeneläke: 6/12 x 1 851,99 euroa/kk = 926,00 euroa/kk.
Leskeneläkkeen vähennyksen peruste: 695,50 euroa/kk.
Ylite: 1 494,10 euroa/kk – 695,50 euroa/kk = 798,60 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 798,60 euroa/kk = 399,30 euroa/kk.

Vähennetty teoreettinen leskeneläke: 926,00 euroa/kk – 399,30 euroa/kk = 526,70 euroa/kk.

Vähennetty pro rata -leskeneläke: 150/270 x 526,70 euroa/kk = 292,61 euroa/kk.

Kansallinen perhe-eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 5.1.2018 – toistaiseksiJulkaistu 5.1.2018
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle. Esimerkissä on samalla korjattu perustietoja ja poistettu lesken vakuutuskausitiedot.

Suomessa asuva työkyvyttömyyseläkkeellä ollut edunjättäjä oli työskennellyt Suomessa eläkkeensä rinnalla, joten perhe-eläkkeen perusteena olevaan edunjättäjän eläkkeeseen lisätään edunjättäjän eläkkeen rinnalla karttunut eläke. Leskeneläkkeen tuleva aika ositetaan, koska myös Ruotsi myöntää leskeneläkkeen, jossa on tuleva aika. Leskeneläkkeeseen tehdään kansallisen ja pro rata -eläkkeen edullisuusvertailu, koska leskeneläkettä vähennetään heti leskeneläkkeen alkaessa.

Perustiedot

 • Edunjättäjä oli syntynyt 20.8.1956
 • Edunjättäjä kuolee marraskuussa 2017
 • Edunjättäjän työkyvyttömyyseläke 1.5.2014 alkaen Suomesta oli 773,13 euroa/kk (josta tulevan ajan osuus 49,47 euroa/kk) ja Ruotsista 215,50 euroa/kk
 • Edunjättäjän työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla ansaittu eläke on 50 euroa/kk ennen elinaikakertoimella tarkistamista
 • Vuoden 2017 elinaikakerroin 0,96344
 • Edunsaajana 2.4.1957 syntynyt leski, jonka työkyvyttömyyseläke Suomesta on 877,09 euroa/kk ja Ruotsista 422,20 euroa/kk
 • Rahamäärät eläkkeen laskentavuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

Edunjättäjällä oli vakuutuskausia yhteensä 408 kk, joista

 • Suomessa 1980-1983 yhteensä 48 kk
 • Ruotsissa 1984-1988 yhteensä 60 kk
 • Suomessa 1989-2013 yhteensä 300 kk

Kansallinen leskeneläke 1.12.2017 alkaen

Edunjättäjän eläke

Edunjättäjän työkyvyttömyyseläkkeessä ansaittua eläkettä on 723,66 euroa/kk ja tulevan ajan eläkettä 49,47 euroa/kk. Ansaittu eläke on kerrottu työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumavuoden elinaikakertoimella. Edunjättäjän eläkkeen tuleva aika ositetaan, koska myös Ruotsi myöntää leskeneläkkeen, jossa on tuleva aika. Tuleva aika siis jaetaan Suomen ja Ruotsin kesken vakuutuskausien suhteessa.

Leskeneläkkeen perusteena oleva edunjättäjän eläke: 723,66 euroa/kk + 348/408 x 49,47 euroa/kk + 50 euroa/kk x 0,96344 = 814,02 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen (suhteellinen vähennys)

Leskeneläkkeen vähennys jaetaan Ruotsin laskennallisen leskeneläkkeen ja Suomen leskeneläkkeen suhteessa. Laskennallisena Ruotsin leskeneläkkeenä pidetään Suomen lainsäädännön mukaista lesken osuutta edunjättäjän Ruotsin eläkkeestä.

Lesken omat eläkkeet: 877,09 euroa/kk + 422,20 euroa/kk = 1 299,29 euroa/kk.
Vähennyksen peruste: 694,50 euroa/kk.
Ylite: 1 299,29 euroa/kk – 694,50 euroa/kk = 604,79 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 604,79 euroa/kk = 302,40 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke: 6/12 x 814,02 euroa/kk = 407,01 euroa/kk.
Laskennallinen Ruotsin leskeneläke: 6/12 x 215,50 euroa/kk = 107,75 euroa/kk.
Yhteensä: 407,01 euroa/kk + 107,75 euroa/kk = 514,76 euroa/kk.

Suomen osuus leskeneläkkeen vähennyksestä: 302,40 euroa/kk x 407,01 euroa / 514,76 euroa/kk = 239,10 euroa/kk.

Vähennetty kansallinen leskeneläke: 407,01 euroa/kk – 239,10 euroa/kk = 167,91 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke 1.12.2017 alkaen

Edunjättäjän teoreettiseen eläkkeeseen lisätään elinaikakertoimella vähennetty edunjättäjän oman eläkkeen rinnalla karttunut eläke.

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 408/348 x (723,66 euroa/kk + 48,17 euroa/kk) + 49,47 euroa/kk = 954,37 euroa/kk.

Vähentämätön teoreettinen leskeneläke: 6/12 x 954,37 euroa/kk = 477,19 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen

Lesken omat eläkkeet: 877,09 euroa/kk + 422,20 euroa/kk = 1 299,29 euroa/kk.
Vähennyksen peruste: 694,50 euroa/kk.
Ylite: 1 299,29 euroa/kk – 694,50 euroa/kk = 604,79 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 604,79 euroa/kk = 302,40 euroa/kk.

Vähennetty teoreettinen leskeneläke: 477,19 euroa/kk – 302,40 euroa/kk = 174,79 euroa/kk.

Vähennetty pro rata -leskeneläke: 348/408 x 174,79 euroa/kk = 149,09 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 9.2.2018
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkki on päivitetty vuoden 2017 tasolle.

Edunjättäjä ei ollut eläkkeellä, joten perhe-eläkkeen perusteena oleva edunjättäjän eläke lasketaan EU-säännöin. Leskeneläkettä vähennetään vasta alkueläkkeen jälkeen. Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään uudelleen, kun leskelle myönnetään oma eläke.

Perustiedot

 • Edunjättäjä oli syntynyt 22.6.1959
 • Edunjättäjä kuolee 29.11.2017
 • Edunjättäjän ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta 3 kuukautta
 • Edunjättäjän ansaittu eläke oli 4 032,80 euroa/kk ennen elinaikakertoimella tarkistamista
 • Edunsaajana 28.5.1962 syntynyt leski, jonka ansaittu eläke on 1 772,80 euroa/kk ennen elinaikakertoimella tarkistamista
 • Leskelle 1.2.2019 alkaen myönnettävä työkyvyttömyyseläke on 2 049,50 euroa/kk
 • Elinaikakerroin 0,96344 (2017)
 • Työeläkeindeksi 2534 (2017) / 2548 (2018) / 2583 (2019, arvio)

Vakuutuskaudet eri maissa

Edunjättäjällä oli vakuutuskausia yhteensä 404 kk, joista

 • Suomessa 1982–2002 yhteensä 244 kk
 • Saksassa 2003–2014 yhteensä 136 kk, joista työskentelyä 53 vuoden iän täyttämisen jälkeen 30 kk
 • Suomessa 2015–2016 yhteensä 24 kk

Leskellä on vakuutuskausia yhteensä 372 kk, joista

 • Suomessa 1986–2004 yhteensä 224 kk
 • Saksassa 2004–2015 yhteensä 136 kk
 • Suomessa 2016 yhteensä 12 kk

Leskeneläke 1.12.2017 alkaen

Edunjättäjän työansiot tarkasteluajalta palkkakertoimella tarkistettuna, PTEL-vähennyksen jälkeen, euroa/vuosi:

Vuosi Ansiot
2012 Saksa
2013 Saksa
2014 Saksa
2015 144 825
2016 152 060

Tarkasteluajan ansiot ovat yhteensä 296 885 euroa.

Kansallinen leskeneläke

Tulevan ajan ansiot jaetaan tarkasteluaikaan sisältyvien kuukausien lukumäärällä (60). Jakaja on aina pääsääntöisesti 60, vaikka tarkasteluaikaan sisältyisi vuosia, jolloin henkilö ei ole työskennellyt Suomessa. Tuleva aika ositetaan, koska myös Saksan leskeneläke sisältää tulevan ajan. Tuleva aika siis jaetaan Suomen ja Saksan kesken vakuutuskausien suhteessa.

Tuleva aika eläketapahtumavuoden alusta 64 vuoden ja 3 kuukauden iän täyttämiskuukauden loppuun: 81 kuukautta.
Tulevan ajan ansio: 296 885,00 euroa / 60 kk = 4 948,08 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 4 948,08 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 81 kk =  500,99 euroa/kk.

Edunjättäjän eläke: 4 032,80 euroa/kk x 0,96344 + 268/404 x 500,99 euroa/kk = 4 217,70 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke: 6/12 x 4 217,70 euroa/kk = 2 108,85 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke

Kun lasketaan teoreettista ja pro rata -eläkettä, tulevan ajan ansioiden jakajana on tarkasteluajan Suomen kuukausien lukumäärä kuitenkin niin, että vajaa vuosi on 12 kuukautta.

Tuleva aika eläketapahtumavuoden alusta 64 vuoden ja 3 kuukauden iän täyttämiskuukauden loppuun: 81 kuukautta.
Tulevan ajan ansio: 296 885,00 euroa / 24 kk = 12 370,21 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 12 370,21 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 81 kk = 1 252,48 euroa/kk.

Koska edunjättäjä oli työskennellyt Suomessa 1.1.2005 jälkeen, korotetun karttuman ansioperuste määritellään edunjättäjän Suomesta 1.1.2005 alkaen ansaittujen vuosiansioiden perusteella. Suomen työansiot 1.1.2005 alkaen jaetaan Suomen kalenterikuukausilla kuitenkin niin, että vajaa vuosi on 12 kuukautta.

Edunjättäjän korotettu karttuma Saksasta: 0,4 % / 12 kk x 30 kk x 296 885 euroa / 24 kk = 123,70 euroa/kk.

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 404/268 x 4 032,80 euroa/kk x 0,96344 + 1 252,48 euroa/kk + 123,70 x 0,96344 = 7 228,70 euroa/kk.

Teoreettinen leskeneläke: 6/12 x 7 228,70 euroa/kk = 3 614,35 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke: 268/404 x 3 614,35 euroa/kk = 2 397,64 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke on suurempi, joten se myönnetään.

Leskeneläkkeen vähentäminen alkueläkkeen jälkeen 1.6.2018

Kansallinen leskeneläke

Edunjättäjän eläke

Edunjättäjän Saksan laskennallinen työeläke määritellään teoreettisen eläkkeen perusteella siten, että teoreettisesta eläkkeestä vähennetään edunjättäjän kansallinen eläke.

Edunjättäjän eläke Suomesta: 2548 / 2534 x 4 217,70 euroa/kk = 4 241,00 euroa/kk.
Edunjättäjän teoreettinen eläke: 2548 / 2534 x 7 228,70 euroa/kk = 7 268,64 euroa/kk.
Edunjättäjän laskennallinen eläke Saksasta: 7 268,64 euroa/kk – 4 241,00 euroa kk = 3 027,64 euroa/kk.

Lesken laskennallinen eläke

Lesken työeläkkeenä pidetään sitä laskennallista työkyvyttömyyseläkettä, joka leskelle olisi myönnetty, jos leski olisi tullut työkyvyttömäksi edunjättäjän kuolinpäivänä. Koska vähentämisen ajankohta on seuraavan vuoden puolella, lesken laskennallinen eläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vähentämisvuoden tasoon.

Koska leski ei saa vielä eläkettä työskentelystään Saksassa, lesken laskennallinen eläke lasketaan samoin kuin laskettaisiin EU-eläkkeen teoreettinen eläke. Kun lasketaan teoreettista ja pro rata -eläkettä, tulevan ajan ansioiden jakajana on tarkasteluajan Suomen kuukausien lukumäärä kuitenkin niin, että vajaa vuosi on 12 kuukautta. Suomen kuukausien lukumäärään lisätään kuukaudet, jolloin leskellä ei ole lainkaan eläkettä kartuttavaa vakuutusaikaa missään EU-maassa (vuosi 2015). Jakaja on siis 12 kk + 12 kk = 24 kk.

Lesken työansiot tarkasteluajalta palkkakertoimella tarkistettuna, PTEL-vähennyksen jälkeen, euroa/vuosi:

Vuosi Ansiot
2012 Saksa
2013 Saksa
2014 Saksa
2015  
2016 14 000

Tarkasteluajan ansiot ovat yhteensä 14 000 euroa.

Tuleva aika eläketapahtumavuoden 2017 alusta 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun: 125 kuukautta.
Tulevan ajan ansio: 14 000 euroa / 24 kk = 583,33 euroa/kk.
Tulevan ajan eläke: 583,33 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 125 kk = 91,15 euroa/kk.

Lesken oma laskennallinen eläke Suomesta: 1 772,80 euroa/kk x 0,96344 + 91,15 euroa/kk = 1 799,14 euroa/kk.
Lesken teoreettinen eläke: 372/236 x 1 772,80 euroa/kk x 0,96344 + 91,15 euroa/kk = 2 783,40 euroa/kk.
Lesken oma laskennallinen eläke Saksasta: 2 783,40 euroa/kk – 1 799,14 euroa/kk = 984,26 euroa/kk.

Lesken oma laskennallinen kokonaiseläke vähentämishetkellä: 2548 / 2534 x 2 783,40 euroa/kk = 2 798,78 euroa/kk.
Lesken oma laskennallinen eläke Saksasta vähentämishetkellä: 2548 / 2534 x 984,26 euroa/kk = 989,70 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen (suhteellinen vähennys)

Leskeneläkkeen alkamisvuoden mukainen vähennyksen peruste tarkistetaan työeläkeindeksillä vähentämishetken tasoon: 2548 / 2534 x 694,50 euroa/kk = 698,34 euroa/kk.
Ylite: 2 798,78 euroa/kk – 698,34 euroa/kk = 2 100,44 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 2 100,44 euroa/kk = 1 050,22 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke: 6/12 x 4 241,00 euroa/kk = 2 120,50 euroa/kk.
Laskennallinen Saksan leskeneläke: 6/12 x 3 027,64 euroa/kk = 1 513,82 euroa/kk.
Yhteensä: 2 120,50 euroa/kk + 1 513,82 euroa/kk = 3 634,32 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähennys jaetaan Saksan laskennallisen leskeneläkkeen ja Suomen leskeneläkkeen suhteessa. Suomen osuus leskeneläkkeen vähennyksestä: 1 050,22 euroa/kk x 2 120,50 euroa/kk / 3 634,32 euroa/kk = 612,77 euroa/kk.

Vähennetty kansallinen leskeneläke: 2 120,50 euroa/kk – 612,77 euroa/kk = 1 507,73 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 2548 / 2534 x 7 228,70 euroa/kk = 7 268,64 euroa/kk.
Vähentämätön teoreettinen leskeneläke: 6/12 x 7 268,64 euroa/kk = 3 634,32 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähennyksen peruste: 2548 / 2534 x 694,50 euroa/kk = 698,34 euroa/kk.
Ylite: 2 798,78 euroa/kk – 698,34 euroa/kk = 2 100,44 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 2 100,44 euroa/kk = 1 050,22 euroa/kk.

Vähennetty teoreettinen leskeneläke: 3 634,32 euroa/kk – 1 050,22 euroa/kk = 2 584,10 euroa/kk.

Vähennetty pro rata -leskeneläke: 268/404 x 2 584,10 euroa/kk = 1 714,20 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke on suurempi, joten se myönnetään.

Leskeneläkkeen vähentäminen uudelleen, kun leskelle myönnetään oma eläke 1.2.2019

Kansallinen leskeneläke

Edunjättäjän eläke Suomesta: 2583 / 2548 x 4 241,00 euroa/kk = 4 299,26 euroa/kk.
Edunjättäjän laskennallinen eläke Saksasta: 2583 / 2548 x 3 027,64 euroa/kk = 3 069,23 euroa/kk.

Leskelle myönnetään 1.2.2019 Suomesta työkyvyttömyyseläke, jonka määrä on 2 049,50 euroa/kk. Lesken laskennallisena Saksan eläkkeenä käytetään laskennallista Saksan osuutta aikanaan teoreettisen eläkkeen avulla määritellystä lesken laskennallisesta eläkkeestä. Lesken oma laskennallinen eläke Saksasta tarkistamishetkellä: 2583 / 2548 x 989,70 euroa/kk = 1 003,29 euroa/kk.

Vähennyksen peruste: 2583 / 2548 x 698,34 euroa/kk = 707,93 euroa/kk.
Ylite: 3 052,79 euroa/kk – 707,93 euroa/kk = 2 344,86 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 2 344,86 euroa/kk = 1 172,43 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke: 6/12 x 4 299,26 euroa/kk = 2 149,63 euroa/kk.
Laskennallinen Saksan leskeneläke: 6/12 x 3 069,23 euroa/kk = 1 534,62 euroa/kk.
Yhteensä: 2 149,63 euroa/kk + 1 534,62 euroa/kk = 3 684,25 euroa/kk.

Suomen suhteellinen osuus leskeneläkkeen vähennyksestä: 1 172,43 euroa/kk x 2 149,63 euroa/kk / 3 684,25 euroa/kk = 684,07 euroa/kk.

Vähennetty kansallinen leskeneläke: 2 149,63 euroa/kk – 684,07 euroa/kk = 1 465,56 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 2583 / 2548 x 7 268,64 euroa/kk = 7 368,48 euroa/kk.
Vähentämätön teoreettinen leskeneläke: 6/12 x 7 368,48 euroa/kk = 3 684,24 euroa/kk.

Vähennyksen peruste: 2583 / 2548 x 698,34 euroa/kk = 707,93 euroa/kk.
Ylite: 3 052,79 euroa/kk – 707,93 euroa/kk = 2 344,86 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 2 344,86 euroa/kk = 1 172,43 euroa/kk.

Vähennetty teoreettinen leskeneläke: 3 684,24 euroa/kk – 1 172,43 euroa/kk = 2 511,81 euroa/kk.

Vähennetty pro rata -leskeneläke: 268/404 x 2 511,81 euroa/kk = 1 666,25 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 26.11.2015 – toistaiseksiJulkaistu 26.11.2015
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkissä on muutettu pääotsikkoa, lähtö- ja perustietoja sekä vähennyksen perustetta.

Suomessa asuva edunjättäjä on kuollut työkyvyttömyyseläkkeellä ollessaan. Perhe-eläkkeen tulevaa aikaa ei ositeta, koska Ruotsista ei ole myönnetty tulevan ajan sisältävää perhe-eläkettä. Koko LITA-etuus vähennetään Suomen työeläkkeestä, koska sitä ei oteta vähentävänä etuutena huomioon Ruotsissa.

Perustiedot

 • Edunjättäjä oli syntynyt vuonna 1965
 • Edunjättäjä kuolee 17.9.2013
 • Edunjättäjän työkyvyttömyyseläke 1.5.2012 alkaen oli Suomesta 2 300 euroa/kk (josta ansaittu eläke 1 550 euroa/kk ja tulevan ajan eläke 750 euroa/kk) ja Ruotsista 190 euroa/kk
 • Edunsaajana leski, joka työsuhteessa
 • Lesken oma laskennallinen eläke 1 000 euroa/kk
 • LITA-perhe-eläke leskelle 400 euroa/kk
 • Työeläkeindeksi 2475 (2013) / 2509 (2014)
 • Rahamäärät eläkkeen laskentavuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

Edunjättäjällä oli vakuutuskausia yhteensä 270 kk, joista

 • Ruotsissa 1988-1995 yhteensä 90 kk
 • Suomessa 1996-2010 yhteensä 180 kk

Kansallinen leskeneläke 1.10.2013 alkaen

Leskeneläke 6/12 x 2 300,00 euroa/kk = 1 150,00 euroa/kk.

LITA-vähennys:

1 150,00 euroa/kk – 400,00 euroa/kk = 750,00 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen alkueläkkeen jälkeen 1.4.2014

Perhe-eläkkeen kansallisen ja pro rata -eläkkeen edullisuusvertailu tehdään, kun leskeneläkettä vähennetään alkueläkkeen jälkeen. LITA-vähennys tehdään siihen eläkkeeseen, joka on suurempi.

Edunjättäjän eläke Suomesta: 2509/2475 x 2 300,00 euroa/kk = 2 331,60 euroa/kk.
Edunjättäjän eläke Ruotsista: 2509/2475 x 190,00 euroa/kk = 192,61 euroa/kk.

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 2509/2475 x (270/180 x 1 550 euroa/kk + 750 euroa/kk) = 3 117,24 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke

Leskeneläkkeen alkamisvuoden mukainen vähennyksen peruste tarkistetaan työeläkeindeksillä vähentämishetken tasoon.

Leskeneläkkeen vähennyksen peruste: 2509/2475 x 663,50 euroa/kk = 672,61 euroa/kk.
Ylite: 1 000,00 euroa/kk – 672,61 euroa/kk = 327,39 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 327,39 euroa/kk = 163,70 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke: 6/12 x 2 331,60 euroa/kk = 1 165,80 euroa/kk.
Laskennallinen Ruotsin leskeneläke: 6/12 x 192,61 euroa/kk = 96,31 euroa.

Suomen suhteellinen osuus vähennyksestä: 163,70 euroa/kk x 1 165,80 euroa/kk / 1 262,11 euroa/kk = 151,21 euroa/kk.

Vähennetty kansallinen leskeneläke: 1 165,80 euroa/kk – 151,21 euroa/kk = 1 014,59 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke

Leskeneläkkeen vähennyksen peruste: 2509/2475 x 663,50 euroa/kk = 672,61 euroa/kk.
Ylite: 1 000,00 euroa/kk – 672,61 euroa/kk = 327,39 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 327,39 euroa/kk = 163,70 euroa/kk.

Vähentämätön teoreettinen leskeneläke: 6/12 x 3 117,24 euroa/kk = 1 558,62 euroa/kk.

Vähennetty teoreettinen leskeneläke: 1 558,62 euroa/kk – 163,70 euroa/kk = 1 394,92 euroa/kk.

Vähennetty pro rata -leskeneläke: 180/270 x 1 394,92 euroa/kk = 929,95 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke on suurempi.

LITA-vähennys:

1 014,59 euroa/kk – 400,00 euroa/kk = 614,59 euroa/kk.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 29.3.2018 – toistaiseksiJulkaistu 29.3.2018

Edunjättäjä ei ollut eläkkeellä, joten perhe-eläkkeen perusteena oleva edunjättäjän eläke lasketaan EU-säännöin. Kansallisen ja pro rata -leskeneläkkeen edullisuusvertailu tehdään, koska leskeneläkettä vähennetään heti leskeneläkkeen alkaessa. Leskeneläkkeen tulevaa aikaa ei ositeta, koska Ruotsista ei myönnetä tulevan ajan sisältävää leskeneläkettä. Edunjättäjä oli työskennellyt Saksassa alle vuoden ajan, joten Saksa hylkää perhe-eläkehakemuksen. Alle vuoden mittainen Saksan vakuutuskausi jakautuu vakuutuskausien pituuksien suhteessa Suomen ja Ruotsin kesken.

Perustiedot

 • Edunjättäjä oli syntynyt 9.9.1954
 • Edunjättäjä kuolee 19.9.2017
 • Edunjättäjän ansaittu eläke oli Suomesta 464,88 euroa/kk ennen elinaikakertoimella tarkistamista ja Ruotsista 398,40 euroa/kk
 • Edunsaajana leski, jonka vanhuuseläke on Suomesta 334,80 euroa/kk ja Ruotsista 516,10 euroa/kk
 • Korotetun karttuman ansioperuste on 2 500 euroa/kk
 • Elinaikakerroin 0,96800
 • Rahamäärät eläkkeen laskentavuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

Eedunjättäjällä vakuutuskausia yhteensä 481 kk, joista

 • Suomessa 1977-1987 yhteensä 123 kk
 • Saksassa 1988 yhteensä 10 kk
 • Ruotsissa 1989-2017 yhteensä 348 kk, joista 53-62-vuotiaana 31.12.2016 saakka 111 kk ja 62-vuotiaana 1.1.2017 alkaen 9 kk

Kansallinen leskeneläke 1.10.2017 alkaen

Edunjättäjän eläke: 464,88 euroa/kk x 0,96800 = 450,00 euroa/kk.

Vähentämätön kansallinen leskeneläke: 6/12 x 450,00 euroa/kk = 225,00 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen (suhteellinen vähennys)

Lesken omat eläkkeet: 334,80 euroa/kk + 516,10 euroa/kk = 850,90 euroa/kk.
Vähennyksen peruste: 694,50 euroa/kk.
Ylite: 850,90 euroa/ kk – 694,50 euroa/kk = 156,40 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 156,40 euroa/kk = 78,20 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke: 6/12 x 450,00 euroa/kk = 225,00 euroa/kk.
Laskennallinen Ruotsin leskeneläke: 6/12 x 398,40 euroa/kk = 199,20 euroa/kk.
Yhteensä: 225,00 euroa/kk + 199,20 euroa/kk = 424,20 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähennys jaetaan Suomen leskeneläkkeen ja Ruotsin laskennallisen leskeneläkkeen suhteessa. Suomen osuus leskeneläkkeen vähennyksestä: 78,20 euroa/kk x 225,00 euroa/kk / 424,20 euroa/kk = 41,48 euroa/kk.

Vähennetty kansallinen leskeneläke: 225,00 euroa/kk – 41,48 euroa/kk = 183,52 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke 1.10.2017 alkaen

Koska edunjättäjä oli työskennellyt Suomessa vain ennen 1.1.2005, korotetun karttuman ansioperusteena on edunjättäjän sen työsuhteen eläkepalkka, johon tuleva aika olisi liitetty, jos edunjättäjä olisi tullut työkyvyttömäksi viimeisen Suomen työsuhteen päättyessä.

Edunjättäjän korotettu karttuma Ruotsista: 111 kk x 0,4 % / 12 kk x 2 500 e/kk + 9 kk x 0,2 % / 12 kk x 2 500 e/kk = 96,25 euroa/kk.

Teoreettisen eläkkeen vakuutuskausissa otetaan huomioon kaikki vakuutuskaudet.

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 481/123 x 450,00 euroa/kk + 96,25 x 0,96800 = 1 852,93 e/kk.

Vähentämätön teoreettinen leskeneläke: 6/12 x 1 852,93 euroa/kk = 926,47 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen

Lesken omat eläkkeet: 334,80 euroa/kk + 516,10 euroa/kk = 850,90 euroa/kk.
Vähennyksen peruste: 694,50 euroa/kk.
Ylite: 850,90 euroa/ kk – 694,50 euroa/kk = 156,40 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 156,40 euroa/kk = 78,20 euroa/kk.

Vähennetty teoreettinen leskeneläke: 926,47 euroa/kk – 78,20 euroa/kk = 848,27 euroa/kk.

Pro rata -eläkkeen jakajassa otetaan huomioon vain Suomen ja Ruotsin vakuutuskaudet. Tällöin Saksan kaudet jakautuvat Suomen ja Ruotsin vastattaviksi vakuutuskausien suhteessa.

Vähennetty pro rata -leskeneläke: 123/471 x 848,27 euroa/kk = 221,52 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke on suurempi, joten se myönnetään.

EsimerkkiVoimassaoloaika 16.11.2015 – toistaiseksiJulkaistu 16.11.2015
Muutokset edelliseen versioon

Lisätty teksti, että kansallinen leskeneläke on suurempi, joten se myönnetään.

Suomessa asuva edunjättäjä oli eläkkeellä. Kansallisen ja pro rata -leskeneläkkeen edullisuusvertailu tehdään, koska leskeneläkettä vähennetään heti leskeneläkkeen alkaessa. Leskeneläkkeen tulevaa aikaa ei ositeta, koska Ruotsista ei myönnetä tulevan ajan sisältävää leskeneläkettä.

Perustiedot

 • Edunjättäjä oli syntynyt vuonna 1954
 • Edunjättäjä kuolee 16.3.2014
 • Edunjättäjän työkyvyttömyyseläke 1.5.2008 alkaen Suomesta oli 1 281,25 euroa/kk (josta ansaittu eläke 906,25 euroa/kk ja tulevan ajan eläke 375 euroa/kk) ja Ruotsista 391,50 euroa/kk
 • Edunsaajana leski, jonka työkyvyttömyyseläke Suomesta on 1 355,20 euroa/kk ja Ruotsista 462,30 euroa/kk
 • Rahamäärät eläkkeen laskentavuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

Eedunjättäjällä vakuutuskausia yhteensä 362 kk, joista

 • Suomessa 1977-1979 yhteensä 26 kk
 • Ruotsissa 1980-1985 yhteensä 72 kk
 • Suomessa 1986-2007 yhteensä 264 kk

Kansallinen leskeneläke 1.4.2014 alkaen

Vähentämätön leskeneläke: 6/12 x 1 281,25 euroa/kk = 640,63 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen (suhteellinen vähennys)

Lesken omat eläkkeet: 1 355,20 euroa/kk + 462,30 euroa/kk = 1 817,50 euroa/kk.
Vähennyksen peruste: 675,00 euroa/kk.
Ylite: 1 817,50 euroa/ kk – 675,00 euroa/kk = 1 142,50 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 1 142,50 euroa/kk = 571,25 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke: 6/12 x 1 281,25 euroa/kk = 640,63 euroa/kk.
Laskennallinen Ruotsin leskeneläke: 6/12 x 391,50 euroa/kk = 195,75 euroa/kk.
Yhteensä: 640,63 euroa/kk + 195,75 euroa/kk = 836,38 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähennys jaetaan Suomen leskeneläkkeen ja Ruotsin laskennallisen leskeneläkkeen suhteessa. Suomen osuus vähennyksestä on: 571,25 euroa/kk x 640,63 euroa/kk / 836,38 euroa/kk = 437,55 euroa/kk.

Vähennetty kansallinen leskeneläke: 640,63 euroa/kk – 437,55 euroa/kk = 203,08 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke 1.4.2014 alkaen

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 362/290 x 906,25 euroa/kk + 375,00 euroa/kk = 1 506,25 euroa/kk.

Vähentämätön teoreettinen leskeneläke: 6/12 x 1 506,25 euroa/kk = 753,13 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen

Lesken omat eläkkeet: 1 355,20 euroa/kk + 462,30 euroa/kk = 1 817,50 euroa/kk.
Vähennyksen peruste: 675,00 euroa/kk.
Ylite: 1 817,50 euroa/ kk – 675,00 euroa/kk = 1 142,50 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 1 142,50 euroa/kk = 571,25 euroa/kk.

Vähennetty teoreettinen leskeneläke: 753,13 euroa/kk – 571,25 euroa/kk = 181,88 euroa/kk.

Vähennetty pro rata -leskeneläke: 290/362 x 181,88 euroa/kk = 145,70 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke on suurempi, joten se myönnetään.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 16.11.2015 – toistaiseksiJulkaistu 16.11.2015
Muutokset edelliseen versioon

Muokattu perustietoja ja korjattu määrävirhe.

Virossa asuva edunjättäjä kuolee eläkkeellä ollessaan. Edunjättäjä oli saanut työkyvyttömyyseläkettä 1.4.2002 alkaen sekä Suomesta että Virosta. Edunsaajana on Virossa asuva, eläkkeellä oleva leski. Perhe-eläkkeen perusteena on edunjättäjän kansallinen eläke, koska edunjättäjän eläkepäätös on annettu ennen Viron liittymistä EU:hun 1.5.2004. Leskeneläkkeen tulevaa aikaa ei ositeta, koska Viron leskeneläkkeessä ei ole tulevaa aikaa.

Perustiedot

 • Edunjättäjä oli syntynyt vuonna 1952
 • Edunjättäjä kuolee 3.5.2014
 • Edunjättäjän työkyvyttömyyseläke 1.4.2002 alkaen Suomesta oli 750 euroa/kk ja Virosta 215 euroa/kk
 • Edunsaajana leski, jonka työkyvyttömyyseläke Suomesta on 420 euroa/kk ja Virosta 280 euroa/kk
 • Rahamäärät eläkkeen laskentavuoden tasossa

Vakuutuskaudet eri maissa

Edunjättäjällä vakuutuskausia yhteensä 312 kk, joista

 • Virossa 1976-1996 yhteensä 252 kk
 • Suomessa 1997-2001 yhteensä 60 kk

Kansallinen leskeneläke 1.6.2014 alkaen

Vähentämätön leskeneläke: 6/12 x 750,00 euroa/kk = 375,00 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen (suhteellinen vähennys)

Leskeneläkettä vähennettäessä lesken tuloina otetaan huomioon Suomen eläkkeen lisäksi Virosta myönnetty eläke. Leskeneläkkeen vähennys jaetaan Viron laskennallisen leskeneläkkeen ja Suomen leskeneläkkeen suhteessa. Laskennallisena Viron leskeneläkkeenä pidetään Suomen lainsäädännön mukaista lesken osuutta edunjättäjän Viron eläkkeestä.

Edunjättäjän eläkkeet Suomesta ja Virosta: 750,00 euroa/kk + 215,00 euroa/kk = 965,00 euroa/kk.

Lesken omat eläkkeet Suomesta ja Virosta: 420,00 euroa/kk + 280,00 euroa/kk = 700,00 euroa/kk.
Vähennyksen peruste: 675,00 euroa/kk.
Ylite: 700,00 euroa/kk – 675,00 euroa/kk = 25,00 euroa/kk.
Vähennys: 0,5 x 25,00 euroa/kk = 12,50 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke: 6/12 x 750,00 euroa/kk = 375,00 euroa/kk.
Laskennallinen Viron leskeneläke: 6/12 x 215,00 euroa/kk = 107,50 euroa/kk.
Yhteensä: 375,00 euroa/kk + 107,50 euroa/kk = 482,50 euroa/kk.

Suomen osuus leskeneläkkeen vähennyksestä: 12,50 euroa/kk x 375,00 euroa kk / 482,50 euroa/kk = 9,72 euroa/kk.

Vähennetty kansallinen leskeneläke: 375,00 euroa/kk – 9,72 euroa/kk = 365,28 euroa/kk.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 23.4.2024 – toistaiseksiJulkaistu 23.4.2024
Muutokset edelliseen versioon

Esimerkkiin on päivitetty vuoden 2023 työeläkeindeksi, palkkakerroin ja elinaikakerroin, aikaisemmin esimerkissä oli oletusindeksit vuoden 2023 osalta.

Suomessa asuva edunjättäjä ei ollut kuollessaan eläkkeellä, joten perhe-eläkkeen perusteena oleva edunjät-täjän eläke lasketaan EU-säännösten mukaan. Perhe-eläkkeen perusteena oleva edunjättäjän eläke lasketaan kansallisena eläkkeenä ja pro rata -eläkkeenä, joista perhe-eläkkeenä myönnetään suurempi.

Leskeneläkettä vähennetään, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Perustiedot

 • Edunjättäjä oli syntynyt 2.6.1970
 • Edunjättäjä kuolee syyskuussa 2022
 • Edunjättäjän ansaittu eläke oli 562 euroa/kk ennen elinaikakertoimella tarkistamista (2022 tasossa)
 • Edunsaajina 8.12.1975 syntynyt leski ja 18.4.2005 syntynyt lapsi
 • Lesken ansaittu eläke on 800 euroa/kk ennen elinaikakertoimella tarkistamista (2023 tasossa)
 • Elinaikakerroin 0,94659 (2022) / 0,94419 (2023)
 • Työeläkeindeksi 2691 (2022) / 2874 (2023),
 • Palkkakerroin 1,501 (2022) / 1,558 (2023)

Vakuutuskaudet eri maissa

Edunjättäjällä oli vakuutuskausia yhteensä 264 kk, joista

 • Ruotsissa 1999–2008 yhteensä 120 kk
 • Suomessa 2009–2021 yhteensä 144 kk

Leskellä on vakuutuskausia yhteensä 156 kk, joista

 • Ruotsissa 2004 yhteensä 12 kk
 • Suomessa 2009–2021 yhteensä 144 kk

Perhe-eläke 1.10.2022

Edunjättäjän Suomen työansiot tarkasteluajalta palkkakertoimella tarkistettuna, euroa/vuosi:

Vuosi Ansiot
2017 36 000
2018 36 000
2019 38 000
2020 38 500
2022 39 000
Tarkasteluajan ansiot ovat yhteensä 187 500 euroa

Kansallinen perhe-eläke

Tulevan ajan ansiot jaetaan tarkasteluaikaan sisältyvien kuukausien lukumäärällä (60). Jakaja on aina pääsään-töisesti 60, vaikka tarkasteluaikaan sisältyisi vuosia, jolloin henkilö ei ole työskennellyt Suomessa. Ruotsin perhe-eläkkeeseen ei tule tulevaa aikaa, joten tulevan ajan ositusta ei tehdä.

Tuleva aika eläketapahtumavuoden alusta 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun: 162 kuukautta.

Tulevan ajan ansio: 187 500,00 euroa / 60 kk = 3 125,00 euroa/kk.

Tulevan ajan eläke: 3 125,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 162 kk = 632,81 euroa/kk.

Edunjättäjän kansallinen eläke: 562,00 euroa/kk x 0,94659 + 632,81 euroa/kk = 1 164,79 euroa/kk.

Leskeneläke: 6/12 x 1 164,79 euroa/kk = 582,40 euroa/kk.
Lapseneläke: 4/12 x 1 164,79 euroa/kk = 388,26 euroa/kk.

Pro rata -perhe-eläke

Kun lasketaan teoreettista ja pro rata -eläkettä, tulevan ajan ansioiden jakajana on tarkasteluajan Suomen kuukausien lukumäärä kuitenkin niin, että vajaa vuosi on 12 kuukautta.

Tuleva aika eläketapahtumavuoden alusta 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun: 162 kuukautta.

Tulevan ajan ansio: 187 500,00 euroa / 60 kk = 3 125,00 euroa/kk.

Tulevan ajan eläke: 3 125,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 162 kk = 632,81 euroa/kk.

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 264/144 x 562,00 euroa/kk x 0,94659 + 632,81 euroa/kk = 1 608,11 euroa/kk.

Teoreettinen leskeneläke: 6/12 x 1 608,11 euroa/kk = 804,06 euroa/kk.
Teoreettinen lapseneläke: 4/12 x 1 608,11 euroa/kk = 536,04 euroa/kk.

Lesken pro rata -eläke: 144/264 x 804,06 euroa/kk = 438,58 euroa/kk.
Lapsen pro rata -eläke: 144/264 x 536,04 euroa/kk = 292,39 euroa/kk.

Kansallinen perhe-eläke on suurempi, joten se myönnetään.

Leskeneläkkeen vähentäminen lapsen täyttäessä 18 vuotta

Lapsi täyttää 18 vuotta 18.4.2023, joten leskeneläkättä vähennetään 1.5.2023 alkaen. Leskeneläkettä vähennettäessä lesken tuloina otetaan huomioon ne työkyvyttömyyseläkkeet, jotka leskelle olisi myönnetty, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi sinä päivänä, jona lapsi täyttää 18 vuotta. Leskeneläkkeen vähennys jaetaan laskennallisten Suomen ja Ruotsin leskeneläkkeiden suhteessa.

Lapseneläke jatkuu maksussa muuttumattomana lapsen 20 vuoden ikään.

Kansallinen leskeneläke

Edunjättäjän eläke

Edunjättäjän Ruotsin laskennallinen työeläke määritellään teoreettisen eläkkeen perusteella siten, että teoreettisesta eläkkeestä vähennetään edunjättäjän kansallinen eläke.

Edunjättäjän eläke indeksikorotettuna: 2874 / 2691 x 1 164,79 euroa/kk = 1 244,00 euroa/kk.

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 2874/ 2691 x 1 608,11 euroa/kk = 1 717,47 euroa/kk.

Edunjättäjän laskennallinen eläke Ruotsista: 1 717,47 euroa/kk – 1 244,00 euroa/kk = 473,47 euroa/kk.

Lesken laskennallinen eläke

Lesken Suomen työansiot tarkasteluajalta palkkakertoimella tarkistettuna, euroa/vuosi:

Vuosi Ansiot
2018 32 000
2019 33 000
2020 34 000
2021 35 500
2022 35 000
Tarkasteluajan ansiot ovat yhteensä 169 500 euroa

Tuleva aika lapsen 18 vuoden täyttämisvuoden alusta lesken 65 vuoden iän täyttämiskuukauden loppuun: 216 kuukautta.

Tulevan ajan ansio: 169 500,00 euroa / 60 kk = 2 825,00 euroa/kk.

Tulevan ajan eläke: 2 825,00 euroa/kk x 1,5 % / 12 kk x 216 kk = 762,75 euroa/kk.

Koska leski ei vielä saa eläkettä työskentelystään Ruotsissa, saadaan sieltä arvio lesken omasta eläkkeestä. (Jos arviota ei saada, lesken laskennallinen eläke lasketaan samoin kuin laskettaisiin EU-eläkkeen teoreettinen eläke.)

Ruotsin arvioitu työeläkkeen määrä on 50,00 e/kk

(800,00 euroa/kk x 0,94419) + 50,00 + 762,75 euroa/kk = 1 568,10 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen (suhteellinen vähennys)

Leskeneläkkeen vähennyksen peruste: 779,00 euroa/kk. (vuoden 2023 tasossa)

Ylite: 1 568,10 euroa/kk – 779,00 euroa/kk = 789,10 euroa/kk.

Vähennys: 0,5 x 789,10 euroa/kk = 394,55 euroa/kk.

Kansallinen leskeneläke: 6/12 x 1 568,10 euroa/kk = 784,05 euroa/kk.
Laskennallinen Ruotsin leskeneläke: 6/12 x 473,47 euroa/kk = 236,74 euroa/kk.
Yhteensä: 784,05 euroa/kk + 236,74 euroa/kk = 1 020,79 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähennys jaetaan laskennallisten Suomen ja Ruotsin leskeneläkkeiden suhteessa. Suomen osuus vähennyksestä: 394,55 euroa/kk x 784,05 euroa/kk / 1 020,79 euroa/kk = 303,05 euroa/kk.

Vähennetty kansallinen leskeneläke: 784,05 euroa/kk – 303,05 euroa/kk = 481,00 euroa/kk.

Pro rata -leskeneläke

Edunjättäjän teoreettinen eläke: 2874 / 2691 x 1 608,11 euroa/kk = 1 717,47 euroa/kk.

Vähentämätön teoreettinen leskeneläke: 6/12 x 1 717,47 euroa/kk = 858,74 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähennyksen peruste: 779,00 (vuoden 2023 tasossa) euroa/kk.

Ylite: 1 568,10 euroa/kk – 779,00 euroa/kk = 789,10 euroa/kk.

Vähennys: 0,5 x 789,10 euroa/kk = 394,55 euroa/kk.

Vähennetty teoreettinen leskeneläke: 858,74 euroa/kk – 394,55 euroa/kk = 464,19 euroa/kk.

Vähennetty pro rata -leskeneläke: 144/264 x 464,19 euroa/kk = 253,19 euroa/kk.

Kansallinen perhe-eläke on suurempi, joten se myönnetään

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.