Esimerkit vanhuuseläkkeestä

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Perustiedot

 • Syntymäaika 21.7.1954
 • Vanhuuseläke alkaa 63-vuotiaana 1.8.2017
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 63 vuotta

Ansaittu eläke

Vuoden 2004 loppuun mennessä ansaittu eläke vuoden 2017 tasossa on 1 341,73 euroa/kk.

Ansaittu eläke 1.1.2005 alkaen:

 

Vuosi

Ansiot v.2017 palkkakertoimen tasossa PTEL-vähennettynä

Ansiot PTEL-vähentämättömänä

Eläke
2005 52 400,00   65,50
2006 52 900,00   66,13
2007 53 509,91   *74,32
2008 29 584,19   46,84
2009 41 244,46   65,30
2010 23 933,32   37,89
2011 30 068,16   47,61
2012 21 755,93   34,45
2013 28 526,99   45,17
2014 30 066,16   47,60
2015 30 066,16   47,60
2016 30 066,16   47,60
2017   17 538,50 **24,85
Yhteensä     650,86

Karttuma palkattoman ajan etuuksista on 62,01 euroa/kk.

*Vuoden 2007 ansaittu eläke on (53 509,91 x 7/12 x 1,5 %) + (53 509,91 x 5/12x 1,9 %)/12 = 74,32 euroa/kk.

** Vuoden 2017 ansaittu eläke on 17 538,50 x 1,7 %/12 = 24,85 euroa/kk.

Henkilön ansaittu eläke yhteensä on 1 341,73 + 650,86 + 62,01 = 2 054,60 euroa/kk.

Ansaitun eläkkeen määrä kerrotaan 1954 syntyneiden elinaikakertoimella 2 054,60 x 0,96800 = 1 988,85 euroa/kk.

Vanhuuseläke 1.8.2017 alkaen on 1 988,85 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Perustiedot

 • Syntymäaika 21.2.1956
 • Vanhuuseläke alkaa 1.9.2019
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 63 vuotta 6 kuukautta

Ansaittu eläke

Vuoden 2004 loppuun mennessä ansaittu eläke vuoden 2019 tasossa on 1 341,73 euroa/kk.

Ansaittu eläke 1.1.2005 alkaen

Vuosi

Ansiot v. 2019 palkkakertoimen tasossa PTEL-vähennettynä

Ansiot PTEL-vähentämättömänä Eläke
2005 52 400,00   65,50
2006 52 900,00   66,13
2007 53 509,91   66,89
2008 29 584,19   36,98
2009 41 244,46   *63,01
2010 23 933,32   37,89
2011 30 068,16   47,61
2012 21 755,93   34,45
2013 28 526,99   45,17
2014 30 066,16   47,60
2015 30 066,16   47,60
2016 30 066,16   47,60
2017   32 500,00 46,04
2018   33 000,00 46,75
2019   19 250,00 **24,86
Yhteensä     724,08

Palkattoman ajan etuuksista karttunut eläke on 62,01 euroa/kk.

*Vuoden 2009 ansaittu eläke on (41 244,46 x 2/12 x 1,5 %) + (41 244,46 x 10/12 x 1,9 %) / 12 = 63,01 euroa/kk.

**Vuoden 2019 ansaittu eläke on (19 250,00 x 2/8 x 1,7 %) + (19 250,00 x 6/8 x 1,5 %) / 12 = 24,86 euroa/kk.

Henkilön ansaittu eläke on yhteensä 1 341,73 + 724,08+ 62,01 = 2 127,82 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke kerrotaan vuonna 1956 syntyneiden elinaikakertoimella (arvio):

2 127,82 x 0,957 = 2 036,32 euroa/kk.

Vanhuuseläke 1.9.2019 alkaen on 2 036,32 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2017 alkaen

Perustiedot

 • Henkilö on syntynyt 11.1.1954
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta
 • Osittainen vanhuuseläke alkaa 1.2.2017 ja vanhuuseläke sen jälkeen 1.2.2019
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2534 vuodelle 2017  ja 2585 vuodelle 2019
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,389 vuodelle 2017 ja 1,417 vuodelle 2019

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 2 035,72 euroa/kk (2017 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke on 2 035,72 x 0,25 % = 508,93 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1954 syntyneen elinaikakertoimella

0,96800 x 508,93 = 492,64 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2017 alkaen on 492,64 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke alkaa 63 vuoden iässä (ikäluokan alin vanhuuseläkeikä), joten siihen ei tule varhennusvähennystä.

Vanhuuseläke 1.2.2019 alkaen

Karttunut eläke osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta 1.1.2017 alkaen 

Vuosi

Työansiot PTEL-vähentämättöminä
vuoden 2019 tasossa 

EläkeKarttumis%
20172 649,24*3,751,7
201729 141,64*36,431,5
201831 544,6439,431,5
20192 628,663,291,5
Yhteensä 82,90 

* Vuoden 2017 työansiot jaetaan eri karttumisprosenttien ajoille niiden kuukausien suhteessa, joihin karttumisprosentit kohdistuvat.

Vuoden 2017 ansaittu eläke on (31 790,88 x 1/12 x 1,7 %) + (31 790,88 x 11/12 x 1,5 %)/12 = 3,75 + 36,43 = 40,18 euroa/kk.

Säästöosuus (75 %) pohjaeläkkeestä on vuoden 2019 tasossa

2 035,72 x 1,417/1,389 = 2 076,76

0,75 x 2 076,76 = 1 557,57 euroa/kk

Eläke yhteensä on 1 557,57 + 82,90 = 1 640,47 euroa/kk.

Lykkäyskorotus säästöosuuteen ja osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttuneeseen eläkkeeseen

Lykkäyskorotus ajalta 1.2.2017 – 31.1.2019 = 24 kk

Lykkäyskorotus on 24 kk x 0,4 % = 9,6 %

0,096 x 1 640,47 = 157,49 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 157,49 + 1 640,47 = 1 797,96 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan 1954 syntyneen elinaikakertoimella:

0,96800 x 1 797,96= 1 740,43 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2019 tasoon

492,64 x 2585/2543 = 500,78 euroa/kk

Vanhuuseläke yhteensä

Eläke yhteensä on 500,78+ 1 740,43 = 2 241,21 euroa/kk.

Vanhuuseläke 65-vuotiaana 1.2.2019 alkaen on 2 241,21 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Perustiedot

 • Syntymäaika 6.7.1953
 • Vanhuuseläke alkaa 1.8.2018
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 63 vuotta

Ansaittu eläke

Vuoden 2004 loppuun mennessä ansaittu eläke vuoden 2018 tasossa on 1 240,73 euroa/kk.

Ansaittu eläke 1.1.2005 alkaen

Vuosi

Ansiot v. 2018 palkkakertoimen
 tasossa PTEL-vähennettynä

Ansiot PTEL-vähentämättömänä Eläke
2005 52 400,00   65,50
2006 52 900,00   *73,47
2007 53 509,91   84,72
2008 29 584,19   46,84
2009 41 244,46   65,30
2010 23 933,32   37,89
2011 30 068,16   47,61
2012 21 755,93   34,45
2013 28 526,99   45,17
2014 30 066,16   47,60
2015 30 066,16   47,60
2016 30 066,16   **74,75
2017   32 500,00 40,63
2018   19 250,00 24,06
Yhteensä     735,59

*Vuoden 2006 ansaittu eläke on (52 900,00 x 7/12 x 1,5 %) + (52 900,00 x 5/12 x 1,9 %)/12 = 73,47 euroa/kk.

**Vuoden 2016 ansaittu eläke on (30 066,16 x 7/12 x 1,9 %) + (30 066,16 x 5/12 x 4,5 %)/12 = 74,75 euroa/kk.

Vuoden 2017 alusta karttumisprosentti putoaa 1,5 prosenttiin.

Lykkäyskorotus

Lykkäyskorotus lasketaan ajalta 1.1.2017-31.7.2018 = 19 kk

Lykkäyskorotus on 19 x 0,4 % = 7,6 %

Eläke yhteensä ennen lykkäyskorotusta on 1 240,73 + 735,59 = 1 976,32 euroa/kk.

Lykkäyskorotus on 0,076 x 1 976,32 = 150,20 euroa/kk.

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 1 976,32 + 150,20 = 2 126,52 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke kerrotaan 1953 syntyneiden elinaikakertoimella:

2 126,52 x 0,97200 = 2 066,98 euroa/kk.

Vanhuuseläke 1.8.2018 alkaen on 2 066,98 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Perustiedot

 • Henkilö on syntynyt 6.7.1953
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 63 vuotta
 • Henkilö ottaa vanhuuseläkkeen 1.8.2023 alkaen

Ansaittu eläke

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut eläke on 415,94 euroa/kk (2023 tasossa).

Ansaittu eläke 1.1.2017-31.7.2023

Vuosi YEL-työtulo vuoden 2023 tasossa Eläke Karttumisprosentti
2017 15 500,00 19,38 1,5
2018 15 500,00 19,38 1,5
2019 15 500,00 19,38 1,5
2020 15 500,00 19,38 1,5
2021 9041,67 11,30 1,5
Yhteensä   88,82  

Eläkkeen karttuminen loppuu vakuuttamisen yläikärajalla. Vuonna 1953 syntyneen vakuuttamisen yläikäraja on 68 vuotta.

Ansaittu eläke on 415,94 + 88,82 = 504,76 euroa/kk.

Lykkäyskorotus

Lykkäyskorotus ajalta 1.1.2017-31.7.2023 = 79 kk

Lykkäyskorotus on 79 x 0,4% = 31,6 %

0,316 x 504,76 = 159,50 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 504,76 + 159,50 = 664,26 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella:

0,97200 x 664,26 = 645,66 euroa/kk.

Vanhuuseläke 1.8.2023 alkaen on 645,66 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2018 alkaen

Perustiedot

 • Syntymäaika 15.1.1953
 • Osittainen vanhuuseläke alkaa 1.2.2018
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä 63 vuotta
 • Vanhuuseläke alkaa 1.2.2020
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2548 vuodelle 2018 ja 2617 vuodelle 2020
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,391 vuodelle 2018 ja 1,446 vuodelle 2020

Vuoden 2017 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 3 050,20 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke 50 % on 0,5 x 3 050,20 = 1 525,10 euroa/kk.

Lykkäyskorotus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen

Lykkäyskorotus 1.1.2017-31.1.2018 = 13 kk

Lykkäyskorotus on 13 x 0,4 % = 5,2 %

0,052 x 1 525,10 = 79,31 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 1 525,10 + 79,31 = 1 604,41 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1953 syntyneen elinaikakertoimella:

0,97200 x 1 604,41 = 1 559,49 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke 1.2.2018 alkaen on 1 559,49 euroa/kk (2018 tasossa).

Vanhuuseläke 1.1.2020 alkaen

Säästöosuus (50%) on vuoden 2020 tasossa

3 050,20 x 1,446/1,391 =3 170,80 euroa/kk

0,5 x 3 170,80 =1 585,40 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta henkilölle on karttunut eläkettä 128,00 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Eläkkeet yhteensä 1 585,40 + 128,00 = 1 713,40 euroa/kk

Lykkäyskorotus säästöosuuteen ja osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta alkaen karttuneeseen eläkkeeseen

Lykkäyskorotus 1.1.2017-31.1.2020 = 37 kk

Lykkäyskorotus on 37 x 0,4 % = 14,8 %

0,148 x 1 713,40 = 253,58 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 1 713,40 + 253,58= 1 966,98 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan 1953 syntyneen elinaikakertoimella:

0,97200 x 1 966,98 =  1 911,90 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva 50 %:n osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon vuodesta 2018

1 559,49 x 2617/2548 = 1 601,72 euroa/kk.

Vanhuuseläke yhteensä

Eläke yhteensä on 1 601,72 + 1 911,90 = 3 513,62 euroa/kk.

Vanhuuseläke 1.2.2020 alkaen on 3 513,62 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 1.1.2017 – toistaiseksiJulkaistu 1.1.2017

Osittainen vanhuuseläke (25 %) 1.8.2017 alkaen

Perustiedot

 • Henkilö on syntynyt 1.7.1956
 • Ikäluokan alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 6 kuukautta
 • Henkilö ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen 25 % 1.8.2017
 • Henkilö ottaa toisen 25 % osuuden 1.8.2018
 • Henkilö siirtyy vanhuuseläkkeelle 1.2.2020 alkaen ikäluokan alimmassa vanhuuseläkeiässä
 • Työeläkeindeksinä on käytetty 2534 vuodelle 2017, 2548 vuodelle 2018 ja 2617 vuodelle 2020
 • Palkkakertoimena on käytetty 1,389 vuodelle 2017, 1,391 vuodelle 2018 ja 1,446 vuodelle 2020

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on 2 373,47 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 2 373,47 = 593,37 euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys

Varhennusvähennys ajalla 1.8.2017-31.1.2020 = 30 kk

Varhennusvähennys on 30 kk x 0,4 % = 12 %

0,12 x 593,37 = 71,20 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 593,37 – 71,20 = 522,17 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden elinaikakertoimella :

0,96344 x 522,17 = 503,08 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Osittainen vanhuuseläke 25 % 1.8.2017 alkaen on 503,08 euroa/kk (vuoden 2017 tasossa).

Osittainen vanhuuseläke (25 %) 1.8.2018 alkaen

Henkilö ottaa toisen 25 % eläkeosuuden 62 vuoden iässä 1.8.2018 alkaen.

Vuoden 2016 loppuun mennessä karttunut pohjaeläke on vuoden 2018 tasossa

2373,47 x 1,391/1,389 = 2 376,89 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke 25 % on 0,25 x 2 376,89 = 594,22  euroa/kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen varhennusvähennys

Varhennusvähennys ajalla 1.8.2018-31.1.2020 = 18 kk

Varhennusvähennys on 18 kk x 0,4 % = 7,2 %

0,072 x 594,22 = 42,78 euroa/kk

Eläke ennen elinaikakertoimella tarkistamista

Eläke yhteensä on 594,22 – 42,78  = 551,44 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan oman ikäluokan elinaikakertoimella:

0,96102 x 551,44 = 529,94 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva osittainen vanhuuseläke tarkistetaan vuoden 2018 tasoon työeläkeindeksillä

503,08 x 2548/2534 = 505,86 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke

Eläke on yhteensä 505,86 + 529,94 = 1 035,80 euroa/kk

Osittainen vanhuuseläke 1.8.2018 alkaen on 1 035,80 euroa/kk (vuoden 2018 tasossa).

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen 1.2.2020 alkaen

Henkilö täyttää vanhuuseläkeikänsä vuoden 2020 alussa ja hän jää vanhuuseläkkeelle 1.2.2020 alkaen.

Säästöosuus (50%) on vuoden 2020 tasossa

2 372,47 x 1,446/1,389= 2 469,83 euroa/kk.

0,5 x 2 469,83 euroa/kk = 1 234,92 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Osittaisen vanhuuseläkkeen alkamisvuoden alusta ansaittu eläke on 124,03 euroa/kk (vuoden 2020 tasossa).

Eläke yhteensä on 1 234,92 + 124,03 = 1 358,95 euroa/kk.

Eläkkeen tarkistaminen elinaikakertoimella

Eläke tarkistetaan vuonna 1956 syntyneen elinaikakertoimella :

0,96102 x 1 358,95= 1 305,98 euroa/kk.

Maksussa olevan osittaisen vanhuuseläkkeen tarkistaminen työeläkeindeksillä

Maksussa oleva ensimmäinen 25 %:n osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon vuodesta 2018

505,86 x 2617/2548 = 519,56 euroa/kk.

Maksussa oleva toinen 25 %:n osittainen vanhuuseläke tarkistetaan työeläkeindeksillä vuoden 2020 tasoon vuodesta 2018

529,94 x 2617/2548 = 544,29 euroa/kk.

Vanhuuseläke yhteensä

Eläke on yhteensä 519,56 + 544,29 + 1 305,98 = 2 369,83 euroa/kk.

Vanhuuseläke 1.2.2020 alkaen on  2 369,83 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 6.8.2014 – toistaiseksiJulkaistu 6.8.2014

Perustiedot

 • syntymäaika 5.10.1949
 • osa-aikaeläkkeellä 1.8.2010 alkaen
 • vanhuuseläke alkaa 1.11.2012

Osa-aikaeläkkeen alkaessa

 • vakiintunut ansio 2 071,75 euroa/kk
 • ansion alenema 831,75 euroa/kk
 • osa-aikatyön palkka 1 240,00 e/kk vuoden 2010 tasossa
 • karttunut eläke 1 565,35 euroa/kk vuoden 2012 tasossa


Osa-aikatyöstä ansaittu eläke

Vuosi Työansio  e/v

Ansiot v. 2012 palkkakertoimen (1,291) tasossa   

Ansiot PTEL-vähennettyinä 

 Karttunut eläke e/kk

(vuosiansio x 1,9 % / 12)                               

                              

2010

6 200,00

6 502,19

6 131,57

9,71

2011

15 200,00

15 660,97

14 721,31

23,31

2012

13 100,00

13 100,00

12 248,50

19,39

Yhteensä       52,14

Eläke ansion alenemasta

Ansion alenema on 872,29 euroa/kk vuoden 2012 tasossa.

Eläkettä karttuu ansion alenemasta ajalta 1.8.2010 – 31.10.2012 eli 27 kuukauden ajalta.

Karttumisprosentti on 0,75 %.

872,29 x 27 x 0,75 % / 12 = 14,72 euroa/kk.

Vanhuuseläke yhteensä

Ansaittu eläke yhteensä on 1 565,35 + 52,41 + 14,72 = 1 632,48 euroa/kk.

Ansaitun eläkkeen määrä kerrotaan vuonna 1949 syntyneiden elinaikakertoimella.

1 632,48 x 0,98689 = 1 611,08 euroa/kk.


Vanhuuseläke yhteensä 1.11.2012 alkaen on 1 611,08 euroa/kk.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.

EsimerkkiVoimassaoloaika 6.8.2014 – toistaiseksiJulkaistu 6.8.2014
Muutokset edelliseen versioon

Päivitetty vuoden 2014 tasolle ja korjattu eläketapahtumavuoden ansioista karttuva eläke.

Perustiedot

 • syntymäaika 7.11.1951
 • osatyökyvyttömyyseläkkeen eläketapahtuma vuonna 2009
 • eläkkeen rinnalla työsuhde osatyökyvyttömyyseläkkeen alusta 1.9.2009 alkaen

Työkyvyttömyyseläke vanhuuseläkkeeksi

Osatyökyvyttömyyseläkkeen määrä on ollut 591,32 euroa/kk vuoden 2009 tasossa eli 649,00 euroa/kk vuoden 2014 tasossa.

Osatyökyvyttömyyseläke muuttuu vanhuuseläkkeeksi 1.12.2014 alkaen henkilön täyttäessä 63 vuotta.

Vanhuuseläke on täyden työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen eli 1 298,00 euroa/kk.

Työkyvyttömyyseläkkeen aikana karttunut uusi eläke

Henkilö on työskennellyt osatyökyvyttömyyseläkkeen rinnalla. Hänen työskentelynsä päättyy marraskuussa 2014 ja hän hakee tästä työstä karttunutta vanhuuseläkettä. Työkyvyttömyyseläkkeen eläketapahtumavuonna tehdystä työstä ei kartu eläkettä, koska eläkkeeseen sisältyy tulevan ajan eläkeosa. Tämä koskee myös eläkkeen rinnalla eläketapahtumavuonna tehtyä työtä.

Vuosi

Ansiot e/v

Ansiot v. 2014 palkkakertoimen (1,350) tasossa

Ansiot PTEL-vähennettyinä

Karttunut eläke e/kk

(vuosiansio x 1,5 % / 12)

2010

18 300,00

20 069,05

18 925,11

23,66

2011

19 500,00

21 009,58

19 749,00

24,69

2012

20 100,00

21 018,59

19 652,38

24,57

2013

20 500,00

20 855,31

19 499,72

24,37

2014

19 300,00

19 300,00

17 939,35

22,42

Yhteensä

 

 

 

119,71

Eläkkeen määrä kerrotaan vuonna 1951 syntyneiden elinaikakertoimella 119,71 euroa/kk x 0,97914 = 117,21 euroa/kk.

Vanhuuseläke yhteensä

Vanhuuseläke yhteensä 1.12.2014 alkaen on 1 298,00 euroa/kk + 117,21 euroa/kk = 1 415,21 euroa/kk.

Voit tarkastella tämän asiakirjan sisältöä voimassaoloajan perusteella.

Vaihda voimassaolopäivää.

Valittu voimassaoloaika vaihtuu kaikkiin tämän asiakokonaisuuden (auki olevan sivun) asiakirjoihin.