Esimerkit perhe-eläkkeestä

Voit tarkastella tätä asiakokonaisuutta voimassaolopäivän perusteella.
Syötä päivämäärä.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Perustiedot

 • Edunjättäjä kuolee marraskuussa 2012
 • Hän oli vuonna 2007 myönnetyllä vanhuuseläkkeellä
 • Edunjättäjän vanhuuseläke oli 1 750,00 euroa/kk (vuoden 2012 tasossa)
 • Edunsaajana on 61-vuotias leski, joka ei ole vielä työeläkkeellä
 • Leskelle myönnetään 6 kuukauden alkueläke 1.12.2012 alkaen

Lesken alkueläke

Leskeneläkkeen määrä on 1 750,00 / 2 = 875,00 euroa/kk.

Määrä vuonna 2013 on 875,00 x 2475 / 2407 = 899,72 euroa/kk.

Leskeneläkkeen vähentäminen

Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään 6 kuukauden jälkeen eli 1.6.2013.

Lesken omana eläkkeenä otetaan huomioon se laskennallinen eläke, joka hänelle olisi myönnetty työkyvyttömyyseläkkeenä, jos hän olisi tullut työkyvyttömäksi edunjättäjän kuolinpäivänä.

Laskennallinen eläke on 1 670,00 euroa/kk (vuoden 2012 tasossa).

Lesken laskennallinen eläke tarkistetaan työeläkeindeksillä laskentavuodesta 2012 leskeneläkkeen vähentämisvuoden 2013 tasoon.

Lesken laskennallinen eläke vuonna 2013 on 1 670,00 x 2475 / 2407 = 1 717,18 euroa/kk.

Vähennyksen peruste tarkistetaan perhe-eläkkeen alkamisvuodesta vähentämisvuoden tasoon työeläkeindeksillä.

Vähennyksen peruste on 645,50 x 2475 / 2407 = 663,74 euroa.

Ylite on 1 717,18 – 663,74 = 1 053,44 euroa.

Leskeneläkkeen vähennyksen määrä on 1 053,44 / 2 = 526,72 euroa.

Leskeneläkkeen vähentämisen jälkeen leskeneläkkeen määrä 1.6.2013 alkaen on

899,72 – 526,72 = 373,00 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Perustiedot

 • Edunjättäjä oli kuollut vuonna 2007
 • Edunsaajina olivat leski ja alaikäinen lapsi
 • Edunjättäjän eläke oli 2 760,15 euroa/kk
 • Leskeneläke 6/12: 1 380,08 euroa/kk
 • Lapseneläke 4/12: 920,05 euroa/kk

Leskeneläkkeen vähentäminen

Lapsi täyttää 18 vuotta joulukuussa 2012. Leskeneläkkeeseen tehdään vähennys tammikuusta 2013 alkaen.

Puolet edunjättäjän eläkkeestä vuonna 2013 on 2 760,15 /2 x 2475 / 2127 = 1 605,87 euroa/kk.

Lesken oma laskennallinen eläke on 1 938,00 euroa/kk.

Vähentämisen peruste vuoden 2013 tasossa on 500 x 1,327 / 1,000 = 663,50 euroa.

Vähennetty leskeneläke on 1 605,87 – 0,5 x (1 938,00 – 663,50) = 968,62 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Perustiedot

 • Edunjättäjä kuoli vuonna 1997
 • Leskeneläkkeen vähentäminen on tehty ensimmäisen kerran alkueläkkeen jälkeen vuonna 1997
 • Edunjättäjän eläke vuonna 1997 oli 1 420,60 euroa/kk
 • Leskeneläke oli puolet tästä eli 710,30 euroa/kk

Leskeneläkkeen ensimmäinen vähentäminen

Vuonna 1997 eläkesovitusperuste oli tuona vuonna sovellettavan ylärajan suuruinen eli 639,61 euroa.

Lesken oma laskennallinen eläke oli 1 470,10 euroa/kk.

Ylite oli 1 470,10 – 639,61 = 830,49 euroa.

Vähennys oli 830,49 / 2 = 415,25 euroa.

Vuonna 1997 vähennetty leskeneläke oli 710,30 – 415,25 = 295,05 euroa/kk.

Leskeneläkkeen uusi vähentäminen

Leski alkaa saada vanhuuseläkettä vuonna 2012. Vanhuuseläkkeen määrä on 1 530,12 euroa/kk. Eläke on tarkistettu elinaikakertoimella.

Leskeneläkkeen vähennyksessä käytetään samaa vähennyksen perustetta kuin ensimmäisellä kerralla. Tämä tarkistetaan vuoden 2012 tasoon ensin vuoteen 2004 asti puoliväli-indeksillä, koska edunjättäjä oli alle 65-vuotias ja sen jälkeen työeläkeindeksillä.

Vähennyksen peruste on 639,61 x 2151 / 1791 x 2407 / 2028 = 911,73 euroa

Ylite on 1 530,12 – 911,73 = 618,39 euroa.

Vähennys on 618,39 / 2 = 309,20 euroa.

Edunjättäjän eläke tarkistetaan vuoden 2012 tasoon ensin puoliväli-indeksillä vuoteen 2004 asti ja sen jälkeen työeläkeindeksillä vuoteen 2012.

Edunjättäjän eläke on 1 420,60 x 2151 / 1791 x 2407 / 2028 = 2 025,00 euroa/kk.

Leskeneläke on puolet tästä eli 1 012,50 euroa/kk.

Vähennetty leskeneläke on 1 012,50 – 309,20 = 703,30 euroa/kk.

Kertakorotusta ei tule, koska edunjättäjä oli jo täyttänyt 50 vuoteen 2005 mennessä.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Perustiedot

 • Perhe-eläke on alkanut vuonna 2008
 • Edunsaajina oli tuolloin leski ja lapsi
 • Lesken (s. 1962) oma työkyvyttömyyseläke oli alkanut jo ennen vuotta 2005
 • Edunjättäjä (s. 1965) oli jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle vuonna 2006
 • Lapsi täyttää 18 vuotta joulukuussa 2011
 • Leskeneläkkeeseen tehdään vähennys 1.1.2012
 • Edunjättäjän eläke (ilman kertakorotusta) oli 557,32 euroa/kk vuoden 2012 indeksitasossa 
 • Lesken oma eläke on 899,25 euroa/kk vuoden 2012 tasossa

Leskeneläkkeen vähentäminen

Leskeneläkkeen vähentämisessä käytetään leskelle maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä kertakorotuksella korotettuna.

Lesken oma eläke on 899,25 euroa/kk vuoden 2012 tasossa. Määrässä on mukana 1.1.2010 eläkkeeseen lisätty kertakorotus.

Ylite on 899,25 – 645,50 = 253,75 euroa.

Vähennys on 253,75 / 2 = 126,88 euroa.

Leskeneläke on (557,32 / 2) – 126,88 = 151,78 euroa/kk.

Leskeneläkkeen kertakorotus

Leskeneläkkeeseen tehdään samalla myös kertakorotus, koska edunjättäjän eläkkeen alkamisesta on kulunut yli 5 vuotta 1.1.2012.

Edunjättäjän ikä kertakorotushetkellä olisi ollut 46 vuotta. Korotusprosentti on näin ollen 10 %.

Leskeneläke kertakorotuksen jälkeen on 151,78 x 1,1 = 166,96 euroa/kk.

EsimerkkiVoimassaoloaika 13.5.2014 – toistaiseksiJulkaistu 13.5.2014

Perustiedot

 • Perhe-eläke on alkanut vuonna 2009
 • Edunjättäjä oli syntynyt vuonna 1962 ja ollut työkyvyttömyyseläkkeellä jo ennen vuotta 2005
 • Leskeneläkkeen vähentäminen on tehty vuonna 2009 lesken laskennallisen eläkkeen perusteella
 • Vähennysperusteena on ollut edunjättäjän oma vuoden 2009 eläke, 495,10 euroa/kk
 • 1.1.2010 on maksettavaan perhe-eläkkeeseen tehty kertakorotus (9 %)
 • 1.2.2012 alkaen leskelle myönnetään oma työkyvyttömyyseläke
 • Eläkkeen määrä on 815,23 euroa/kk

Leskeneläkkeen uusi vähentäminen

Leskeneläkkeen vähentäminen tehdään uudelleen 1.2.2012 alkaen.

Edunjättäjän eläke 495,10 euroa/kk on työeläkeindeksillä vuoden 2012 tasoon korotettuna  521,31 euroa/kk.

Tätä samaa määrää käytetään vähennyksen perusteena vähennettäessä leskeneläkettä uudelleen. Määrään ei tehdä kertakorotusta.

Ylite on 815,23 – 521,31 = 293,92 euroa.

Vähennys on 293,92 / 2 = 146,96 euroa.

Leskeneläke on (521,31 / 2) – 146,96 = 113,70 euroa/kk.

Leskeneläkkeen kertakorotus

Leskeneläkkeeseen tehdään vielä kertakorotus. Leskeneläke kertakorotuksen jälkeen on 113,70 x 1,09 = 123,93 euroa/kk.